جستجوی عبارت شلمچه نگین جبهه ها2


اینجا شلمچه است شلمچه و رمضان شلمچه و کربلای پنج شلمچه و بیت المقدس هفت شلمچه و کانال ماهی شلمچه و دوعیجی شلمچه و میدان مین شلمچه و خاکریزهای نونی شلمچه و نهر عرایض شلمچه و سه راهی شهادت شلمچه و رد قناسه بین دو ابر شلمچه و سیم خاردار شلمچه و سنگر های کمین شلمچه و حاج حسین ازی شلمچه و حاج احمد کاظمی شلمچه و شهیـــدان شـاهـد شلمچه و یک دنیا دلدادگی شلمچه و پرواز تا بی نهایت شلمچه و یک دنیا عاشقی شلمچه و یک دنیا مظلومیت شلمچه و گمـنـامـــی شلمچه و بــوی کــربــلا ! شلمچه و سرهای از تن جدا ! " شلمچه و شلمچه و شلمچه " " شلمچه یعنی عطش" " شلمچه وغربت شهید" " شلمچه و نقطه عروج" " شلمچه و نقطه رهایی از اسارت " گل اشکم شبی وا میشدای کاش....... شهادت قسمت مامیشد ای کاش

اینجا شلمچه است شلمچه و رمضان شلمچه و کربلای پنج شلمچه و بیت المقدس هفت شلمچه و کانال ماهی شلمچه و دوعیجی شلمچه و میدان مین شلمچه و خاکریزهای نونی شلمچه و نهر عرایض شلمچه و سه راهی شهادت شلمچه و رد قناسه بین دو ابر شلمچه و سیم خاردار شلمچه و سنگر های کمین شلمچه و حاج حسین ازی شلمچه و حاج احمد کاظمی شلمچه و شهیـــدان شـاهـد شلمچه و یک دنیا دلدادگی شلمچه و پرواز تا بی نهایت شلمچه و یک دنیا عاشقی شلمچه و یک دنیا مظلومیت شلمچه و گمـنـامـــی شلمچه و بــوی کــربــلا ! شلمچه و سرهای از تن جدا ! " شلمچه و شلمچه و شلمچه " " شلمچه یعنی عطش" " شلمچه وغربت شهید" " شلمچه و نقطه عروج" " شلمچه و نقطه رهایی از اسارت " گل اشکم شبی وا میشدای کاش....... شهادت قسمت مامیشد ای کاش

شلمچه دعاگوی همگی هستم.... قرار بی قرارهاشلمچه است . . . شلمچه یعنی از ما رشیدتر ...از ما جوان تر . . . شلمچه یعنی هوای رقیق شده ی زیر قبّه ی حسین...علیه السلام شلمچه یعنی جوونی که تازه ازدواج کرده... شلمچه یعنی من کان لله کان الله له . . .

باز دلم هوای شلمچه کرده است. باز از فرسنگها راه برای بوی خاکریزهایش مستم می کند. باور کنید خودم هم دیگر خسته شده ام. همین که می آییم نفسی بگیریم تا با شهر بسازیم همین که آرام آرام به زندگی روزمره دست اخوت می دهیم نمی دانیم چه می شود که درست هنگامی که آنجا که می رویم تا خط جدیدی را در دلمان رقم بزنیم به سراغمان می آید. شلمچه روایتی است از خاک تا افلاک ، حکایت آنان که چون مرغان سبکبال به زیبایی در طلوع شهادتت پ د. شلمچه خلاصه عشق است و قطعه ای از بهشت ، شلمچه ، آینه ایست که تمام جبهه با خاک های سرخش در آن می درخشد. و دریچه آسمانی است که از آن بوی رشادت و عطر دلنواز شهامت میوزد. شلمچه تندیس زیبای عشق است که در میدان ایثار قد کشیده است. شلمچه شهر شهود و شهادت است. شلمچه مثنوی بلند ایثار است و فرودگاه عشق و عروجگاه دل

