جستجوی عبارت پیام افراد رفتار همرنگی عقیده نفوذ اجتماعی وجود دارد داشته باشد برای متقاعد تاثیر قرار برای روانشناسی اجتماعی


روان شناسی اجتماعی از ویکی پدیا، دانشنامهٔ آزاد روانشناسی اجتماعی مطالعه موضوعات، مشکلات و مسائل مرتبط با روانشناسی وجامعه است.[۱] روانشناسی اجتماعی، اثرات حضور دیگران را بر رفتار فرد یا رفتار خود را تحت تأثیر گروه مورد بررسی و مطالعه قرار می دهد. روشن است که تأثیر دیگران بر فرد مست م وجود روابط متقابل بین خود با دیگران است، بنابراین به یک تعریف دیگر روان شناسی اجتماعی به عنوان علم مطالعه رفتار متقابل بین انسان ها یا علم مطالعه تعامل انسان ها شناخته می شود. تعریف دیگری نیز شده است ازجمله :روانشناسی اجتماعی روش مطالعهٔ علمی رفتار و واکنش و عملکردهای فرد در حضور جمع یا حضور تلویحی افراد است

مترجمان: پریسا امکانی سعید بقایی به طور کلی در ب وکار ها و سازمان ها باید به این نکته توجه داشت که خواه بالاترین سمت را داشته باشید یا فقط یک شنونده در یک جلسه باشید، یادگیری برخی مهارت های نفوذ و تاثیرگذاری برای دستی به موفقیت بسیار حیاتی است. علاوه بر این، تسلط بر چنین مهارت هایی برای یک سازمانی که در واقع هدایتگر افراد است ضروری است. قدرت نفوذ چیست؟ در محل کار، نفوذ ظرفیت یا قدرتی است که به یک فرد نیرویی جذب کننده می دهد تا بتواند اعمال، رفتار یا نظرات دیگران را تحت تاثیر قرار دهد. نفوذ می تواند نشات گرفته از موقعیت یا حتی عنوان شغلی باشد ولی وجود آن برای همیشه تضمین شده نیست. در حقیقت افراد بدون توجه به جایگاهشان می توانند در هر سمت و نقشی که دارند موثر واقع شوند. درادامه هشت استراتژی آمده است که به افراد کمک می کند با استفاده از این استراتژی ها در محل کار سطح نفوذ و تاثیرگذاری خود را بالا ببرند:

رفتار درمانی یکی از مهمترین شاخه های علوم رفتاری و روانشناسی است که به جرات می توان آن را فرایند تکمیلی در درمان بسیاری از اختلالات عنوان نمود.رفتار درمانی و تغییر رفتار از معدود شیوه های درمان در علم روانشناسی است که توانسته هرجا علم پزشکی عاجز است وارد عرصه شده و خود نمایی کند.بهترین نمونه و مثال برای علم تغییر رفتار، روشهای درمانی اختلالات طیف اُتیسم است که در حدود 90% از آنها، از این متد استفاده شده است. علم تغییر رفتار را می توان پدر درمانهای اختلال اُتیسم نامید زیرا بسیاری از روشهای درمانی این اختلال منشعب از این شیوه درمانی است مانند روش aba ،prt،،،،،. به همین منظور لازم دانستیم این علم موثر در درمان را هرچند به طور اختصار در این مقاله توضیح دهیم. در علم تغییر رفتار باید به نکات زیر توجه نمود: رفتار انسان موضوع مورد بحث در تغییر رفتار است. آنچه افراد انجام می دهند و یا بیان می نمایند رفتار نام دارد. رفتار بر محیط از جمله محیط فیزیکی و یا اجتماعی تاثیر دارد. برخی از رفتار های ک ن طیف اُتیسم به شرح زیر است : -به جای جواب دادن به سوالها آنها را تکرار می کند. -عدم واکنش به محرکها. -کمبود یا فقدان مهارت های خود یاری یا اجتماعی. -وجود آسیبهای کیفی شدید در تعاملات اجتماعی دو طرفه در ارتباط با سطح رشد فرد و با علائم رفتاری مانند فقدان استفاده از تماس و ارتباط چشمی و کلام ،خیرگی در دید، فقدان زبان اشاره و زبان بدنی و فقر ارتباط شخصی. - وجود رفتار هایی که بطور مشخص منحصر و محدود به فعالیتها و تمایلات تکراری است با علائم رفتاری مانند حرکات تکراری و کلیشه ای چون بال زدن و حرکات پروانه ای ،محدود بودن به علایق خاص و یا داشتن تعصبات . و داشتن گرایشات غیر عادی که در ارتباط با سن فرد نابهنجار است. در این متن سعی شده که شیوه های ایجاد و افزایش رفتار مطلوب و کاهش یا حذف رفتار نا مطلوب و سایر شیوه های تغییر رفتار در مورد کودک اُتیستیک مورد استفاده قرار گیرد.

به طور کلی در ب وکار ها و سازمان ها باید به این نکته توجه داشت که خواه بالاترین سمت را داشته باشید یا فقط یک شنونده در یک جلسه باشید، یادگیری برخی مهارت های نفوذ و تاثیرگذاری برای دستی به موفقیت بسیار حیاتی است. علاوه بر این، تسلط بر چنین مهارت هایی برای یک سازمانی که در واقع هدایتگر افراد است ضروری است. قدرت نفوذ چیست؟ در محل کار، نفوذ ظرفیت یا قدرتی است که به یک فرد نیرویی جذب کننده می دهد تا بتواند اعمال، رفتار یا نظرات دیگران را تحت تاثیر قرار دهد . نفوذ می تواند نشات گرفته از موقعیت یا حتی عنوان شغلی باشد ولی وجود آن برای همیشه تضمین شده نیست. در حقیقت افراد بدون توجه به جایگاهشان می توانند در هر سمت و نقشی که دارند موثر واقع شوند. درادامه هشت استراتژی آمده است که به افراد کمک می کند با استفاده از این استراتژی ها در محل کار سطح نفوذ و تاثیرگذاری خود را بالا ببرند : مراجعه به ادامه مطلب

به طور کلی در ب وکار ها و سازمان ها باید به این نکته توجه داشت که خواه بالاترین سمت را داشته باشید یا فقط یک شنونده در یک جلسه باشید، یادگیری برخی مهارت های نفوذ و تاثیرگذاری برای دستی به موفقیت بسیار حیاتی است. علاوه بر این، تسلط بر چنین مهارت هایی برای یک سازمانی که در واقع هدایتگر افراد است ضروری است. قدرت نفوذ چیست؟ در محل کار، نفوذ ظرفیت یا قدرتی است که به یک فرد نیرویی جذب کننده می دهد تا بتواند اعمال، رفتار یا نظرات دیگران را تحت تاثیر قرار دهد. نفوذ می تواند نشات گرفته از موقعیت یا حتی عنوان شغلی باشد ولی وجود آن برای همیشه تضمین شده نیست. در حقیقت افراد بدون توجه به جایگاهشان می توانند در هر سمت و نقشی که دارند موثر واقع شوند. مشاوره بازاری و اقتصاد 09173752283

