جستجوی عبارت عیب جو نباشیم


بی دوست شبی نیست که دیوانه نباشیم
مستیم اگر ن میخانه نباشیم

ما را چه غم ار باده نباشد، که دمی نیست
از عمر که با نالۀ مستانه نباشیم

سرگشتۀ محضیم و در این وادیِ حیرت
عاقل تر از آنیم که دیوانه نباشیم

چون می نرسد دست به دامان حقیقت
سهل است اگر در پی افسانه نباشیم

هر شب به دعا می طلبیم اینکه نیاید
آن روز که ما در غم جانانه نباشیم

#مهدی_اخوان_ثالث

اونی نباشیم که هروقت اسممونو بیارنحس بد به دیگران منتقل شه .

آدم گوه همونیه که اولین بار من باید بهش زنگ بزنم وقتی ام زنگ میزنم و جواب نمیده دوروز بعدش از طریق یه نفر باید بفهمم ساعت ۸شب خواب بوده:) اونوخ خودت نمیتونستی زنگ بزنی یا ت ت بدی؟#عن نباشیم!

سال و روز نو همه شادآقا خ ش بیاییم عادتها و رفتارهای زشت را در سال گذشته جا بگذاریم و اونها رو با خودمون به سال جدید نیاریم. بیاییم از روز چهاردهم یهو تغییر ماهیت ندهیم و هیولای درون را به بیرون نیاوریم. یهو در پی تر دن و لت و پار بقیه نباشیم. یهو دوباره همون آدم اخمو و بی اعصاب قبلی نباشیم. یهو دوباره خشن نباشیم. یهو طرز رانندگیمون تغییر نکنه. یهو زندگی رو نندازیم یه گوشه تا سال بعد...یه جاهایی و برای عده ای ممکنه سخت باشه...اما نشدنی نیست. پس کی قراره آدم بهتری بشویم؟همین الان....از همین الان به بعد.(به تاخیر نندازید لطفا. همین الان)

همشهری آنلاین: رییس آزاد ی استان اصفهان گفت: با توجه به شرایط زیست محیطی شهر اصفهان، اگر به فکر چاره نباشیم، اصفهان با شدت بیش تری، به خوزستانی دوم تبدیل می شود.

خدایا سه تا آرزو دارم...
بی من نباشه...
بی اون نباشم...
بی هم نباشیم...

یکی نزد حکیمی آمد و گفت: خبر داری فلانی درباره ات چه قدر غیبت و بدگویی کرده حکیم با تبسم گفت: او تیری را بسویم پرتاب کرد که به من نرسید؛ تو چرا آن تیر را از زمین برداشتی و در قلب م فرو کردی؟ یادمان نرود هیچوقت سبب نقل کینه ها و دشمنی ها نباشیم ..

ای بس که نباشیم و جهان خواهد بود نی نام زما و نه نشان خواهد بود زین پیش نبودیم و نبد هیچ خلل زین پس چو نباشیم همان خواهد بود خیام
حالم گرفتس و ناراحتم ،باس حل شه این ناراحتی. گرچه انتخابات شرکت و روحیه ام نامربتط نیس با همین حول و حوش....باس دنبال منفعت خودم باشم .ناراحتم چون میدونم روزهای پیش رو روزهای سخت تری برای من و زندگی ام خواهد بود . بایستی تلاشم رو بیشتر کنم توی این روزهای پیش رو. همیشه سعی میکنم بفکر راحتی خودم باشم .امروزم که ناراحتم همینطور باید تلاشی مضاعف کنم و منعطف با تغییرات تمهید بچینم ....
"یا برنامه داشته باش یا برات برنامه میریزند." از کتاب را ارهای زندگی اثر فیلیپ مگ گراو


و چه ارزان می فروشیم

لذت باهم بودن را

چه زود دیر می شود

و نمی دانیم که فردا می آید

شاید ما نباشیم ...

آخرین مطالب