پیکر ۴۸ شهید دوران دفاع مقدس از عملیات های محرم رمضان کربلای چهار و تک ژاندامری در سال ۶۷ ، روز از مرز شلمچه وارد خاک ایران شد. ورود پیکر ۴۸ شهید تازه تفحص شده -شلمچه ورود پیکر ۴۸ شهید تازه تفحص شده -شلمچه ورود پیکر ۴۸ شهید تازه تفحص شده -شلمچه ورود پیکر ۴۸ شهید تازه تفحص شده -شلمچه ورود پیکر ۴۸ شهید تازه تفحص شده -شلمچه ورود پیکر ۴۸ شهید تازه تفحص شده -شلمچه ورود پیکر ۴۸ شهید تازه تفحص شده -شلمچه ورود پیکر ۴۸ شهید تازه تفحص شده -شلمچه ورود پیکر ۴۸ شهید تازه تفحص شده -شلمچه ورود پیکر ۴۸ شهید تازه تفحص شده -شلمچه ورود پیکر ۴۸ شهید تازه تفحص شده -شلمچه ورود پیکر ۴۸ شهید تازه تفحص شده -شلمچه ورود پیکر ۴۸ شهید تازه تفحص شده -شلمچه ورود پیکر ۴۸ شهید تازه تفحص شده -شلمچه ورود پیکر ۴۸ شهید تازه تفحص شده -شلمچه ورود پیکر ۴۸ شهید تازه تفحص شده -شلمچه ورود پیکر ۴۸ شهید تازه تفحص شده -شلمچه ورود پیکر ۴۸ شهید تازه تفحص شده -شلمچه ورود پیکر ۴۸ شهید تازه تفحص شده -شلمچه ورود پیکر ۴۸ شهید تازه تفحص شده -شلمچه ورود پیکر ۴۸ شهید تازه تفحص شده -شلمچه ورود پیکر ۴۸ شهید تازه تفحص شده -شلمچه ورود پیکر ۴۸ شهید تازه تفحص شده -شلمچه ورود پیکر ۴۸ شهید تازه تفحص شده -شلمچه ورود پیکر ۴۸ شهید تازه تفحص شده -شلمچه ورود پیکر ۴۸ شهید تازه تفحص شده -شلمچه ورود پیکر ۴۸ شهید تازه تفحص شده -شلمچه ورود پیکر ۴۸ شهید تازه تفحص شده -شلمچه ورود پیکر ۴۸ شهید تازه تفحص شده -شلمچه ورود پیکر ۴۸ شهید تازه تفحص شده -شلمچه ورود پیکر ۴۸ شهید تازه تفحص شده -شلمچه ورود پیکر ۴۸ شهید تازه تفحص شده -شلمچه ورود پیکر ۴۸ شهید تازه تفحص شده -شلمچه ورود پیکر ۴۸ شهید تازه تفحص شده -شلمچه ورود پیکر ۴۸ شهید تازه تفحص شده -شلمچه ورود پیکر ۴۸ شهید تازه تفحص شده -شلمچه

سرلشکر باقری با تقدیر از دست اندر کاران راهیان نور اظهار کرد: تاریخ شهادت می دهد که سرزمین شلمچه در بسیاری از عملیات ها منطقه ای تعیین کننده بود.