1 . منظور از " کنش اجتماعی " چیست ؟ 2 . انواع کنش نام ببرید ؟ مثال بزنید 3 . منظور از " پدیده های اجتماعی " چیست ؟ 4 . چند نمونه از پدیده های اجتماعی را نام ببرید ؟ 5 . دترین پدیده ی اجتماعی چیست و پیامد آن؟ با مثال 6 . چگونه یک ارزش وهنجار شکل میگیرد؟ 7 . هماهنگی و عدم هماهنگی پدیده های د اجتماعی چه تاثیری بر نظام اجتماعی دارد ؟ 8 . رابطه حضور فیزیکی وهنجا ر را بنویسید مثال ؟ 9 . هنجار و ارزش های اجتماعی را تعریف کنید ؟ 10 . اگر .......... نباشد هیچ هنجاری شکل نمی گیرد و هیچ یک از آرمان های اجتماعی محقق نمی شوند ؟ 11 -چگونه ارزش ها وهنجار ها تحقق وتداوم پیدا میکند ؟ ( چگونه ارزش های د وکلان شکل میگیرد ) 12- چرا پدیده اجتماعی معنا دار است ؟ 13- چرا افراد فکر میکنند پدیده اجتماعی یک پدیده طبیعی است ؟ تفاوت این دو پدیده را بنویسید

رفتار دو مورد داریم معنادار و بی معنا . رفتار معنا دار رفتارهایی هستند که معنایی را در ذهن تداعی میکنند و موضوع جامعه شناسی هست که رفتارهایی اجتماعی هستند . رفتار بی معنی رفتاری هست که قصد انتقال پیام را ندارد مانند پلک بهم زدن رفتارهای رفل ی هستند رفتار اجتماعی دو مورد هست یک سویه و دو سویه ، یک سویه مانند نوشتن نامه هست که جو را دریافت نکنیم . دوسویه رفتاری هست که از نظر اجتماعی مورد توجه قرار میگیرد . گروه اجتماعی دارای ویژگیهایی هست : دو یا چند نفر باشد استمرار احساس مای مشترک هدف خاص ارزش اجتماعی هنجار اجتماعی

معمولاً خشونت با مفهوم پرخاشگری به کار برده می شود و در تعریف پرخاشگری آمده است اعمال خصمانه ای که از روی عمد صورت می گیرد و به افراد و اشیاء آسیب می رساند. در تعریفی دیگر خشونت پدیده جدیدی نیست اما به علت بعد گسترده آن به تازگی مورد بررسی قرار گرفته است و این بررسی ها نشان داده که خشونت در درون خانواده از دو جهت تأثیرگذار است: شخصی و اجتماعی. در جنبه شخصی، قربانی خشونت آسیب بدنی می بیند، تحقیر می شود. شخص خشونت دیده اگر کودک باشد، تا آ عمر بقایای آثار خشونت با او همراه است. از بعد اجتماعی نیز خشونتهای خانوادگی نوعی بی اعتمادی نسبت به افراد به وجود می آورد. به طور کلی خشونت پدیده ای است که به مذهب ، به طبقه اجتماعی و سطح سواد کمتر ارتباط دارد. تظاهرات خشونتی با شرایط اجتماعی که روز به روز رو به خشونت می رود، نمود پیدا می کند. آسیب شناسان و جامعه شناسان اجتماعی عمده اختلافات خانوادگی را حول محور مسائل اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و ی تقسیم می کنند.

معمولاً خشونت با مفهوم پرخاشگری به کار برده می شود و در تعریف پرخاشگری آمده است اعمال خصمانه ای که از روی عمد صورت می گیرد و به افراد و اشیاء آسیب می رساند. در تعریفی دیگر خشونت پدیده جدیدی نیست اما به علت بعد گسترده آن به تازگی مورد بررسی قرار گرفته است و این بررسی ها نشان داده که خشونت در درون خانواده از دو جهت تأثیرگذار است: شخصی و اجتماعی. در جنبه شخصی، قربانی خشونت آسیب بدنی می بیند، تحقیر می شود. شخص خشونت دیده اگر کودک باشد، تا آ عمر بقایای آثار خشونت با او همراه است. از بعد اجتماعی نیز خشونتهای خانوادگی نوعی بی اعتمادی نسبت به افراد به وجود می آورد. به طور کلی خشونت پدیده ای است که به مذهب ، به طبقه اجتماعی و سطح سواد کمتر ارتباط دارد. تظاهرات خشونتی با شرایط اجتماعی که روز به روز رو به خشونت می رود، نمود پیدا می کند. آسیب شناسان و جامعه شناسان اجتماعی عمده اختلافات خانوادگی را حول محور مسائل اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و ی تقسیم می کنند.

معمولاً خشونت با مفهوم پرخاشگری به کار برده می شود و در تعریف پرخاشگری آمده است اعمال خصمانه ای که از روی عمد صورت می گیرد و به افراد و اشیاء آسیب می رساند. در تعریفی دیگر خشونت پدیده جدیدی نیست اما به علت بعد گسترده آن به تازگی مورد بررسی قرار گرفته است و این بررسی ها نشان داده که خشونت در درون خانواده از دو جهت تأثیرگذار است: شخصی و اجتماعی. در جنبه شخصی، قربانی خشونت آسیب بدنی می بیند، تحقیر می شود. شخص خشونت دیده اگر کودک باشد، تا آ عمر بقایای آثار خشونت با او همراه است. از بعد اجتماعی نیز خشونتهای خانوادگی نوعی بی اعتمادی نسبت به افراد به وجود می آورد. به طور کلی خشونت پدیده ای است که به مذهب ، به طبقه اجتماعی و سطح سواد کمتر ارتباط دارد. تظاهرات خشونتی با شرایط اجتماعی که روز به روز رو به خشونت می رود، نمود پیدا می کند. آسیب شناسان و جامعه شناسان اجتماعی عمده اختلافات خانوادگی را حول محور مسائل اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و ی تقسیم می کنند.

معمولاً خشونت با مفهوم پرخاشگری به کار برده می شود و در تعریف پرخاشگری آمده است اعمال خصمانه ای که از روی عمد صورت می گیرد و به افراد و اشیاء آسیب می رساند. در تعریفی دیگر خشونت پدیده جدیدی نیست اما به علت بعد گسترده آن به تازگی مورد بررسی قرار گرفته است و این بررسی ها نشان داده که خشونت در درون خانواده از دو جهت تأثیرگذار است: شخصی و اجتماعی. در جنبه شخصی، قربانی خشونت آسیب بدنی می بیند، تحقیر می شود. شخص خشونت دیده اگر کودک باشد، تا آ عمر بقایای آثار خشونت با او همراه است. از بعد اجتماعی نیز خشونتهای خانوادگی نوعی بی اعتمادی نسبت به افراد به وجود می آورد. به طور کلی خشونت پدیده ای است که به مذهب ، به طبقه اجتماعی و سطح سواد کمتر ارتباط دارد. تظاهرات خشونتی با شرایط اجتماعی که روز به روز رو به خشونت می رود، نمود پیدا می کند. آسیب شناسان و جامعه شناسان اجتماعی عمده اختلافات خانوادگی را حول محور مسائل اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و ی تقسیم می کنند.

