جستجوی عبارت کلمه کلمات سازی کتاب معنایی کلمه سازی کلمه تمرینات کلمه


کلمه سازی را می توان آغاز مرحله نوشتن فعّال ، دانست. با تمرینات کلمه سازی ، دانش آموز را تا حد زیادی با ساختار درونی کلمه ها آشنا می کنیم. این آشنایی باعث می شود، دانش آموزان با شناخت بهتر از کلمه ها ، در خواندن املا و جمله سازی موفّق تر عمل نمایند. در تمرینات کلمه سازی از شیوه های زیر می توان سود جست. 1- نقش حروف در ساخت کلمه: الف) گفتن و نوشتن کلماتی مانند : شهر، گل، میوه، حیوان، غذا، رنگ، نام پسر، نام دختر و . . . که با حروف خاصی شروع یا ختم می شود. در ج ی دو بعدی در ردیف بالا کلمات ذکر شده و در اولین ستون سمت راست حروف الفبا را نوشت؛ سپس ج را کامل کنند جهت مهارت نوشتن، و خواندن کلمات و گسترش دایره واژگانی جهت تقویت مهارت خواندن. ب)تمرین وارونه کلمات: سرد : درس - کاخ : خاک - و . . . 2- تمرینات ویژه ی ساخت صرفی کلمه : الف) مفرد و جمع : کتاب : کتاب ها - مرد : مردان و . . . ب) پیشوند ها و پسوندها : درد: دردناک - ورزش : ورزشی و . . . ج) نشانه های منفی ساز: می روم : نمی روم - هوش : بی هوش و . . . د) هم خانوادگی : علم : تعلیم ، معلّم و ... هـ) ضمایر : کتاب من : کتابم و . . . و) ساخت قیدی : زود : بزودی - فوری : فوراً و . . . ز) ح اضافه ( مضاف و مضاف الیه ): به کلمات زیر کلمه « من » اضافه کنید: دندان : دندانِ من - پا: پایِ من 3- روابط معنایی کلمات : الف) تضاد معنایی : سرد : گرم - زود : دیر و . . . ب) ترادف ( هم معنایی ) : پند : نصیحت - آغوش : بغل ج) حوزه معنایی : پدر : پسر روباه : وس و . . . منبع : کتاب معلم(راهنمای تدریس) فارسی سوم دبستان

1-اگر شما به جای پادشاه داستان هوشیاری بودید در مقابل حرکات باز چه ع العملی نشان می دادید؟ 2-در سه جمله بنویس که از درس (داستان من وشما)چه چیزهایی را یاگرفتی؟ 3-با حرف آ هر کلمه ،کلمه ی بعدی را آغاز کن که به کلمه اول مربوط باشد. آفرینش-------............------------............-------------..........-------------- حالا با این چهار کلمه یک بند در باره ی آفرینش بنویس. بیشتر بدانیم: به کلمه هایی که شکل هم نوشته می شونداما از نظر آوایی تفاوت دارند کلمه های(هم نویسه)می گویند.مانند:کرم.که به سه شکل خوانده می شود.شما یک مثال بزنید.

☘قدرت کلمه؛ "انسان با یک کلمه سقوط می کند و با یک کلمه به معراج می رود" کلمه می تواند ؛ تو را مشتاق کند مثل: "دوستت دارم" تو را ویران کند مثل: "از تو بیزارم" تو را تلخ کند مثل: "خسته ام" تو را سبز کند مثل: "خوشحالم" تو را زیبا کند مثل: "سپاسگزارم" تو را سست کند مثل: "نمی توانم" تو را پیش ببرد مثل: "ایمان دارم" تو را خاموش کند مثل: "شانس ندارم" کلمه می تواند تو را آغاز کند مثل: از همین لحظه شروع میکنم ، از همین نقطه تغییر میکنم ، از همین دم یک طرح نو میزنم ، می توانم ... می خواهم ... می شود ...

"انسان با یک کلمه سقوط میکند و با یک کلمه به معراج میرود" کلمه می تواند؛

و انسان با یک کلمه سقوط می کند و با یک کلمه به معراج می رود: کلمه می تواند تو را مشتاق کند مثل "دوستت دارم" تو را ویران کند مثل "از تو بیزارم" تو را تلخ کند مثل "خسته ام" تو را سبز کند مثل "خوشحالم" تو را زیبا کند مثل. "سپاسگزارم" تو را سست کند مثل. "نمی توانم" تو را پیش ببرد مثل. "ایمان دارم" تو را خاموش کند مثل. "شانس ندارم" کلمه می تواند تو را آغاز کند مثل: از همین لحظه شروع میکنم، ازهمین نقطه تغییر میکنم، ازهمین دم یک طرح نو میزنم، می توانم. می خواهم. می شود.