شلمچه کجاست؟ شلمچه خلاصه عشق است و قطعه ای از بهشت. شلمچه آیینه ایست که تمام جبهه ها باخاکهای سرخش در آن می درخشد و دریچه آسمانی است که از آن بوی رشادت وعطر دلنواز شهادت می وزد. شلمچه تندیس زیبای عشق است که درمیدان ایثار قدکشیده است . شلمچه شهرشهود و شهادت است. شلمچه مثنوی بلندایثاراست و فرودگاه عشق و عروجگاه دل . شلمچه صحرای خشکی است که دریای مواج خون و اشکهای عاشقانه در تربت پاکش دارد. زمین خاکی شلمچه زیباتر از آبی آسمان است: چراکه شلمچه قتلگاه مرغان عاشقی است که برای وصال بی قرار بودند و ازکوچه پس کوچه های منیت و مادیت رهیده و به شهر دلگشای معنویت و شهادت دل بستند . آری : شلمچه شاهنامه بلندشهادت است.دیوان عاشقی است. شعرهای سرخ ، باواژه های خون، به وزن عشق ومثنوی بلند شهادت . دیوانی که ش ته دلان عارف باقلم استخوان ومرکب خون و باخط ش ته عروج نوشتند. آری : شلمچه کتاب است ، خواندنی ترین کتاب حماسه . شلمچه آسمان است سرشار از ستاره های سرخ ، شلمچه بهار است لبریزاز گلهای محمدی ، شلمچه دریاست، مواج از موجهای عاشقی . شلمچه بازار است ، بازار عشق بازی وجانبازی ، شلمچه تابلواست تابلوی حماسه و عرفان که بر تارک ایران ی می درخشد. شلمچه جایگاه اهل زیارت است نه اهل زر. زیارتگاه دلدادگانی که خود ذائرانی بودند که در نیمه راه سفر عاشقی پ ر شدند . و به مولای عشق پیوستند و زیبا ترین حدیث بندگی را با بند بند وجودشان وبا قطره قطره خونشان نوشتند. شلمچه سرزمینی است که ملائک در ان سجده میکنند وبرای بوسه زدن بر خاکش از هم سبقت میگیرند. « راوی غلامرضا زارع زردینی» منبع: http://ganjee. /

شلمچه کجاست؟ شلمچه خلاصه عشق است و قطعه ای از بهشت. شلمچه آیینه ایست که تمام جبهه ها باخاکهای سرخش در آن می درخشد و دریچه آسمانی است که از آن بوی رشادت وعطر دلنواز شهادت می وزد. شلمچه تندیس زیبای عشق است که درمیدان ایثار قدکشیده است . شلمچه شهرشهود و شهادت است. شلمچه مثنوی بلندایثاراست و فرودگاه عشق و عروجگاه دل . شلمچه صحرای خشکی است که دریای مواج خون و اشکهای عاشقانه در تربت پاکش دارد. زمین خاکی شلمچه زیباتر از آبی آسمان است: چراکه شلمچه قتلگاه مرغان عاشقی است که برای وصال بی قرار بودند و ازکوچه پس کوچه های منیت و مادیت رهیده و به شهر دلگشای معنویت و شهادت دل بستند . آری : شلمچه شاهنامه بلندشهادت است.دیوان عاشقی است. شعرهای سرخ ، باواژه های خون، به وزن عشق ومثنوی بلند شهادت . دیوانی که ش ته دلان عارف باقلم استخوان ومرکب خون و باخط ش ته عروج نوشتند. آری : شلمچه کتاب است ، خواندنی ترین کتاب حماسه . شلمچه آسمان است سرشار از ستاره های سرخ ، شلمچه بهار است لبریزاز گلهای محمدی ، شلمچه دریاست، مواج از موجهای عاشقی . شلمچه بازار است ، بازار عشق بازی وجانبازی ، شلمچه تابلواست تابلوی حماسه و عرفان که بر تارک ایران ی می درخشد. شلمچه جایگاه اهل زیارت است نه اهل زر. زیارتگاه دلدادگانی که خود ذائرانی بودند که در نیمه راه سفر عاشقی پ ر شدند . و به مولای عشق پیوستند و زیبا ترین حدیث بندگی را با بند بند وجودشان وبا قطره قطره خونشان نوشتند. شلمچه سرزمینی است که ملائک در ان سجده میکنند وبرای بوسه زدن بر خاکش از هم سبقت میگیرند. « راوی غلامرضا زارع زردینی»

