جستجوی عبارت نشست علمی مطالعات قرآن در تفسیر حوزه


در آیات متعددی از قرآن کریم به مباحث علمی اشاره شده است. از آنجا که برخی از این اشارات علمی در زمان نزول قرآن کشف نشده بود و بشر قرن ها بعد به بخشی از آنها پی برد، طرح این مطالب علمی در قرآن، اخبار غیبی و اعجاز علمی این کتاب آسمانی محسوب می شود. در تفسیر نمونه ذیل آیات علمی قرآن، اکتشافات و علوم روز مورد توجه بوده و اعجازهای علمی آن ها مشخص گردیده است. در این مقاله آیاتی که در تفسیر نمونه سخن از اعجاز علمی آنها به میان آمده است، گردآوری و در ای از موارد تحلیل شده است. این موارد 14 موضوع است که عبارتند از: تزیین آسمان با ستارگان؛ جایگاه و مسیر مشخص ستارگان؛ حرکت دورانی و جریانی خورشید؛ حرکت زمین؛ قانون جاذبه؛ آماده شدن زمین برای زراعت به وسیله باران؛ زوجیت در گیاهان؛ رستاخیز انرژی ها؛ تشکیل تمام اجسام از اتم؛ زندگی اجتماعی زنبور عسل؛ آفرینش انسان از علق؛ شکل گیری استخوان ها در جنین؛ رقیق تر بودن هوا در ارتفاعات و بریدگی میان رشته کوه ها.

قرآن قرآن قرآن قرآن قرآن قرآن قرآن قرآن قرآن قرآن قرآن قرآن قرآن قرآن قرآن قرآن قرآن قرآن قرآن قرآن قرآن
قرآن قرآن قرآن قرآن قرآن قرآن قرآن قرآن قرآن قرآن قرآن قرآن قرآن قرآن قرآن قرآن قرآن قرآن قرآن قرآن قرآن
قرآن قرآن قرآن قرآن قرآن قرآن قرآن قرآن قرآن قرآن قرآن قرآن قرآن قرآن قرآن قرآن قرآن قرآن قرآن قرآن قرآن
قرآن قرآن قرآن قرآن قرآن قرآن قرآن قرآن قرآن قرآن قرآن قرآن قرآن قرآن قرآن قرآن قرآن قرآن قرآن قرآن قرآن
قرآن قرآن قرآن قرآن قرآن قرآن قرآن قرآن قرآن قرآن قرآن قرآن قرآن قرآن قرآن قرآن قرآن قرآن قرآن قرآن قرآن
قرآن قرآن قرآن قرآن قرآن قرآن قرآن قرآن قرآن قرآن قرآن قرآن قرآن قرآن قرآن قرآن قرآن قرآن قرآن قرآن قرآن
قرآن قرآن قرآن قرآن قرآن قرآن قرآن قرآن قرآن قرآن قرآن قرآن قرآن قرآن قرآن قرآن قرآن قرآن قرآن قرآن قرآن
قرآن قرآن قرآن قرآن قرآن قرآن قرآن قرآن قرآن قرآن قرآن قرآن قرآن قرآن قرآن قرآن قرآن قرآن قرآن قرآن قرآن
قرآن قرآن قرآن قرآن قرآن قرآن قرآن قرآن قرآن قرآن قرآن قرآن قرآن قرآن قرآن قرآن قرآن قرآن قرآن قرآن قرآن
قرآن قرآن قرآن قرآن قرآن قرآن قرآن قرآن قرآن قرآن قرآن قرآن قرآن قرآن قرآن قرآن قرآن قرآن قرآن قرآن قرآن
قرآن قرآن قرآن قرآن قرآن قرآن قرآن قرآن قرآن قرآن قرآن قرآن قرآن قرآن قرآن قرآن قرآن قرآن قرآن قرآن قرآن
قرآن کت ست که حق را از باطل جدا می کند.
حق همان علم است.
علم همان حق است.
و کتاب مبین همان قرآن است.
کتاب مبین کت ست که حقایق را آشکار می کند.
تمام علوم در قرآن است.