تعریف خشونت معمولاً خشونت با مفهوم پرخاشگری به کار برده می شود و در تعریف پرخاشگری آمده است اعمال خصمانه ای که از روی عمد صورت می گیرد و به افراد و اشیاء آسیب می رساند. در تعریفی دیگر خشونت پدیده جدیدی نیست اما به علت بعد گسترده آن به تازگی مورد بررسی قرار گرفته است و این بررسی ها نشان داده که خشونت در درون خانواده از دو جهت تأثیرگذار است: شخصی و اجتماعی. در جنبه شخصی، قربانی خشونت آسیب بدنی می بیند، تحقیر می شود. شخص خشونت دیده اگر کودک باشد، تا آ عمر بقایای آثار خشونت با او همراه است. از بعد اجتماعی نیز خشونتهای خانوادگی نوعی بی اعتمادی نسبت به افراد به وجود می آورد. به طور کلی خشونت پدیده ای است که به مذهب ، به طبقه اجتماعی و سطح سواد کمتر ارتباط دارد. تظاهرات خشونتی با شرایط اجتماعی که روز به روز رو به خشونت می رود، نمود پیدا می کند. آسیب شناسان و جامعه شناسان اجتماعی عمده اختلافات خانوادگی را حول محور مسائل اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و ی تقسیم می کنند.

قویاً اعتقاد دارم که ضد عشق نفرت نیست، بی تفاوتی است. ذره ای اهمیت ندادن است. اگر صحنه خود را دوست نداری اگر شاد نیستی اگر تنها هستی اگر رخداد حوادث را احساس نمیکنی صحنه را تغییر بده پشت صحنه را رنگ تازه ای بزن، بازیگران تازه ای گرد بیاور و نمایشنامه جدید بنویس. انسان عاشق برای یادگرفتن، تغییر و برای شدن می خواهد. پرنده ها هرگز در غار نمیخوانند. آدم ها هم در بند نمی خوانند. برای آموختن باید آزاد باشی، باید انی را بی که درخت تو را دوست بدارند و تو هم درخت آنها را دوست بداری. راه هایی هست که از طریق آن در عین برآوردن نیازهای اجتماعی و رعایت ا امات عرفی و اجتماعی، می توانیم کار خود را . هر برای خود راهی دارد و باید آن را داشته باشد. برای دوست داشتن بیش از هزار راه وجود دارد. هر اگر به خود، به قلب خود گوش کند راه خود را می یابد. نگذارید هیچ راه خودش را به شما تحمیل کند.

تعریف خشونت معمولاً خشونت با مفهوم پرخاشگری به کار برده می شود و در تعریف پرخاشگری آمده است اعمال خصمانه ای که از روی عمد صورت می گیرد و به افراد و اشیاء آسیب می رساند. در تعریفی دیگر خشونت پدیده جدیدی نیست اما به علت بعد گسترده آن به تازگی مورد بررسی قرار گرفته است و این بررسی ها نشان داده که خشونت در درون خانواده از دو جهت تأثیرگذار است: شخصی و اجتماعی. در جنبه شخصی، قربانی خشونت آسیب بدنی می بیند، تحقیر می شود. شخص خشونت دیده اگر کودک باشد، تا آ عمر بقایای آثار خشونت با او همراه است. از بعد اجتماعی نیز خشونتهای خانوادگی نوعی بی اعتمادی نسبت به افراد به وجود می آورد. به طور کلی خشونت پدیده ای است که به مذهب ، به طبقه اجتماعی و سطح سواد کمتر ارتباط دارد. تظاهرات خشونتی با شرایط اجتماعی که روز به روز رو به خشونت می رود، نمود پیدا می کند. آسیب شناسان و جامعه شناسان اجتماعی عمده اختلافات خانوادگی را حول محور مسائل اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و ی تقسیم می کنند.

سوال امتحان مطالعات اجتماعی پایه ششم دبستان نهایی 2 نام و نام خانوادگی......................... 1 همه ما نیاز داریم که دوستانی داشته باشیم تا هم به آنها.................... کنیم و هم مورد توجه و ................قرار بگیریم 2 خداوند در سرشت ما میل به .................و...................قرار داده است 3 صحبت با یک دوست عاقل و صبور باعث می شود تا احساس ....................و.................کنیم 4 انسان از طریق.................و.............. با دیگران چیزهای جدیدی یاد میگیرد وبه آگاهی های خود می افزاید 5 دوست خوب مایه......................انسان است 6 چه وقت می گوییم که تصمیم گیری کرده ایم؟ 7 چرا گاهی نه گفتن برای ما سخت و دشوار است؟ 8 حفظ دوستی یعنی چه؟ 9 چرا باید از دوستیهای افراطی بپر م؟ 10 سه توصیه درباره چگونگی رفتار با دوستان را بیان کنید 11 از نظر پیشوایان دینی با چه انی دوستی کنیم و از دوستی با چه انی بپر م؟ 12 چرا باید در انتخاب دوست دقت کنیم؟ 13 علی ( درمورد شناخت دوست به فرزندش حسن (ع) چه فرموده؟ 14 از نظر بدترین افراد چه انی هستند؟ 15 تصمیمات مهم چه تاثیری بر روی زندگی ما دارد؟ 16 اگر انسان بر خلاف میل و عقیده خودش رفتار کند چه میشود؟ خیلی خوب 1 خوب 1 قابل قبول 1 نیاز به تلاش بیشتر

تعریف خشونت معمولاً خشونت با مفهوم پرخاشگری به کار برده می شود و در تعریف پرخاشگری آمده است اعمال خصمانه ای که از روی عمد صورت می گیرد و به افراد و اشیاء آسیب می رساند. در تعریفی دیگر خشونت پدیده جدیدی نیست اما به علت بعد گسترده آن به تازگی مورد بررسی قرار گرفته است و این بررسی ها نشان داده که خشونت در درون خانواده از دو جهت تأثیرگذار است: شخصی و اجتماعی. در جنبه شخصی، قربانی خشونت آسیب بدنی می بیند، تحقیر می شود. شخص خشونت دیده اگر کودک باشد، تا آ عمر بقایای آثار خشونت با او همراه است. از بعد اجتماعی نیز خشونتهای خانوادگی نوعی بی اعتمادی نسبت به افراد به وجود می آورد. به طور کلی خشونت پدیده ای است که به مذهب ، به طبقه اجتماعی و سطح سواد کمتر ارتباط دارد. تظاهرات خشونتی با شرایط اجتماعی که روز به روز رو به خشونت می رود، نمود پیدا می کند. آسیب شناسان و جامعه شناسان اجتماعی عمده اختلافات خانوادگی را حول محور مسائل اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و ی تقسیم می کنند.