شلمچه بوی چادر زهرا میدهد شلمچه بوی مردان با غیرت میدهد شلمچه یعنی شرف ایران زمین یعنی آبروی این سرزمین شلمچه یعنی بوی خون بوی پیکرهای نیمه جون شلمچه یعنی کربلای سوخته رد مهدی «عج» با پلاک های سوخته شلمچه یعنی بوی اشک و بوی درد شلمچه یعنی مادران خیلی مرد شلمچه بوی چادر زهرا میدهد بوی اصغر، بوی اکبر، بوی لیلا میدهد با ما چه کردی گنبد لاجوردی... اینجا شلمچه است ، جایی که وقتی دلها گرفته و تنگه روبروی یادمان ی گمنام کهمی ایستی تو 1 لحظه به ناگاه کربلایی می شی ، به همین سادگی ... خوش به حال اونایی که دلشون اونجا موند و نینوایی شد... راستی کمی اونطرف تر عده ای بودند که به سمت گنبد طلایی ابا عبدالله می رفتند تاکربلایی بشن ...خوش به حالشون .... کاش به اونجا که رسیدن به جای ما هم بگن صلی الله علیک یا ابا عبدالله الحسین ... منبع: http://sarzaminenoor94. /

نراق بخشی از شهرستان دلیجان در استان مرکزی واقع است . به گزارش سایت سلحشوران شهر نراق از بین هشتاد شهید گلگون کفن شهر تاریخی نراق ده شهید بزرگوار در دی ماه به شهادت رسیده اند : 1- احمد ابراهیمی فرزند عباس متولد 1340 تاریخ 5 دی 1359 در جبهه س ل ذهاب استان کرمانشاه به درجه رفیع شهادت نائل آمد . ایشان اولین سرباز شهید شهر نراق می باشد . 2- غلامرضا یوسفی فرزند عباس متولد 1347 تاریخ 22 دی 1365 طی عملیات کربلای 5 در جبهه شلمچه مشهر استان خوزستان به درجه رفیع شهادت نائل آمد . 3- غیاث عابدی فرزند کمال متولد 1329 تاریخ 27 دی 1365 طی عملیات کربلای 5 در جبهه شلمچه مشهر استان خوزستان به درجه رفیع شهادت نائل آمد . هنگام شهادت همسر و شش فرزند داشت . 4- قاسم جعفری فرزند ابراهیم متولد 1341 تاریخ 27 دی 1365 طی عملیات کربلای 5 در جبهه شلمچه مشهر استان خوزستان به درجه رفیع شهادت نائل آمد . هنگام شهادت همسر و یک فرزند داشت . 5- غلامرضا یوسفی فرزند نوروز متولد 1349 تاریخ 27 دی 1365 طی عملیات کربلای 5 در جبهه شلمچه مشهر استان خوزستان به درجه رفیع شهادت نائل آمد . 6- علی اکبر مسلمی فرزند غلامرضا متولد 1348 تاریخ 9 دی 1365 طی عملیات کربلای 5 در جبهه مهران استان ایلام به درجه رفیع شهادت نائل آمد . 7- احمدرضا مهدوی فرزند کاظم متولد 1342 تاریخ 20 دی 1365 در جبهه حاجی عمران پیرانشهر استان آذربایجانغربی به درجه رفیع شهادت نائل آمد . 8- مجید تر فرزند حسین متولد 1348 تاریخ 21 دی 1365 طی عملیات کربلای 5 در جبهه شلمچه مشهر استان خوزستان به درجه رفیع شهادت نائل آمد . 9- سید حسین هاشمی فرزند سید ماشاءالله متولد 1342 تاریخ 22 دی 1365 طی عملیات کربلای 5 در جبهه شلمچه مشهر استان خوزستان به درجه رفیع شهادت نائل آمد . ایشان هنگام شهادت دارای همسر و یک فرزند بود . 10- سید بهرام فرزند سید محمود متولد 1349 تاریخ 24 دی 1365 طی عملیات کربلای 5 در جبهه شلمچه مشهر استان خوزستان به درجه رفیع شهادت نائل آمد . به روح پاک و مطهرشان صلوات نثار می کنیم : اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم

یک خاطره از “خوردن و خو دن” شهیدگنبدی در جبهه! شهید عبدالغدیر پاریاو در سال ۱۳۴۶ در گنبدکاووس به دنیا آمد و ۲۲ اسفند ۱۳۶۵ در شلمچه به شهادت رسید.به گزارش شلمچه نیوز از گنبدکاووس، کتاب عروج در نیزار اثر سیدعلی کریمیان و محمدعلی شه در خصوص زندگی و افکار شهید عبدالغدیر پاریاو پرداخته است. در بخشی از این کتاب که مربوط به خاطره مادر این شهید عزیز می باشد، می خوانید: می خوریم و میخو م! موقعیکه پسرم به جبهه می رفت. از ما می خواست که به همسایه ها و فامیلها چیزی نگوئیم و می گفت: مبادا از جبهه رفتن و رزمنده بودن ما حرفی بزنی که این ریا کاری محسوب می شود. و زمانی هم که از جبهه به مرخصی می آمد. و از او می پرسیدم که: خب مادرجان چه خبر؟ کمی از جبهه تعریف کن و از عملیات چیزی بگو؟ به ما می گفت: ما هیچ کاری نمی کنیم ، فقط می خوریم و می خو م!

پروفسور "ادون روزو" رئیس موزه جنگ فرانسه رو بردیم شلمچه... همین طور که توی شلمچه راه می رفت، نفس عمیق می کشید و می گفت: اینجا کجاست؟ این زمین با آدم حرف می زنه... ما اگر یک وجب از خاک این زمین رو داشتیم... بهتون نشون می دادم مردم چه زیارتگاهی درست می د... بعدها می گفت: آرزومه یک هفته بتونم پای پیاده توی شلمچه قدم بزنم... راوی: احمد دهقان

بزرگی می گفت هروقت کارت به جایی رسید که از دست هیچ ی کاری بر نمی آمد باید کوله ات را ببندی و بروی کربلا... امسال دهمین سال حضورم در شلمچه خواهد بود... دو سال قبل که در تاریکی هوا, شلمچه را ناگزیر ترک ...گفتم من آدم خداحافظی نیستم...باز هم میخواهم از سپهر شلمچه تنفس کنم... دو سال گذشت دوسالی که مرا قدم قدم با خودشان بردند پیاده روی اربعین سیدال ... حالا همان کفش کتانی را پوشیده ام... راهی شلمچه ام... من با این کفش, پا به پای اهالی شلمچه و طلاییه و هویزه و...راه رفته ام. مگر میشود مسافری کفش همسفرش را نشناسد؟! آی من باز هم نتوانستم اسفندم را در شهرم خلاص کنم...هفته آ اسفند های عمرم یک دهه است که به خاک های غروب شلمچه و ظهر طلاییه پیوند خورده... ممنونم از دعوتتان کاش روز حساب که می رسد... حسابرسی پاهایم به این کوتاهی باشد: از شلمچه تا کربلا سفرنامه افسرمولا #اهواز

شلمچه _ معراج عشاق عازم منطقه ی عملیاتی کربلای 5 شدیم. قبل از حرکت، یک نفر به شکل شاگرد شوفرهایی که پای رکاب اتوبوس می ایستند و با ذکر مبدأ و مقصد مسافران را دعوت به سوارشدن می کنند، داد و فریاد می کرد: مسافران، شب شلمچه، شش صبح معراج ، شلمچه، معراج، شلمچه، معراج، هرچه زودتر بیایند سوار شوند، جا نمانند که حرکت کردیم. بیا بالا، چرا این قدر دست دست می کنی! و رزمندگان این گونه رزم و جهاد و بزم وصل را به کام خود شیرین می د و از هیچ چیزی نمی هراسیدند.

نگین چت یکی از شلوغترین چت روم های فارسی میباشد
نگین چت,چت روم نگین,چت روم فارسی نگین چت,نگین چت روم,چت نگین
چت نگین با نظارت 24 ساعت,نگین چت زیر نظر پلیس فتا
نگین چت,ادرس اصلی نگین چت,نگین چت روم,ادرس بدون فلیتر نگین چت,نگین چت عاشقانه,برنامه اندروید نگین چت,ورود به نگین چت

