جستجوی عبارت می تواند


الهی!

آن که را تو هدایت کنی، ی نمی تواند گمراهش کند، همچنانکه آن را که تو گمراه کنی ی نمی تواند هدایتش نماید.
هیچ نمی تواند مانع عطای تو گردد، همچنانکه هیچ نمی تواند آن را که منع نموده ای، عطایی رساند.
آنچه را که تعجیل اش را خواسته ای ی نمی تواند به تأخیر اندازد همچنانکه آنچه را که تأخیرش را اراده نمودی ی نمی تواند جلو بیندازد.
آنچه را که تو بگسترانی ی نمی تواند برچیند همچنانکه آنچه را که تو برچینی ی نمی تواند بگستراند...
پس مرا همواره به رحمتت یاد کن و به خطاهایم نگیر و بر فضل خویش بیفزا
که
من
بسوی تو راغب ام...

وپف می تواند به واسطه آلرژی ها، چاقی، ژنتیک، و حتی داروهای آرامش بخش عضله شکل بگیرد. همچنین، وپف می تواند نشانه ای از آپنه خواب باشد.

زندگی می تواند یک شوخی باشد. یک جوک بی مزه ی کوتاه.یا داستانی بلند. به اندازه ی هزار و یک شب. زندگی می تواند یک ضرب المثل شود. مایه ی عبرت دیگران.یا حکایتی شیرین برای یک دورهمی.

[ادامه مطلب را در اینجا بخوانید ...]

در این دنیا، همه چیزدست خود آدم است، حتی عشق، حتی جنون، حتی ترس... آدمیزاد می تواند اگر بخواهد کوه ها را جا به جا کند... می تواند آب ها را بخشکاند... می تواند چرخ و فلک را به هم بریزد... آدمیزاد حکایتی است، می تواند همه جور حکایتی باشد؛ حکایت شیرین، حکایت تلخ، حکایت زشت... و حکایت پهلوانی! بدن آدمیزاد شکننده است، اما هیچ نیرویی در این دنیا، به قدرت نیروی روحی او نمی رسد، به شرطی که اراده و وقوف داشته باشد! سیمین_دانشور سووشون

http://uupload.ir/files/j4lu_%d8%a7%db%8c%d9%86_%d8%af%d8%b1%d8%af%d9%87%d8%a7_%d8%b1%d8%a7_%d9%87%d8%b1%da%af%d8%b2_%d9%86%d8%a7%d8%af%db%8c%d8%af%d9%87_%d9%86%da%af%db%8c%d8%b1%db%8c%d8%af.jpg این دردها را هرگز نادیده نگیرید دردی شدید بین تیغه های شانه احساس می کنید؛ می تواند حمله قلبی باشد. سردرد بسیار شدید که ناگهان شکل می گیرد؛ می تواند آنوریسم باشد درد مبهم در شکم که به سمت پایین سمت راست سرایت می کند؛ می تواند آپ سیت باشد. دندان دردی که شما را از خواب بیدار می کند؛ می تواند سایش و فشار دندان ها روی یکدیگر باشد. احساس درد در ناحیه کمر که با تب همراه است؛ می تواند نشانه عفونت کلیه باشد. نقطه ای حساس روی ساق پا؛ می تواند ترومبوز سیاهرگی عمقی (dvt) باشد. خبرگزاری صداوسیما


در کاغذ دیواری سه بعدی می توانید تصاویری نزدیک به واقعیت را داشته باشید که می تواند بسیار هیجان انگیز باشد. یکی دیگر از مزایای کاغذ دیواری سه بعدی این است که می تواند بعضی از عیوب منزل را به خوبی بپوشاند. کاغذ دیواری سه بعدی می تواند فضای کوچک را بزرگ تر و فضایی که زیاد از حد بزرگ است را کوچک تر نمایش دهد و به این ترتیب می تواند برخی از عیوب ساختمان را به بپوشاند که این کمتر از عهده کاغذ دیواری بر می آید. در ضمن ککاغذ دیواری سه بعدی می تواند به شکل سفارشی نیز برای شما چاپ شود.

الجزیره در گزارشی مدعی شد که هر چند روابط ایران و ترکیه به خاطر روابط اقتصادی گسترده نمی تواند وارد مرحله پرتنش شود اما ایران می تواند جریان گاز به سوی ترکیه را قطع کند.  [ادامه مطلب را در اینجا بخوانید ...]

در این دنیا ، همه چیز دست خود آدم است ، حتی عشق ، حتی جنون ، حتی ترس . آدمیزاد می تواند اگر بخواهد کوه ها را جا به جا کند ، می تواند آب ها را بخشکاند ، می تواند چرخ و فلک را به هم بریزد !! آدمیزاد حکایتی است می تواند همه جور حکایتی باشد حکایت شیرین ، حکایت تلخ ، حکایت زشت ... و حکایت پهلوانی ... بدن آدمیزاد شکننده است اما هیچ نیرویی در این دنیا به قدرت نیروی روحی او نمی رسد به شرطی که اراده داشته باشد ... !

آخرین مطالب