نمونه سوال تاریخ تفسیر قرآن کریم 2 پیام نور,نمونه سوال تاریخ تفسیر قران کریم 1 پیام نور
نمونه سوالات تفسیر موضوعی قران کریم جمعی از نویسندگان
نمونه سوالات تشریحی تفسیر موضوعی قرآن کریم جمعی از نویسندگان
نمونه سوالات تستی تفسیر موضوعی قرآن کریم جمعی از نویسندگان
نمونه سوالات تفسیر موضوعی قرآن کریم قرائتی
نمونه سوالات تفسیر موضوعی قران کریم تالیف جمعی از نویسندگان
نمونه سوالات تفسیر موضوعی قرآن کریم آزاد
نمونه سوالات تفسیر موضوعی قران کریم ایت الله مکارم
نمونه سوالات تفسیر موضوعی قران کریم علمی کاربردی
نمونه سوالات تفسیر موضوعی قرآن کریم پیام نور
نمونه سوالات دوره تفسیر آیات برگزیده قرآن کریم
نمونه سوالات پیام نور درس تفسیر موضوعی قران کریم
نمونه سوالات تفسیر موضوعی قرآن کریم پیام نور
نمونه سوالات دوره تفسیر آیات برگزیده قرآن کریم
نمونه سوالات تستی تفسیر موضوعی قرآن کریم
نمونه سوالات تفسیر موضوعی قرآن کریم با جواب
نمونه سوالات تفسیر موضوعی قران کریم پیام نور
نمونه سوالات تفسیر موضوعی قرآن کریم جمعی از نویسندگان
نمونه سوالات تفسیر قران کریم پیام نور,نمونه سوالات تفسیر قرآن کریم آیات برگزیده
نمونه سوالات تفسیر قران کریم,نمونه سوالات تفسیر قرآن کریم آیات برگزیده
نمونه سوالات تستی تفسیر قرآن کریم آیات برگزیده محسن قرائتی
نمونه سوالات تفسیر قرآن کریم آیات برگزیده محسن قرائتی
نمونه سوالات امتحانی کتاب تفسیر قرآن کریم محسن قراتی
نمونه سوالات کتاب تفسیر موضوعی قرآن کریم
نمونه سوالات کتاب تفسیر قرآن کریم محسن قرائتی
خلاصه کتاب تفسیر قرآن کریم آیات برگزیده محسن قرائتی
خلاصه کتاب تفسیر موضوعی قرآن کریم پیام نور
خلاصه کتاب تفسیر موضوعی قرآن کریم پیام نور
خلاصه کتاب تفسیر موضوعی قرآن کریم جمعی از نویسندگان
خلاصه کتاب تفسیر موضوعی قرآن کریم
خلاصه کتاب تفسیر قرآن کریم آیات برگزیده محسن قرائتی
کتاب تفسیر قرآن کریم (آیات برگزیده) مولف محسن قرائتی
نمونه سوالات تفسیر آیات برگزیده قرائتی
نمونه سوالات تفسیر موضوعی قران قرائتی
فایل+pdf+کتاب+تفسیر+آیات+برگزیده+محسن+قرائتی
نمونه سوال تفسیر قرآن کریم آیات برگزیده محسن قرائتی
نمونه سوالات تستی تفسیر موضوعی قرآن کریم محسن قرائتی
کتاب تفسیر قرآن کریم آیات برگزیده محسن قرائتی pdf
کتاب تفسیر قرآن کریم آیات برگزیده قرائتی ویراست دوم
خلاصه کتاب وسؤالات تستی کتاب تفسیر قرآن کریم - آیات برگزیده (پودمان دروس عمومی)

دانشکده علوم قرآنی مراغهنشست علمی با عنوان: زیبا شناسی واژه های قرآن نشست علمی با عنوان: زیبا شناسی واژه های قرآن، شنبه چهارم آذرماه، با حضور سیّد کاظم رضوی پور در دانشکده علوم قرآنی مراغه برگزارگردید. واژه های قرآنی و تبیین معانی کلمات قرآنی و تفاوت آنها با کلمات دیگر غیر قرآنی، اولین مبحث این نشست بود. ادامه مطلب

لسانی فشارکی در ابتدای این نشست ادامه مطلب

تاریخ انتشار: ۱۱ فروردین ۱۳۹۷ - ۱۰:۰۱
«در وادی قرآن»؛ عنوان نشست سالانه مسلمانان فرانسه گروه بین الملل ـ نشست سالانه مسلمانان فرانسه با عنوان «در وادی قرآن» از عصر دیروز(۱۰ فرودین ماه) در حومه پاریس آغاز شد و به مدت چهار روز ادامه دارد. «در وادی قرآن»؛ عنوان نشست سالانه مسلمانان فرانسه به گزارش ایکنا به نقل از پایگاه خبری الجزیره نت؛ این نشست با عنوان «در وادی قرآن» و با هدف بررسی موضوع تسامح و هم زیستی مشترک برگزار می شود. با توجه به انتخاب عنوان «در وادی قرآن» برای نشست امسال، متون قرآنی با موضوع هم زیستی مشترک، تسامح و صلح و همچننین، مباحثی در زمینه جایگاه مسلمانان و موضوعاتی از قبیل « فرانسوی» و « جمهوری» مورد بررسی قرار می گیرد. در این نشست علاوه بر مسلمانان فرانسه، شمار زیادی از مسلمانان کشورهای مختلف اروپایی حضور دارند و نمایشگاه پوشاک ی و کتب دینی از فعالیت های جانبی این نشست است. این نشست سالانه فرصتی برای مسلمانان فرانسه محسوب می شود که بتوانند با علما و شمندان مسلمان دیدار کنند. انتهای پیام