ع : اردوی راهیان نور جشنواره سرزمین نور 1394 شلمچه تندیس زیبای عشق است که در میدان ایثار قد کشیده است . شلمچه شهر شهود و شهادت است . شلمچه مثنوی بلندایثار است و فرودگاه عشق و عروجگاه دل . صحرای خشکی که دریای مواج خون و اشکهای عاشقانه در تربت پاکش دارد با قلب خونینی که هنوز زیبا و دلنواز می تپد و خون غیرت و مردانگی را در رگهای این دیار می دواند و حدیث بلند حیات با عزت را می کند. زمین خاکی شلمچه ، زیباتر از آبی آسمان است چرا که شلمچه قتلگاه مرغان عاشقی است که برای وصال بی قرار بودند و از کوچه پس کوچه های منیت و مادیت رهیده و به شهر دلگشای معنویت و شهادت دل بستند. آری ! شلمچه شاهنامه بلند شهادت است ، دیوان عاشقی است ، شعرهای سرخ ، با واژه های خون ، به وزن عشق و قافیه هایی از جنس قلب عاشقی و در قالب غزل عشق و مثنوی بلند شهادت » ، دیوانی که ش ته دلان عارف با قلم استخوان و مرکب خون و با خط ش ته عروج نوشتند و این صفحه طلایی تاریخ ایران ی را با خون دل تهذیب شده شان تذهیب د. آری ! شلمچه کتاب است ، خواندنی ترین کتاب حماسه . شلمچه آسمان است سرشار از ستاره های سرخ . شلمچه بهار است لبریز از گلهای محمدی ، شلمچه دریاست ، مواج از موجهای عاشقی .

جوونی که توی شلمچه وقتی آتش و تیر شدید شد... پلاکش درآوردانداخت توی کانال ماهی.. گفت یه لحظه فکرم رفت پیش یه تشییع باشکوه...دیدم ای وای شهادت اومده سراغم.. رفقا نکنه تو کوچه پس کوچه های شهرمون گرفتار بشیم... شلمچه یعنی نبردآدمای آ ا مونی.. شلمچه یعنی پات شل میشه دختره اومده میگه من هرشب پاهام تومجلس گناه بود... حالا چرا من آوردیدشلمچه... این خاک چی داره که من داغون شدم... شلمچه محل توبه است...محل گریه است... یازهرا . . . منبع: http://tametalabge. /

از کربلا تا کربلا
به یاد فکه و مجنون
و یا شلمچه ی گلگون
نوشته ام سخنی کز دلم شده بیرون
شلمچه کربلا دارد
شلمچه ناله ها دارد
که تفسیری بود از عشق
همان عشق درخشان را
نشستم بر روی خاکش
و سر بر زانوان غم
کناری بر روی خاک شهیدان ناله ای دیدم
که عشق پاک تفسیرش بود اینجا...

بچه ها تحویل سال یادش بخیر شلمچه چیده بودیم تو سفره سربند و یک سرنیزه بچه ها خیلی گشتن تو جبهه سیب نداشتیم بجای سیب تو سفره کمپوتشو گذاشتیم تو اون سفره گذاشتیم یه کاسه سکه و سنگ سمبه به جای سنجد یه سفره ی رنگارنگ اما یه سین کم اومد همه تو فکری رفتیم مصمم و با خنده همه یکصدا گقتیم به جای هفتمین سین تو سفره "سر" میذاریم سر کمه، هر چی داریم پای میذاریم

خیلی ها شلمچه را با غروبش می شناسند و نذر می کنند که غروب به شلمچه برسند. نجوای غروب شلمچه با بقیه ساعات روز فرق می کند. فقط باید یک بار امتحان کرد. شلمچه هنوز هم گلوگاه عراق است. کمی آن طرف تر حسینیه شلمچه قرار دارد، با نشانه های پر رنگ پایداری... تانک های به گل نشسته، مین های خنثی نشده، کلاه و قمقمه های سوراخ شده و نخل های بی سر. اصلا می خواهم بگویم دریچه های آسمان، توی خاک شلمچه است. تو این دیار بی رنگی میون دلای سنگی نصیب ماها دلتنگی نصیب شما پروازه ولی هنوزم برا شهادت یه معبری بازِ نسیم شلمچه می بره دلو تا خدا طلاییه داره هنوزم بوی می دونم شب غمها سحر میشه دلامون صاحب بال و پر میشه ! وای خدای من ! از کجای دو کوهه بگویم ! از حسیینیه حاج همت یا حوضش ، از قرارگاه مقداد یا ... شرمنده نیستیم از پلاک و چفیه و سر بند ، کاااااااااااااش نمی دانستم دو کوهه کجاست .. . متاسفانه مرورگر شما، ق لت پخش فایل های صوتی تصویری را در قالب html5 دارا نمی باشد. توصیه ما به شما استفاده از مروگرهای رایج و بروزرسانی آن به آ ین نسخه می باشد با این حال ممکن است مرورگرتان توسط پلاگین خود قابلیت پخش این فایل را برای تان فراهم آورد. کلیپ راهیان نور با نوای سلحشور مدت زمان: 2 دقیقه 15 ثانیه دریافت