آسیب شناسی اجتماعی آسیب شناسی اجتماعی به بررسی انواع مشکلات می پردازد که در سطح اجتماعی مطرح هستند و سعی می کنند علل مختلف آنها را از جنبه های مختلف فردی ، اجتماعی و غیره مورد بررسی قرار دهد. آسیب های اجتماعی که به تعبیر بعضی از شمندان حاصل و معلول مستقیم انقلاب صنعتی هستند، در اکثر جوامع وجود دارند و تاثیرات خود را می گذارند. اما آن چه جوامع مختلف را در این مورد از هم متفاوت می سازد، نوع نگرش این جوامع به علل به وجود آورنده آسیب ها و را ارهای اصلاح وبهبود آن است. در مورد نگرش، آن چه مهم است این که این آسیب ها چرا به وجود آمده اند؟ آیا وجود آسیب ها در جوامع امری لازم وضروری است یا می توان جامعه ای بدون آسیب داشت؟ پاسخ به این پرسش ها مست م شناخت نظریه های مختلف جامعه شناسی و روان شناسی است که هرکدام سعی درتبیین مسائل ،آسیب ها وبحران های اجتماعی از نظر گاه های مختلف دارند.این دید گاه ها متاثر از باورهای و اقتصادی هر جامعه است.

تعریف خشونت معمولاً خشونت با مفهوم پرخاشگری به کار برده می شود و در تعریف پرخاشگری آمده است اعمال خصمانه ای که از روی عمد صورت می گیرد و به افراد و اشیاء آسیب می رساند. در تعریفی دیگر خشونت پدیده جدیدی نیست اما به علت بعد گسترده آن به تازگی مورد بررسی قرار گرفته است و این بررسی ها نشان داده که خشونت در درون خانواده از دو جهت تأثیرگذار است: شخصی و اجتماعی. در جنبه شخصی، قربانی خشونت آسیب بدنی می بیند، تحقیر می شود. شخص خشونت دیده اگر کودک باشد، تا آ عمر بقایای آثار خشونت با او همراه است. از بعد اجتماعی نیز خشونتهای خانوادگی نوعی بی اعتمادی نسبت به افراد به وجود می آورد. به طور کلی خشونت پدیده ای است که به مذهب ، به طبقه اجتماعی و سطح سواد کمتر ارتباط دارد. تظاهرات خشونتی با شرایط اجتماعی که روز به روز رو به خشونت می رود، نمود پیدا می کند. آسیب شناسان و جامعه شناسان اجتماعی عمده اختلافات خانوادگی را حول محور مسائل اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و ی تقسیم می کنند.

منظور از تحرک اجتماعی انتقال فرد یا گروه از یک پایگاه اجتماعی( social status ) ( توجه و ارزشی که جامعه برای نقش اجتماعی فرد، گروه و طبقه اجتماعی قائل است. ) به پایگاه اجتماعی دیگر است . تحرک اجتماعی در تمام جوامع و همه نظام های اقتصادی- اجتماعی به یک اندازه و با یک شدت و ضعف دیده نمی شود. بلکه هر اندازه در روند تکامل اجتماعی و تاریخی جوامع پیش رویم، بر میزان نسبی تحرک اجتماعی و طبقاتی افزوده می شود و نیز میزان تحرک اجتماعی از کشوری تا کشور دیگر و حتی در داخل یک جامعه (در یک زمان) نیز متفاوت است ( یعنی میزان تحرک اجتماعی در بعضی از نقاط یک کشور بیشتر است)، و در طی زمان نیز این موضوع تفاوت می یابد ( مثلا پس از انقلاب ی نسبت تحرک اجتماعی بیشتر شده است.)

تعریف خشونت معمولاً خشونت با مفهوم پرخاشگری به کار برده می شود و در تعریف پرخاشگری آمده است اعمال خصمانه ای که از روی عمد صورت می گیرد و به افراد و اشیاء آسیب می رساند. در تعریفی دیگر خشونت پدیده جدیدی نیست اما به علت بعد گسترده آن به تازگی مورد بررسی قرار گرفته است و این بررسی ها نشان داده که خشونت در درون خانواده از دو جهت تأثیرگذار است: شخصی و اجتماعی. در جنبه شخصی، قربانی خشونت آسیب بدنی می بیند، تحقیر می شود. شخص خشونت دیده اگر کودک باشد، تا آ عمر بقایای آثار خشونت با او همراه است. از بعد اجتماعی نیز خشونتهای خانوادگی نوعی بی اعتمادی نسبت به افراد به وجود می آورد. به طور کلی خشونت پدیده ای است که به مذهب ، به طبقه اجتماعی و سطح سواد کمتر ارتباط دارد. تظاهرات خشونتی با شرایط اجتماعی که روز به روز رو به خشونت می رود، نمود پیدا می کند. آسیب شناسان و جامعه شناسان اجتماعی عمده اختلافات خانوادگی را حول محور مسائل اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و ی تقسیم می کنند.

تعریف خشونت معمولاً خشونت با مفهوم پرخاشگری به کار برده می شود و در تعریف پرخاشگری آمده است اعمال خصمانه ای که از روی عمد صورت می گیرد و به افراد و اشیاء آسیب می رساند. در تعریفی دیگر خشونت پدیده جدیدی نیست اما به علت بعد گسترده آن به تازگی مورد بررسی قرار گرفته است و این بررسی ها نشان داده که خشونت در درون خانواده از دو جهت تأثیرگذار است: شخصی و اجتماعی. در جنبه شخصی، قربانی خشونت آسیب بدنی می بیند، تحقیر می شود. شخص خشونت دیده اگر کودک باشد، تا آ عمر بقایای آثار خشونت با او همراه است. از بعد اجتماعی نیز خشونتهای خانوادگی نوعی بی اعتمادی نسبت به افراد به وجود می آورد. به طور کلی خشونت پدیده ای است که به مذهب ، به طبقه اجتماعی و سطح سواد کمتر ارتباط دارد. تظاهرات خشونتی با شرایط اجتماعی که روز به روز رو به خشونت می رود، نمود پیدا می کند. آسیب شناسان و جامعه شناسان اجتماعی عمده اختلافات خانوادگی را حول محور مسائل اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و ی تقسیم می کنند.