      منصور پهلوان: مطالعات میان‌رشته‌ای    نباید جایگاه قرآن را به یکی از علوم تنزل دهد به گزارش خبرگزاری بین‌المللی قرآن(ایکنا) منصور پهلوان، عضو هیئت علمی تهران در همایش بین‌المللی مطالعات قرآن کریم که امروز، سه‌شنبه ۱۷ اسفند، در دانشکده الهیات و معارف ی در حال برگزاری است با موضوع «چیستی مطالعات میان رشته‌ای قران کریم» سخنرانی کرد. وی در این باره گفت: یک برداشت از مطالعات میان‌رشته‌ای قرآن کریم این است که قرآن یک علم است و علوم مختلف به مثابه علم با قرآن ارتباط پیدا می‌کنند. این تعبیر غلطی است، قرآن کتاب علم نیست بلکه کتاب آگاهی است. منشأ قرآن با علوم بشری متفاوت است. علوم بشری دارای نقص است و در مسیر تکامل و پیشرفت قرار دارد در حالی که قرآن وحی الهی است. پهلوان اظهار کرد: حقانیت قرآن با حقانیت یک فرضیه علمی قابل مقایسه نیست؛ لذا قرآن یک رشته علمی نیست که مورد مطالعات بین‌رشته‌ای با سایر علوم قرار بگیرد. مثلا قرآن درباره کرویت زمین که در مغرب زمین در دوران حاکمیت کلیسا مطرح بود بیان می‌دارد که حرکت زمین مانند حرکت ابرهاست که متوجه نمی‌شوید و این از معجزات قرآن است که بدون اینکه مبانی علم نجوم را بیان کند به حرکت زمین اشاره می‌کند. عضو هیئت علمی تهران عنوان کرد: قرآن راجع به تاریخ نیز صحبت کرده است و زندگی ان و اقوام مختلف را ذکر کرده است که می‌تواند نسبت به ابهامات علم تاریخ کمک کند اما قرآن یک کتاب تاریخ نیست و برای این منظور نازل نشده است. وی تأکید کرد: مطالعات میان‌رشته‌ای قرآن کریم نباید جایگاه قرآن را به یکی از علوم تنزل دهد. پس بهتر است به جای مطرح مطالعات میان‌رشته‌ای قرآن، از استمدادهای علوم از وحی استفاده کنیم. یعنی باید از حقایق و علوم قرآن در شئون مختلف استفاده کنیم اما جایگاه قرآن را به منزله یک علم کوچک بشری تنزل ندهیم.

گروه ترکیه شناسی پژوهشکده مطالعات استراتژیک خاورمیانه با همکاری انجمن علوم ایران برگزار می کند عنوان نشست: سیاست منطقه ای ترکیه پس از کودتای اخیر (به زبان انگلیسی) با حضور: سفیر محترم جمهوری ترکیه، آقای رضا هاکان تکین مدیر نشست: کیهان برزگر رئیس پژوهشکده مطالعات استراتژیک خاورمیانه زمان: دوشنبه 11 مرداد 1395 ساعت: 18:00- 16:30 مکان: بلوار کشاورز، خیابان شهید نادری، پلاک6، پژوهشکده مطالعات استراتژیک خاورمیانه جهت حضور در نشست ثبت نام ا امی است ایمیل جهت اعلام حضور: research.imess@gmail.com

قرآن کریم تحقیق با موضوع قرآن کریم، در قالب word و در 66 صفحه، قابل ویرایش، شامل مقدمه، آداب باطنی و ظاهری تلاوت قرآن، ترتیب نزول سوره‌های قرآن کریم، تلاوت قرآن با آوای خوش، فضیلت تلاوت قرآن، عمل به تعالیم قرآن، قرآن در قرآن، پرهیز از تفسیر به رأی، طراوت قرآن، وظایف قاری قرآن، دعای مصونیّت از فراموشی..