الف) اطلاعات فردی ب) ع شهید ۱- نام و نام خانوادگی شهید علی اکبر صاحبی فرد ۲- وضعیت تأهل ۳- تاریخ تولد ۷/۶/۱۳۴۴ ۴- محل تولد(شهر – استان) ج ۵- تحصیلات لیسانس افتخاری ۶- مدت حضور در جبهه ۷- شرکت در عملیات ها ۸- دفعات جانبازی ۹- مسئولیت های قبل از شهادت ۱۰- آ ین مسئولیت شهید ۱۱- محل شهادت شلمچه ۱۲- نام آ ین عملیات عملیات کربلای ۵ ۱۳- تاریخ شهادت ۴/۱۱/۱۳۶۵ د ) زندگینامه شهید: رشته تحصیلی: آموزش ابت - تاریخ شهادت: ۴/۱۱/۱۳۶۵که بهد از شهادت به ایشان در تاریخ ۲۰/۷/۷۳ لیسانس افتخاری اعطا گردید.سال ورود به : ۱۳۶۴ ایشان در همان سال ورود به در تاریخ ۱۲/۸/۱۳۶۴ داوطلبانه به جبهه های حق علیه باطل اعزام شدند تا اینکه در تاریخ ۴/۱۱/۶۵ در محل شلمچه عملیات کربلای ۵ به درجه ی رفیع شهادت نائل آمد

فرم اطلاعات مربوط به شهید الف) اطلاعات فردی ب) ع شهید ۱- نام و نام خانوادگی شهید محمد حسن علی نیا ۲- وضعیت تأهل ۳- تاریخ تولد ۱/۱۰/۱۳۴۲ ۴- محل تولد(شهر – استان) بجنورد ۵- تحصیلات لیسانس افتخاری ۶- مدت حضور در جبهه ۷- شرکت در عملیات ها ۸- دفعات جانبازی ۹- مسئولیت های قبل از شهادت ۱۰- آ ین مسئولیت شهید ۱۱- محل شهادت شلمچه ۱۲- نام آ ین عملیات کربلای۴ ۱۳- تاریخ شهادت ۴/۱۰/۱۳۶۵ ۱۴- علت شهادت در اثرانفجار مین ۱۵- مزار شهید ۱۶- شغل و صنف د ) زندگینامه شهید: رشته تحصیلی: آموزش ابت - مرکز تربیت معلم محمد باقر(ع)تاریخ شهادت:۴/۱۰/۱۳۶۵ بعد از شهادت ایشان در تاریخ ۲۰/۷/۱۳۷۳ به ایشان لیسانس افتخاری اعطا گردید. ایشان در ۹/۴/۱۳۶۵ داوطلبانه به جبهه های حق علیه باطل اعزام شد. ایشان در محل شلمچه در عملیات کربلای۴ به درجه رفیع شهادت نائل شد.

دبیر مجمع تشخیض مصلحت نظام به خوزستان سفر کرد و در مشهر مزار ی گمنام شلمچه را زیارت کرد.

حضور کاروان های راهیان نور در منطقه شلمچه. شلمچه منطقه ای مرزی در غرب مشهر و نزدیکترین نقطه مرزی به شهر بصره است.