کلمه عکاسی یا «‏p og hy‏» از دو کلمه یونانی به نام ‏‎ p os‎نور و ‏g hos‏ به معنی نوشتن گرفته شده است . بنابراین کلمه عکاسی یعنی « نوشتن با نور» ! لغت ‏ era‏ «دوربین» از کلمه یونانی ‏kamara‏ گرفته شده که به چیزی که مقوس باشد و به عبارت دیگر طاق و پوشش قوسی شکل روی آن باشد اطلاق می شده است .‏

یکی دیگر از نشانه های بی صدا د تنها است . د در اول وسط و آ کلمات می آید . چند کلمه بگویید ویا . بنویسید وجای نشانه د را تشخیص دهد که اول است وسط است یا آ کلمه است وترکیب ها را کار کنید وحتمابخوانند وبنویسند.با، دا، بَ و دَ وقتی خوب یادگرفتند کلمات جدید را خودش صدا بکشد بخواندوبنویسد.موفق باشید.

در نگاره دوم آماده شدن و رفتن به مدرسه وکار را نشان می دهد واین که قبل از رفتن به مدرسه و سر کار چه کارهایی باید انجام دهیم. در این نگاره کلمه ی آب و و آزاده هم آغازند و کلمه کیف و کتاب و کفش نیز هم آغاز هستند. بابازی از فرزند خود بپرسید چند کلمه هم آغاز پیدا کند البته فقط دو تا دوتا مـثل اسب و انار که هردو با (ا) شروع می شود و گل و گلدان که با (گ) شروع می شود . با بازی توجه فرزندتان را به کلمات هم آغاز جلب کنید البته به آن ها نمی گوییم هم آغاز می گوییم اولش مثل هم است. در کتاب کار فارسی لوحه ها را تا جایی که در کلاس نوشته تمرین کند.

آموزش انواع کلمات (اسم ، فعل ، حرف ) انواع کلمه همانطور که در زبان فارسی خوانده اید کلمات برسه نوع هستند . انواع کلمه عبارت است از : ( اسم ، فعل ، حرف ) اسم کلمه ای است که برای نامیدن اشخاص ، اشیاء وحیوانات به کار میرود . کلماتی هم ممکن است برای نامیدن به کار نرود ولی درگروه اسم قرار بگیرند . زیرادارای مفهوم مستقل می باشند ودرعین حال زمان هم ندارند. مانند اسم های پرسشی و...

سازنده ترین کلمه گذشت است آن را تمرین کن پرمعنی ترین کلمه ما است آن را به کار بر عمیق ترین کلمه عشق است به آن ارج بده بی رحم ترین کلمه تنفر است با آن بازی نکن خودخواهانه ترین کلمه من است از آن حذر کن ناپایدارترین کلمه خشم است آن را فرو بر بازدارنده ترین کلمه ترس است با آن مقابله کن با نشاط ترین کلمه کار است به آن بپرداز پوچ ترین کلمه طمع است آن را بکش سازنده ترین کلمه صبر است برای داشتنش دعا کن روشن ترین کلمه امید است به آن امیدوار باش ضعیف ترین کلمه حسرت است حسرت کش نباش تواناترین کلمه دانش است آن را فرا گیر محکم ترین کلمه پشتکار است آن را داشته باش سمی ترین کلمه شانس است به امید آن نباش لطیف ترین کلمه لبخند است آن را حفظ کن ضروری ترین کلمه تفاهم است آن را ایجاد کن سالم ترین کلمه سلامتی است به آن اهمیت بده اصلی ترین کلمه اعتماد است به آن اعتماد کن دوستانه ترین کلمه رفاقت است از آن سو استفاده نکن زیباترین کلمه راستی است با آن روراست باش زشت ترین کلمه تمس است دوست داری با تو چنین شود؟! موقر ترین کلمه احترام است برایش ارزش قائل شو آرامترین کلمه آرامش است آرامش را دریاب عاقلانه ترین کلمه احتیاط است حواست را جمع کن دست و پا گیر ترین کلمه محدودیت است اجازه نده مانع پیشرفتت شود سخت ترین کلمه غیر ممکن است غیر ممکن وجود ندارد م ب ترین کلمه شتابزدگی است مواظب پل های پشت سرت باش تاریک ترین کلمه نادانی است آن را با نور علم روشن کن کشنده ترین کلمه اضطراب است آن را نادیده بگیر صبور ترین کلمه انتظار است منتظرش بمان با ارزش ترین کلمه بخشش است برای بخشش هیچوقت دیر نیست قشنگ ترین کلمه خوشرویی است راز زیبایی در آن نهفته است رسا ترین کلمه وفاداری است بدان که جمع همیشه بهتر از یک فرد بودن است محرک ترین کلمه هدفمندی است زندگی بدون آن پوچ است و هدفمند ترین کلمه موفقیت است پس پیش به سوی موفقیت