جزوه خلاصه شده و کاملا قابل فهم و تایپ شده الگوریتم بهینه سازی مورچگان یا ant colony optimization . الگوریتم کلونی مورچه برای اولین بار توسط دوریگو و همکارانش به عنوان یک راه حل چندعامله برای مسائل مشکل بهینه­سازی مانند فروشنده دوره­گرد ارائه شد. عامل هوشمند، موجودی است که از طریق حسگرها قادر به درک پیرامون خود بوده و از طریق تاثیر گذارنده ها می تواند روی محیط تاثیر بگذارد. الگوریتم کلونی مورچه الهام گرفته شده از مطالعات و مشاهدات روی کلونی مورچه هاست. این مطالعات نشان داده که مورچه ها اتی اجتماعی هستند که در کلونی ها زندگی می کنند و رفتار آن ها بیشتر در جهت بقاء کلونی است تا در جهت بقاء یک جزء از آن. یکی از مهمترین و جالب ترین رفتار مورچه ها رفتار آنها برای یافتن غذا و به ویژه چگونگی پیدا کوتاهترین مسیر میان منابع غذایی و آشیانه است. این نوع رفتار مورچه ها دارای نوعی هوشمندی توده ای است که اخیرا مورد توجه دانشمندان قرار گرفته است. باید تفاوت هوشمندی توده ای (کلونی) و هوشمندی اجتماعی را روشن کنیم. در هوشمندی اجتماعی عناصر میزانی از هوشمندی را دارا هستند. نکته دیگر تفاوت سطح هوشمندی افراد این جامعه است. مثلا هوشمندی لازم برای فرد معمار با یک کارگر ساده متفاوت است. در هوشمندی توده ای عناصر رفتاری تصادفی دارند و بین آن ها هیچ نوع ارتباط مستقیمی وجود ندارد و آنها تنها به صورت غیرمستقیم و با استفاده از نشانه ها با یکدیگر در تماس هستند. شناسه جزوه: 012011 قیمت: 10,000 تومان برای دریافت جزوه، درخواست خود را به codesprojects@gmail.com ارسال نمائید.

معمولاً خشونت با مفهوم پرخاشگری به کار برده می شود و در تعریف پرخاشگری آمده است اعمال خصمانه ای که از روی عمد صورت می گیرد و به افراد و اشیاء آسیب می رساند. در تعریفی دیگر خشونت پدیده جدیدی نیست اما به علت بعد گسترده آن به تازگی مورد بررسی قرار گرفته است و این بررسی ها نشان داده که خشونت در درون خانواده از دو جهت تأثیرگذار است: شخصی و اجتماعی. در جنبه شخصی، قربانی خشونت آسیب بدنی می بیند، تحقیر می شود. شخص خشونت دیده اگر کودک باشد، تا آ عمر بقایای آثار خشونت با او همراه است. از بعد اجتماعی نیز خشونتهای خانوادگی نوعی بی اعتمادی نسبت به افراد به وجود می آورد. به طور کلی خشونت پدیده ای است که به مذهب ، به طبقه اجتماعی و سطح سواد کمتر ارتباط دارد. تظاهرات خشونتی با شرایط اجتماعی که روز به روز رو به خشونت می رود، نمود پیدا می کند. آسیب شناسان و جامعه شناسان اجتماعی عمده اختلافات خانوادگی را حول محور مسائل اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و ی تقسیم می کنند.

فرهنگ چیست؟ انسان موجودی است که با تمام موجودات و حیوانات غیر هم نوع خود تفاوتهای اساسی دارد از جمله تفاوتهای مهم انسان که در منابع و کتب علوم اجتماعی به آن اشاره شده است. گروه جویی و زیست اجتماعی، سخن گفتن، ابزار سازی، شمندی، و هدف داری می باشد انسان از ابتدای حضور خود در زمین نیازهایی داشته تا به کمک آنها ادامه حیات دهد. برای ادامه حیاط کارکرده، ابزار ساخته و با وسایل و امکانات مختلف اقدام به تولید کرده است. ساده ترین عناصر زندگی جمعی کنش اجتماعی است، کنش اجتماعی مجموعه حرکات شخصی است که یک فرد برای تحقق هدف نسبت به فرد دیگر نشان می دهد. کنش اجتماعی در برگیرنده برخوردهای اجتماعی است، برخورد اجتماعی اولین اثری است که در قالب جسمی یا روحی توسط یک انسان بر انسان دیگر بوجود می آید چنین کنشی مداوم است وارتباطی است که به شکلهای مختلف مثل تقلید، تلقین، سخن گفتن و انتقال تجربه از انسانی به انسان و از نسلی به نسل بعد منتقل می شود و به تدریج نوعی هماهنگی در کنش های متقابل اجتماعی به وجود می آید که سبب می شود آدمی ازهنگام زادن از جامعه آموزش گرفته و متکی به آن گردد و لذا خواسته یا ناخواسته به حفظ جامعه و استقرار نظم در آن کمک کند.

تفرد یونگ راجع به انسان هزاره سوم دستاوردهای مهمی از لحاظ روانشناسی و اجتماعی دارد. از نظر یونگ، تفرد یا individuation فرایندی است که باید در زندگی رخ دهد تا ما انسانهای کاملی شویم. در واقع ما قبل از متفرد شدن نیمه انسانیم؛ انسان بودن برای ما یک امکان بالقوه است نه بالفعل. آنچه در ابتدا بالفعل است حیوان بودن ماست. اما فقط عده ای از ما انسان

شاخص های سلامت اجتماعی: 1– انسجام اجتماعی احساس بخشی از جامعه بودن، فکر به اینکه فرد به جامعه تعلق دارد. احساس حمایت شدن از طریق جامعه و سهم داشتن در آن. بنابراین انسجام آن درجه ای است که در آن مردم احساس می کنند که چیز مشترکی بین آنها و انی که واقعیت اجتماعی آنها را می سازند وجود دارد. (مثل همسایه هایشان) 2– پذیرش اجتماعی داشتن گرایش های مثبت نسبت به افراد، تصدیق دیگران و به طور کلی پذیرفتن افراد علی رغم برخی رفتار سردرگم کننده و پیچیده آنها. پذیرش اجتماعی مصداق اجتماعی از پذیرش خود (یکی از ابعاد سلامت روان ) است. در پذیرش خود فرد نگرش مثبت و احساس خوبی در مورد خودش و زندگی گذشته دارد و با وجود ضعفها و ناتوانی هایی که دارد همه جنبه های خود را می پذیرد . در پذیرش اجتماعی فرد اجتماع و مردم آن را با همه نقص ها و جنبه های مثبت و منفی باور دارد و می پذیرد. 3- مشارکت اجتماعی این احساس که افراد چیزهای باارزشی برای ارائه به جامعه دارند. این تفکر که فعالیتهای روزمره آنها به وسیله جامعه ارزش دهی می شود. در حقیقت مشارکت اجتماعی باوری است که طبق آن فرد خود را عضو حیاتی اجتماع می داند و فکر می کند چیز ارزشمندی برای عرضه به دنیا دارد این افراد تلاش می کنند که احساس دوست داشته شدن کنند و در دنیایی که صرفا به دلیل انسان بودن برای آن ها ارزش قائل است سهیم باشند. 4- شکوفایی اجتماعی شکوفایی اجتماعی یعنی باور به این که اجتماع سرنوشت خویش را در دست دارد و به مدد توان بالقوه اش مسیر تکاملی خود را کنترل میکند 5- انطباق اجتماعی همبستگی یا انطباق اجتماعی در مقابل بی معنایی در زندگی قابل مقایسه است. و شامل ارزی فرد از اجتماع به صورتی قابل فهم ، قابل پیش بینی و محسوس اس و در حقیقت درکی است که فرد نسبت به کیفیت، سازمان دهی و ادارۀ دنیای اجتماعی اطراف خود دارد .