این نرم افزار شامل نخستین تفسیر قرآن برای نوجوانان به قلم محمد بیستونی است.
تفسیر نوجوان در 30 جلد و با حذف آیاتی که به گروه سنی نوجوان ارتباطی ندارد و با تفسیر باقی آیات قرآن متناسب با سنین نوجوانی منتشر شده است.
نخستین تفسیر قرآن برای نوجوانان از ابتدا تا پایان قرآن را شامل می شود و هر مجلد از این مجموعه به یک جزء از قرآن کریم اختصاص دارد.


محل تدریس


عنوان تدریس


مقطع تدریس
پیام نور


فقه مقدماتی


کارشناسی
پیام نور


تاریخ تفسیر وروش های آن


کارشناسی
دانشکده تفسیر ومعارف قرآن


مفردات قرآن(1)


کارشناسی
دانشکده تفسیر ومعارف قرآن


مفردات قرآن(2)


کارشناسی
دانشکده تفسیر ومعارف قرآن


مفردات قرآن(1)


کارشناسی
دانشکده علوم قرآنی م آباد


تفسیر ترتیبی(3)


کارشناسی
دانشکده علوم قرآنی م آباد


تفسیر ترتیبی(4)


کارشناسی
آزاد ی م آباد


جایگاه ونقش احادیث در علوم مختلف


کارشناسی ارشد
آزاد ی م آباد


عقاید از قرآن و حدیث


کارشناسی ارشد
دانشکده علوم قرآنی م آباد


تفسیر ترتیبی(1)


کارشناسی
دانشکده علوم قرآنی م آباد


کارگاه قرائت وترجمه قرآن(1)


کارشناسی
دانشکده علوم قرآنی م آباد


مفردات قرآن(1)


کارشناسی
لرستان


تفسیر موضوعی دو گروه


کارشناسی
آزاد ی م آباد


تاریخ قرآن


کارشناسی ارشد
آزاد ی م آباد


روشها وگرایشهای تفسیری


کارشناسی ارشدمزیت ها و فایده مندی های کنوانسیون وضعیت حقوقی دریای خزر
موسسه بین المللی مطالعات دریای خزر (iikss)- "ایلگار ولی زاده" از تحلیل گران جمهوری آذربایجان طی مصاحبه ای با پایگاه خبری "شرق"، در رابطه با اجلاس آتی سران کشورهای خزر که در تاریخ 21 مرداد ماه ( 12 آگوست) برگزار می شود مواردی را اظهار کرد.
"در حال حاضر مذاکرات در خصوص کنوانسیون وضعیت حقوقی دریای خزر به پایان رسیده است. سند نهایی در نشست آکتائو تصویب خواهد شد".
به گفته وی، پس از امضای کنوانسیون وضعیت حقوقی دریای خزر میان کشورهای حوزه خزر مناسبات اقتصادی جدیدی میان آنها ایجاد خواهد شد. وی افزود، تشکیل یک چارچوب حقوقی برای وضعیت دریای خزر نقش کلیدی و اساسی در تقویت روابط اقتصادی میان کشورهای این حوزه ایفا خواهد کرد. همچنین در این پیش نویس می توان در خصوص توسعه زیرساخت های بندری و دریایی کشورهای خزر و منطقه صحبت کرد.
او اذعان داشت، اخیرا در تمام کشورهای ساحلی حوزه دریای خزر توسعه زیرساخت های حمل و نقل، تاسیس بنادر جدید و مناطق آزاد اقتصادی نیز ایجاد شده است. امضای این کنوانسیون شرایط مناسبی برای توسعه بیشتر حوزه ها و مناطق آزاد تجاری ایجاد خواهد کرد.
این تحلیل گر معتقد است، کنوانسیون در رابطه با وضعیت حقوقی دریای خزر تا حد و درجه معینی گام های تاخیر برداشته است. با در نظر گرفتن توسعه همه کشورها و نیز با اجرای کنوانسیون، رشد اقتصادی بیشتری را شاهد خواهیم بود. زیرساخت های اقتصادی در حوزه دریای خزر روابط حمل و نقل و ارتباطات میان کشورها را تقویت خواهد کرد.
خاطر نشان می شود که نشست کشورهای حاشیه خزر در روز 12 آگوست 21 مردادماه در آکتائو قزاقستان برگزار خواهد شد. انتظار می رود رؤسای جمهور آذربایجان، ایران، قزاقستان، روسیه و ترکمنستان در این نشست شرکت کنند.
پیش از این نشست و در 11 آگوست 20 مرداد نیز نشست شورای ان خارجه کشورهای حوزه دریای خزر برگزار خواهد شد.