✔️الف ) با حروف ا سم خود کلماتی را از درس پیدا کنید. مثال: احمد ـ ازـ صبح ـ آموزگارـ دوستان ✔️ب ) با حرف آ کلمه ی داده شده کلمه ای پیدا کنید که این حرف اولین حرف کلمه باشد. مثال:آموزگارـ رایانه- امروز ✔️پ ) حروف درهم ریخته را روی هم ترکیب کن . مثال : خـ ر شـ یـ و د : خورشید ✔️ت ) کلمه ی وارونه بدهید تا با کمک آینه کلمه را پیدا کند. ✔️ث ) با کم حرف به حرف کلمه کلمات جدید بسازید . مثال : ورامین ـ رامین ـ امین ـ مین - ین ـ ن ✔️ج ) ده کلمه از متن درس داده سپس از دانش آموزان بخواهید معنی کلمات را پیدا کرده و جمله بسازند. ✔️چ ) ده کلمه از متن درس داده سپس از دانش آموزان بخواهید مخالف کلمات را پیدا کرده و جمله بسازند. ✔️ح ) ده کلمه مهم از درس بدهید تا با آن کلمات داستان بنویسند. ✔️د ) پنج جمله از جملات مهم درس را به صورت نیمه بدهید تا بقیه آن را از کتاب پیدا کنند. ✔️ذ ) چند کلمه از درس بدهید تا بچه ها آن کلمات را از متن درس پیدا کنند و جمله ی آن را بنویسند. ✔️ر ) وقتی نکات دستوری کتاب فارسی را درس می دهید با توجه به آن نکات تکلیف بدهید مثلا" اگر جملات پرسشی را درس می دهید، برای تکلیف از آنها بخواهید که جملات پرسشی را از درس پیدا کنند و بنویسند .

سازنده ترین کلمه « گذشت » است ، آن را تمرین کن ... پر معنی ترین کلمه « ما » است ، آن را به کار ببند ... عمیق ترین کلمه « عشق » است ، به آن ارج بنه ... بی رحم ترین کلمه « تنفر » است ، از بین ببرش ... خودخواهانه ترین کلمه « من » است ، از آن حذر کن ... ناپایدارترین کلمه « خشم » است ، آن را فرو ببر ... بازدارترین کلمه « ترس » است ، با آن مقابله کن ... با نشاط ترین کلمه « کار » است ، به آن بپرداز ... پوچ ترین کلمه « طمع » است ، آن را بکش ... سازنده ترین کلمه « صبر » است ، برای داشتنش دعا کن ... روشن ترین کلمه « امید » است ، به آن امیدوار باش ... ضعیف ترین کلمه « حسرت » است ، آن را نخور ... تواناترین کلمه « دانش » است ، آن را فراگیر ... محکم ترین کلمه « پشتکار » است ، آن را داشته باش ... سمی ترین کلمه « غرور » است ، آن را بشکن ... سست ترین کلمه « شانس » است ، به امید آن نباش ... شایع ترین کلمه « شهرت » است ، دنبالش نرو ... لطیف ترین کلمه « لبخند » است ، آن را حفظ کن ... حسرت انگیز ترین کلمه « حسادت » است ، از آن فاصله بگیر ... ضروری ترین کلمه « تفاهم » است ، آن را ایجاد کن ... سالم ترین کلمه « سلامتی » است ، به آن اهمیت بده ... اصلی ترین کلمه « اطمینان » است ، به آن اعتماد کن ... بی احساس ترین کلمه « بی تفاوتی » است ، مراقب آن باش ... دوستانه ترین کلمه « رفاقت » است ، از آن سوء استفاده نکن ... زیباترین کلمه « راستی » است ، با آن روراست باش ... زشت ترین کلمه « دورویی » است ، یک رنگ باش ... ویرانگرترین کلمه « تمس » است ، دوست داری با تو چنین کنند ؟ موقرترین کلمه « احترام » است ، برایش ارزش قائل شو ... آرام ترین کلمه « آرامش » است ، به آن برس ... عاقلانه ترین کلمه « احتیاط » است ، حواست را جمع کن ... دست و پا گیرترین کلمه « محدودیت » است ، اجازه نده مانع پیشرفت بشود ... سخت ترین کلمه « غیرممکن » است ، وجود ندارد ... م ب ترین کلمه « شتابزدگی » است ، مواظب پله های پشت سرت باش ... تاریک ترین کلمه « نادانی » است ، آن را با نور علم روشن کن ... کشنده ترین کلمه « اضطراب » است ، آن را نادیده بگیر ... صبورترین کلمه « انتظار » است ، منتظرش باش ... بی ارزش ترین کلمه « انتقام » است ، بگذار و بگذر ... ارزشمندترین کلمه « بخشش » است ، سعی خود را ... قشنگ ترین کلمه « خوشروئی » است ، راز زیبایی در آن نهفته است ... تمیزترین کلمه « پاکیزگی » است ، اصلا سخت نیست ... رساترین کلمه « وفاداری » است ، سر عهدت بمان ... تنهاترین کلمه « گوشه گیری » است ، بدان که همیشه جمع بهتر از فرد بوده ... محرک ترین کلمه « هدفمندی » است ، زندگی بدون هدف روی آب است ... ... و هدفمندترین کلمه « موفقیت » است ، پس پیش به سوی آن .