پست، کهن‏ترین و گسترده‏ترین نوع ابزار ارتباطی بین مردم یک کشور با نان دیگر سرزمین‏ها و مناطق جهان است. جوامع رشد یافته، برای تحقق توسعه خود، به شبکه ارتباطی توجه داشته و روی آن برنامه‏ریزی کلان کرده‏اند. پست یکی از عمده‏ترین نهادهای اجتماعی بازمانده از ادوار کهن است. پیام و پیام‏رسانی به عنوان یک نیاز اجتماعی، از آغاز زندگی شهرنشینی، همواره مطرح بوده است و پست به منزله تامین کننده این نیاز، از دیرباز نقش تعیین کننده‏ای در زندگی اجتماعی انسان داشته است. ...

ارسطو نخستین ی بود که برخی از اصول نفوذ اجتماعی و متقاعد سازی را صورت بندی کرد. تعریف روانشناسی : تقریبا به تعداد روانشناسان اجتماعی ، برای روانشناسی اجتماعی تعریف وجود دارد. ولی همه آنها در یک عامل با هم مشترک هستند و آن نفوذ اجتماعی است. پس ساده ترین تعریف برای روانشناسی اجتماعی این است : روانشناسی اجتماعی یعنی نفوذی که مردم بر عقاید و رفتار دیگران دارند. سوگیری بینش پس نگر چیست؟ همه ما تمایل داریم تا پس از آگاه شدن از نتیجه یک رویداد توانایی هایمان را در پیش بینی بیش از حد برآورده کنیم. روانشناسان غیر حرفه ای کار خود را با مشاهده شروع کرده و به تدریج پای خود را فراتر می نهند. در تعاریف روانشناسی در بعضی مواقع بجای ((فردگرا)) یا ((ناهمرنگ)) از عنوان (( منحرف )) و بجای (( همرنگ )) از (( (( بازیگر گروهی )) استفاده می کنیم. افراد را میتوان به گروههای میانه رو ، همرنگ و ناهمرنگ تقسیم کرد. نتایج نشان داده است که افراد میانه رو به دلیل همرنگی با هنجارهای گروهی بیشتر از همه مورد علاقه بوده است ، در صورتی که دلبستگی به افراد ناهمرنگ از همه کمتر است. نتایج دل بر این دارد که ، گروه (( مستقر )) یا (( میانه رو )) ، متمایل است که افراد همرنگ را بیشتر از افراد ناهمرنگ دوست بدارد. البته همیشه نمیتوان همرنگی را سازگارانه و ناهمرنگی را ناسازگارانه دانست ، بعضی مواقع نیز وجود دارد که نتیجه همرنگی مصیبت بار و اسفناک است. تعریف همرنگی : همرنگی را میتوان تغییر در رفتار و عقاید فرد بر اثر اعمال فشار واقعی یا خیالی از طرف فرد یا گروهی دیگر دانست. هدف مردم از همرنگ شدن دو چیز است : الف) درست بودن اعمال و افکار دیگران ب) داشتن ارتباط دوستانه با مردم از طریق رفتار مطابق با انتظار آنها عواملی که سبب افزایش یا کاهش همرنگی می شود عبارتند از : 1 - اکثریت (اتفاق نظر) 2- وادار ساختن فرد به متعهد بودن در قضاوت خویش 3- تفاوت فرهنگی 4- شخصیت افراد 5- چه انی اعضای گروه را تشکیل می دهند همرنگی در جوامع جمع گرا (چین ، نروژ و ژاپن) از جوامع فردگرا (فرانسه و ایالات متحده) بیشتر است. گروهی در ایجاد همرنگی موفق تر است که : 1- از افراد متخصص تشکیل شده باشد 2- اعضای گروه برای فرد مهم باشند 3- اعضای گروه به نحوی با فرد قابل مقایسه باشند دو دلیل برای همرنگ شدن فرد وجود دارد : 1- رفتار دیگران ما را متقاعد سازد که قضاوت اولیه مان اشتباه بوده 2- مایل باشیم از تنبیه گروه احتراز بجوییم یا از آنان پاداش ب کنیم البته هرگاه آزمودنی بتواند محرمانه سخن بگوید، همرنگی خیلی کم می شود. هرچه فرد ، بیشتر به تخصص و صداقت فرد دیگر معتقد باشد ، تمایل بیشتری برای دنباله روی از وی و همرنگی با رفتار او خواهد داشت. هیجان دارای دو جزء احساسی و شناختی است و در پژوهشهای بدست آمده ، که مردم حتی برای ارزی کیفیت هیجان های خود از دیگران پیروی می کند. انواع پاسخ به نفوذ اجتماعی : 1- متابعت 2- همانند سازی 3- درونی · متابعت یعنی به منظور ب پاداش یا اجتناب از تنبیه ، با دیگری همرنگی کنیم. این رفتار از ناپایدارترین سطح نفوذ اجتماعی است و تا زمانی که پاداش یا تهدید و تنبیه وجود داشته باشد ، دوام می یابد. در متابعت جزء مهم (( قدرت )) است ، قدرت ی است که می تواند متابعت را پاداش دهد یا تنبیه کند. · همانند سازی آرزوی شخص برای همانند شدن با شخصیتی صاحب نفوذ است و مشابه متابعت از رضایت درونی نمی باشد ، ولی پاداش و تنبیه ضروری نیست و لازم نیست که شخصی که فرد با او همانند می شود اصولا حضور داشته باشد. - تفاوت همانند سازی با متابعت این است که در همانندسازی ، فرد به عقاید و ارزشهایی که اختیار کرده است اعتقاد پیدا می کندو این موضوع را می توان (( پدیده خوب و مهربان )) نامید. · درونی پایدارترین پاسخ به نفوذ اجتماعی است و انگیزه آن مبتنی بر این است که میخواهیم رفتار و افکارمان درست و صحیح باشد. جزء مهم درونی قابل قبول بودن شخصی است که اطلاعات را فراهم می کند. شرط های ادامه دار بودن همانند سازی عبارتند از : 1- شخص همچنان در نظر شما بماند. 2- هنوز همان اعتقادات را داشته باشد. 3- این اعتقادات به وسیله اعتقادات مخالف مورد تردید قرار نگیرد. ثبات رفتار مبتنی بر متابعت ، می تواند ناشی از این باشد که فرد درباره اعمال یا پیامدهای اع چیزی کشف کند که ادامه آن رفتار را ، حتی متعاقب از بین رفتن دلیل متابعت اولیه ، ارزشمند سازد ، این پدیده را دستاورد ثانوی گویند. عوامل مهم در کاهش درجه اطاعت : 1- تعهد به فرمانهای مافوق 2- س یچی از فرمانهای مافوق 3- عدم حضور شخص صاحب اقتدار عوامل موثر در کمک عبارتند از : 1- تعریف موقعیت اضطراری 2- قبول مسئولیت برای مداخله 3- هزینه ها 4- محاسبه منافعی که کمک رسانی ایجاد می کند ما در عصر ارتباط جمعی به سر می بریم و در واقع در دورانی زندگی می کنیم که وجه مشخصه آن تلاش برای متقاعد سازی همگانی است. یکی از عوامل تعیین کننده نوع خبر ، ارزش سرگرم کنندگی آن است. منظور از واگیری هیجانی ( واگیری رسانه ای ) این است که نمایش برخی از حوادث و رویدادهای وحشتناک و فجایعی که در جامعه صورت می پذیرد و در تلویزیون نمایش داده می شود می تواند سبب افزایش این فجایع به دست تعداد دیگری در جامعه گردد و افرادی از این رویدادها تقلید کنند و دست به این جنایات بزنند. تاکید انتخ ، رسانه ها را در موقعیتی قرار می دهد که تعیین کننده رویدادهای بعدی باشند و نه صرفا گزارشگر آنها. گاهی نقش رسانه ها در گزارش یک رویداد بیشتر از خود آن رویداد ارزش خبری پیدا می کند. انتخاب دمندانه مطالب برای عرضه در رسانه های همگانی ، برای متقاعد مردم در پیش کرفته می شود. تبلیغات یعنی ترویج و انتشار منظم یک آموزه و آیین خاص. آموزش یعنی عمل یا فرآیند انتقال دانش یا مهارت. براساس نظریه پردازی ریچارد پتی و جان کاتچیوپو ، اگر موضوعی به ما مربوط و از نظر ما مهم باشد ، تمایل داریم که عمیقا درباره آن به تفکر بپردازیم ، این نظریه را (( الگوی احتمالی بسط و تفصیل )) می نامند. نظریه ریچارد پتی و جان کاتچیوپو ، توضیح می دهد که دو مسیر عمده برای متقاعد سازی وجود دارد : 1- مسیر مرکزی 2- مسیر پیرامونی مسیر مرکزی ، به استدلالهای منسجمی متکی است که بر واقعیات و اعداد و ارقام مرتبط مبتنی هستند و افراد را به تفکر درباره موضوعات مورد نظر وا میدارد. مسیر پیرامونی ، به جای تلاش در فعال ساختن تفکر فرد ، نشانه هایی فراهم می سازد تا پذیرش استدلالهای بدون تفکر زیاد ، ترغیب شود. هر ارتباط سه عنصر اساسی دارد که عبارتند از : 1- منبع ارتباط (چه ی پیام را ارائه می دهد) 2- ماهیت ارتباط (پیام چگونه ارائه می شود) 3- ویژگی مخاطبان (پیام به چه ی عرضه می شود) ویژگیهای منبع ارتباط عبارتند از : 1- قابلیت قبول (قابل پذیرش بودن) 2- افزایش قابلیت اعتماد 3- جذ ت ارسطو اظهار داشت که ما گفتار (( نیک مردان )) را باور می کنیم و منظورش ، مردان صاحب خصال حسنه است. هاولند و وایس اصطلاح (( معتبر )) را برای این افراد به کار می برند. باید در نظر داشت که همه مردم به یک اندازه تحت تاثیر یک مبلّغ قرار نمی گیرند. مبلّغان چگونه می توانند خود را در نظر ما ، آشکارا قابل اعتماد کنند ؟ 1- علیه نفع بردن شخصی خویش استدلال کنند. (اگر بر خی افراد ، از متقاعد ساختن ما سودی نبرند ، ما به آنان اعتماد می کنیم و تاثیر آنها بیشتر است.) 2- قابلیت اعتماد. ( شخص می تواند با ایجاد این اطمینان در شنوندگان که وی مطلقا نمی کوشد آنها را تحت تاثیر قرار دهد ، افزایش یابد.) جذ ت مبلّغ را با مطلوبیت پیام پیوند می دهیم ، ظاهرا ما تحت تاثیر انی قرار می گیریم که آنان را دوست داریم. هرجا که ما نسبت به یک مبلّغ علاقه مند باشیم ، رفتار ما چنین است که گویی می کوشیم او را خشنود کنیم. در نتیجه هرچه مبلّغ بیشتر از ما بخواهد که عقاید خود را تغییر دهیم ، بیشتر این کار را می کنیم، منتهی در مورد مسایل جزیی و بی اهمیت. ویژگیهای ماهیت پیام عبارتند از : 1- توسل به منطق در برابر توسل به هیجان 2- شواهد آماری مورد قبول عموم در برابر یک نمونه شخصی واحد 3- استدلال یک جانبه در برابر استدلال دو جانبه 4- ترتیب عرضه مطلب انی که پیام اساسا هیجانی دریافت می کنند بیشتر از انی که پیام اساسا منطقی دریافت می کنند ، پیام را پذیرش می کنند. ترس خیلی زیاد می تواند به ناتوانی در انجام عمل منجر شود ، اگر پیامی موجب برانگیختن ترس و وحشت زیاد در ما شود ، توجه چندانی به آن نمی کنیم. عزت نفس یک متغیر شخصیتی است و وابستگی کاملی با قابلیت متقاعد شدن شخص دارد. انی که عزت نفس کمتری دارند ، هرگاه در معرض پیامی قرار بگیرند که ترس زیادی در آنها ایجاد کند ، احتمال اقدام آنها بیشتر است و به دشواری خود را با دنیا وفق می دهند. عوامل حیاتی در استدلال یک جانبه عبارتند از : 1- هرچه شنوندگان خبره تر باشند ، احتمال اینکه با استدلالی یک جانبه مجاب شوند کمتر است. 2- موضع اولیه مخاطب بسیار مهم است و اگر از ابتدا متمایل به مخالفت باشند باید از موضع استدلال دو جانبه پیش رفت نه استدلال یک جانبه. در شرایط ی ان استدلال اول موثرتر از استدلال دوم است و این را اثر تقدم می نامند. آ ین استدلال را اثر تا گویند. متغیر زمان یعنی مدت زمانی که رویدادها از هم جدا می باشند. منظور از رابطه منحنی این است که وقتی یک تفاوت اندک به تدریج بیشتر شد ، مقدار تغییر عقیده نیز افزایش می یابد. شخص به چهار طریق ناراحتی خود را کاهش می دهد : 1- عقیده خود را تغییر می دهد. 2- می تواند مبلّغ را ترغیب کند تا عقیده اش را دگرگون کند. 3- می تواند با وجود آنچه که مبلّغ اظهار می دارد ، با یافتن افرادی که با او هم عقیده اند ، عقیده اولیه خود را تحکیم بخشد . 4- می تواند مبلّغ را تحقیر کند و خود را متقاعد سازد که وی ابله یا غیر اخلاقی است و بدین وسیله عقیده آن شخص را بی اعتبار سازد. ویژگیهای مخاطبان عبارتند از : 1- عزت نفس 2- تجربه پیشین مخاطبان ی که عزت نفس بالایی دارد ، وقتی به پیامی گوش می دهد که متناقض با عقیده او باشد ، اولین تصمیمی که می گیرد این است که آیا اگر تغییر عقیده بدهد شانس بهتری برای درستی افکار خود دارد ، یا اگر بر عقیده خود بماند ؟ اما ی که عزت نفس کمی دارد ، یا اصلا تعارضی ندارد یا اینکه خیلی کم است و احتمالا معتقد است که اگر با مبلّغ هم داستان شود شانس بهتری برای برخورداری از صحت افکار خود دارد. تجربه پیشین مخاطبان : یکی از عوامل قابل ملاحظه مربوط به مخاطبان ، چارچوب فکری آنها ، درست قبل از دریافت پیام است. اگر مخاطبان خوب تغذیه شده و آسوده و خوشحال باشند ، می توان آنها را نسبت به پیام پذیراتر کرد. هرگاه فشار به حدی باشد که احساس مردم را تهدید کند ، مردم نه تنها در برابر آنها ایستادگی می کنند ، بلکه تمایل دارند که در جهت مخالف ، واکنش نشان دهند. در جنبه دیگر ، هرگاه شرایط ی ان باشد ، هنگامی که مردم با اطلاعاتی مواجه میشوند که مخالف اعتقادات آنها است ، تمایل دارند که هر جا میسر باشد ، بلافاصله به استدلالهای مخالف می پردازند و بدین ترتیب قادرند مانع شوند که که عقایدشان به طرز مناسبی تحت تاثیر قرار بگیرد و بدین ترتیب احساس استقلال خود را حفظ می کنند. اثر تلقیحی یعنی روشی برای ایجاد مقاومت در افراد ، در برخی از عقاید و تلاش برای نفوذ در آنها. به این ترتیب که ابتدا پیام کوتاهی که بعد این امکان وجود داشته باشد که بتوان آن را رد کرد ، به فرد داده می شود ، فرد در مقابل این پیام ناقص فکر می کند و بعد که پیام اصلی به او داده می شود ، به راحتی تحت تاثیر قرار نمی گیرد و در مقابل آن و پذیرش آن مقاومت می کند. پیام دو جانبه نه تنها به عنوان یک شیوه تبلیغی موثرتر است ، بلکه اگر ماهرانه به کار رود ، مقاومت مخاطبان را نیز در مقابل تبلیغات مخالف بعدی افزایش می دهد.