ترجمه، قاسم عزیزی، عضو شورای علمی موسسه بین المللی مطالعات دریای خزر
منبع: sherg.az
http://www.iikss.com/fa/index.php/route/news_det/mta2ota

  16- 18 اسفند 95   کارگاه‌ علمی توسط شمند ما یایی   در همایش مطالعات میان‌رشته‌ای قرآن     ۱۹ بهمن ۱۳۹۵ - ۱۴:۳۸   زهرا نقی‌زاده، معاون سازمان فعالیت‌های قرآنی یان کشور در گفت‌وگو با خبرنگار فرهنگی باشگاه خبرنگاران تسنیم «پویا» گفت:  مُحد عباس بن عبدالرزاق، یار مطالعات بنیادی و میان‌رشته‎ای در دانشکده مطالعات علوم انسانی و الهی بین‌المللی ی ما ی ضمن حضور در همایش بین‌المللی مطالعات میان رشته‌ای قرآن کریم،کارگاه‎های علمی برگزار می‌کند......................... ادامه مطلب را بخوانید     وی با اشاره به موضوعات این کارگاه‎ها تصریح کرد: محد عباس از تاریخ 16 تا 18 اسفندماه کارگاه‎هایی با عناوین درسی سلامت روان (تحلیل تطبیقی روانشناسی غربی و ی)، تأثیر افکار نخستین مسلمانان در رنسانس و امت ی در مواجه با چالش‌های جهانی شدن و افراط‌گرایی جهانی (علل و درمان) ارائه می‌دهد. به گزارش تسنیم، محد عباس بن عبدالرزاق صاحب کتاب ذات انسان در و پیشرفت‌های تاریخی و فلسفیِ مطالعه شخصیت و دارای تخصص در حوزه‎های آموزش و پرورش ی ، آموزش و پرورش غربی، روانشناسی ی و روانشناسی غربی است. همایش بین‌المللی مطالعات میان‌رشته‌ای قرآن کریم از 16 تا 18 اسفند دردانشکده الهیات و علوم پزشکی تهران برگزار می‌شود.

تحقیق در مورد مبانی تفسیر قرآن تحقیق در مورد مبانی تفسیر قرآن تحقیق در مورد مبانی تفسیر قرآن لینک پرداخت و *پایین مطلب * فرمت فایل :word ( قابل ویرایش و آماده پرینت ) تعداد صفحه15 بخشی از فهرست مطالب مقدمه: سخن در مبانی تفسیر قرآن بود و همانگونه که قبلا اشاره شد، در مبانی تفسیر، از اصول بنیادینی سخن گفته می شود که هر نوع موضع گیری در خصوص آنها موجودیت تفسیر و یا قواعد روش تفسیر را تحت تاثیر قرار می دهد; مباحثی از قبیل اعجاز قرآن و ابعاد آن، مصونیت قرآن، امکان دست ی به مراد خداوند و زبان قرآن . اینک به آ ین قسمت از مبحث مبانی تفسیر قرآن یعنی زبان قرآن م ...
دریافت فایل

1- ساجده ماهورزاده مقام اول حفظ قرآن (پایه هشتم) 2- مرضیه حبیب زاده مقام اول قرائت قرآن (پایه هفتم) 3- مهسا خبازیانی زاده مقام دوم حفظ قرآن (پایه هفتم) 4- حدیث ولی عرب مقام دوم تفسیر قرآن (پایه نهم) 5- زهرا شادمان پور مقام دوم تفسیر قرآن (پایه هفتم) 6- فاطمه ترکی زاده مقام دوم صحیفه سجادیه (پایه نهم) 7- سیده زهرا آذریان مقام سوم نهج البلاغه (پایه نهم)

نشست علمی مهنسی آیات در پژوهش های حدیثی برگزار گردید. در ابتدا این نشست حجت ال والمسلمین رضا عطایی دبیر این نشست علمی خلاصه ای از مباحث گذشته بیان د. در ادامه حجت ال والمسلمین بهجت پور به دیدگاه خود پرداخته و در باره نحوه استفاده آیات در پژوهش های حدیثی مسائل مهمی را ایراد فرمودند. مدیا صوت و تصاویر این نشست علمی در بانک اطلاعات واحد نشست ها با کد 1065 بایگانی گردیده که در صورت درخواست علاقه مندان در اختیار آنها قرار خواهد گرفت. ع هایی از این نشست علمی:

آخرین مطالب

آخرین جستجو ها