بسم رب وصدیقین گویا در کنار ع شهید بعضی از رزمندگان زیاران هم هستند. ضمن گرامیداشت ی آتش نشان، در سالروز شهادت شهیدحاجی علی حضرتی دسته گلی از صلوات نثارشان می کنیم.،: چهارم فروردین ۱۳۴۷، در روستای قشلاق از توابع شهر آبیک به دنیا آمد. پدرش اسم علی، کشاورز بود و مادرش معصومه نام داشت. از سوی بسیج در جبهه حضور یافت. دوم بهمن ۱۳۶۵، در شلمچه بر اثر اصابت ترکش و سوختگی به شهادت رسید. مزار او در گ ار ی زادگاهش واقع است. امروز هم با آگاهی کامل، به امر مبارک حضرت ـ که لب های گونه ی خود را به حرکت در آورده و می فرمایند: «امروز حضور در جبهه ها از اهم واجبات است» ـ بر خود تکلیف دانسته، در میدان نبرد با کفار حاضر شده ام، تا دین خود را به و قرآن ادا نمایم، که در روز قیامت ـ که به آن مقصد هستم ـ خج زده نشوم و باعث سرافکندگی شما خانواده ی محترم نگردم . پیام من پیام من هم بعد از شهادتم این است: « را یاری کنید و پشت جبهه را خالی نگذارید و مسجدها را پر نگه دارید و دعاهای کمیل و توسل را پر شکوه برگزار کنید و ها را به جماعت به پا دارید، تا رحمت خداوند شامل حال شما شود در مراسم از دادن غذا خودداری کنید و هر چه خواستید بدهید، به جبهه بدهید.خداحافظ شما حاجعلی حضرتی. http://khatesorkh.ir/index.php?martyr_id=2013 نام حاجی علی حضرتی نام پدر اسمعلی نام مادر معصومه محل شهادت شلمچه بیوگرافی حضرتی، حاجی علی: چهارم فروردین ۱۳۴۷، در روستای قشلاق از توابع شهر آبیک به دنیا آمد. پدرش اسم علی، کشاورز بود و مادرش معصومه نام داشت. او نیز کشاورز بود. از سوی بسیج در جبهه حضور یافت. دوم بهمن ۱۳۶۵، در شلمچه بر اثر اصابت ترکش و سوختگی به شهادت رسید. مزار او در گ ار ی زادگاهش واقع است. محل تولد آبیک - قشلاق تاریخ تولد ۱۳۴۷/۰۱/۰۴ محل شهادت شلمچه تاریخ شهادت ۱۳۶۵/۱۱/۰۲ استان محل شهادت خوزستان شهر محل شهادت مشهر وضعیت تاهل مجرد درجه نظامی تحصیلات نامشخص رشته - عملیات سال تفحص محل کار بنیاد تحت پوشش مزار شهید قزوین - آبیک - قشلاق

خدا را در بهتر از همه جا در جبهه ها دیده بود به همین جهت به جبهه عشق می ورزید از اولین انی بود که از شهرمان در شروع جنگ تحمیلی به جبهه ها رفت همیشه در صحبت های خود این جمله را می گفت که جبهه ها به ما نیاز ندارد ما به جبهه نیاز داریم. این آشنای جبهه ها در سال 1362 در عملیات والفجر 4 آسمانی گشت .

همشهری آنلاین: تولیت آستان قدس رضوی در جریان سفر به خوزستان به مشهر رفت و مزار ی گمنام شلمچه را زیارت کرد.

اندازه یک کتاب می توانم درمورد پاییز و زمستان ۶۵ از زبان ایوب حرف بزنم. تاریخ نامه ۶۵/۹/۱۸ است. درست یک ماه بعد او قطع نخاع شد. آن هم در شلمچه و در لباس غواصی.

فرمانده کمیته جستجوی مفقودین ستاد کل نیروهای مسلح گفت: دهم مردادماه پیکر پاک و مطهر 48 شهید دوران دفاع مقدس از طریق مرز شلمچه وارد کشور می شوند.

آخرین مطالب

آخرین جستجو ها