معمولاً خشونت با مفهوم پرخاشگری به کار برده می شود و در تعریف پرخاشگری آمده است اعمال خصمانه ای که از روی عمد صورت می گیرد و به افراد و اشیاء آسیب می رساند. در تعریفی دیگر خشونت پدیده جدیدی نیست اما به علت بعد گسترده آن به تازگی مورد بررسی قرار گرفته است و این بررسی ها نشان داده که خشونت در درون خانواده از دو جهت تأثیرگذار است: شخصی و اجتماعی. در جنبه شخصی، قربانی خشونت آسیب بدنی می بیند، تحقیر می شود. شخص خشونت دیده اگر کودک باشد، تا آ عمر بقایای آثار خشونت با او همراه است. از بعد اجتماعی نیز خشونتهای خانوادگی نوعی بی اعتمادی نسبت به افراد به وجود می آورد. به طور کلی خشونت پدیده ای است که به مذهب ، به طبقه اجتماعی و سطح سواد کمتر ارتباط دارد. تظاهرات خشونتی با شرایط اجتماعی که روز به روز رو به خشونت می رود، نمود پیدا می کند. آسیب شناسان و جامعه شناسان اجتماعی عمده اختلافات خانوادگی را حول محور مسائل اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و ی تقسیم می کنند .

ابزارهای شبکه های اجتماعی، نحوه تعامل در زندگی شخصی مردم را تغییر داده اند و اکنون در حال تغییر زندگی حرفه ای آنها نیز هستند، در حقیقت، این شبکه ها نقش مهمی در نحوه انجام تعاملات شغلی و تجاری نیز ایفا می کنند، اما نکته مهم ریسک بسیار بالای این شبکه ها است، این ابزارها با صدها میلیون کاربر در شبکه های مختلف اجتماعی، در سال های اخیر توجه مهاجمان را بیش از هر هدف دیگری به خود جلب کرده اند. سایت های شبکه های اجتماعی که اجتماعات مجازی کاربران اینترنتی هستند، جز خبرسازترین وب سایت های سال های اخیر اینترنت محسوب می شوند و بخش قابل توجهی از فعالیت های کاربران را در خود جای داده اند، چهار شبکه ی اجتماعی توئیتر ، ، لینکدین و مای اسپیس از معروف ترین شبکه های مجازی با جهانی می باشند به جز این شبکه ها که کاربرانی از سراسر دنیا از آنها استفاده می کنند، شبکه های مجازی دیگری با عنوان ایرانی، سایت های دوست ی و همسری نیز در داخل کشور فعالیت می کنند. این شبکه ها برای برقراری ارتباط مناسب تر بین دو یا چند نفر بوجود آمده اند که در صورت استفاده بهینه میتوان ارتباطی سودمند را ایجاد نمود این شبکه ها هزینه های ارتباط پیامکی بین افراد را تا حد قابل قبولی کاهش داده اند همچنین این شبکه ها امکان برقراری تماس صوتی و تصویری رایگان را نیز برای کاربران خود فراهم آورده است، یکی از حوزه های کاربردی و سودآور این شبکه ها تجارت الکترونیک است بدین صورت که افرادی که قصد انجام یک معامله تجاری را داشته باشند. در کنار فرصت های بوجود آمده در محیط شبکه های مجازی تهدیدهائی وجود دارد که اگر از آنها غافل شویم بطور قطع ما را دچار مشکلات و حتی بحران های جدی مینماید در شبکه های اجتماعی، افراد همواره سعی می کنند که بهترین جنبه زندگی خود را معرفی کنند که این رفتار حس مقایسه با دیگران را برمی انگیزد و افراد را دچار نوعی دگرگونی شخصیتی میکند، همچنین فعالیت کاربران در شبکه های اجتماعی بر نحوه خواب آنان میتواند تأثیر مستقیم داشته باشد در همین رابطه نزدیک به 70درصد کاربران از اختلالات خواب خود شکایت دارند، تهدید دیگر شبکه های اجتماعی، اعتیاد اینترنتی است، طبیعی است که کامنت های مثبت و لایک هایی که فرد از طرف دوستانش دریافت می کند روحیه او را تقویت کرده و همین امر موجب تکرار رفتار و در نتیجه منجر به اعتیاد می شود.

آخرین مطالب

آخرین جستجو ها