در گذر زمان و همزمان با توسعه و پیشرفت زندگی بر روی کره خاکی ، بشر به ارتقاء فرهنگ و فرهنگ سازی همت داشته و خواهد داشت که می توان به یکی از آنها یعنی واژه سازی و کلمه سازی نام برد . یکی از این کلمه ها جهانی سازی است که در حال حاضر با جهانی شدن مخلوط شده است در صورتی که این دو واژه با هم به طور کلی بار معنایی مختلفی دارند

در فرم ثبت نام از شما خواسته خواهد شد که کلمه عبوری را نیز برای ورود به بخش مدیریت و ارسال مطالب در وبلاگ مشخص کنید. در انتخاب کلمه عبور بهتر است عبارات یا کلماتی را در نظر بگیرید که به خاطر سپردن آن برای شما آسان باشد و در عین حال قابل حدس توسط دیگران نباشد. از در نظر گرفتن کلمه عبورهایی مانند 1234 ، خود نام کاربری و یا دیگر موارد قابل حدس جدا خودداری کنید .

آموزش انواع کلمات (اسم ، فعل ، حرف ) انواع کلمه همانطور که در زبان فارسی خوانده اید کلمات برسه نوع هستند . انواع کلمه عبارت است از : ( اسم ، فعل ، حرف ) اسم کلمه ای است که برای نامیدن اشخاص ، اشیاء وحیوانات به کار میرود . کلماتی هم ممکن است برای نامیدن به کار نرود ولی درگروه اسم قرار بگیرند . زیرادارای مفهوم مستقل می باشند ودرعین حال زمان هم ندارند. مانند اسم های پرسشی و... به ادامه مطلب بروید

قواعد و نکته ها روش نگارش کلمات دانشجو باید نسبت به کاربرد لغات آشنا باشد. کلمات مترادف و متضاد را بشناسد. از کلمات مترادف در جاهای مختلف پایان نامه برای بیان مقصودی واحد بپرهیزد؛ مثلا بهتر است اگر از کلمه «پژوهش» استفاده می کند، همه جا همین کلمه را استفاده کند و یا اگر کلمه «تحقیق» به کار می برد باز یک دستی را حفظ کند. یک دستی در کلمات فهم مسائل را آسان تر می کند. مگر در مواردی که عمدتا موضوع رساله در رابطه با استفاده از کلمات مترادف و متضاد و امثال آن باشد که قضیه به گونه دیگری است. دانشجو باید از استفاده از کلمات گنگ، مبهم، غریب و نامانوس خودداری کند و نیز از کلمات خارجی استفاده نکند و چنانچه ناگزیر به استفاده است، معادل خارجی آن را بنویسد.

در فرم ثبت نام از شما خواسته خواهد شد که کلمه عبوری را نیز برای ورود به بخش مدیریت و ارسال مطالب در وبلاگ مشخص کنید. در انتخاب کلمه عبور بهتر است عبارات یا کلماتی را در نظر بگیرید که به خاطر سپردن آن برای شما آسان باشد و در عین حال قابل حدس توسط دیگران نباشد. از در نظر گرفتن کلمه عبورهایی مانند 1234 ، خود نام کاربری و یا دیگر موارد قابل حدس جدا خودداری کنید .

آیا معنی کلمه سپاس را میدانید ؟ سپاس کلمه ای ایرانیست و یادگار زرتشت که همواره میگفت سه چیز را پاس بدارید: پندار نیک "پاس یک" گفتار نیک "پاس دو" کردار نیک "پاس سه" "سه پاس = پاسداشت و پاسداری از سه نیک" و ایرانیان با گفتن "سپاس" به همدیگر یادآور این سه مورد مهم میشدند. اگر مایلید به دیگران هم منتقل کنید... سپاس...

خدایا اشتباه خدایا ببخش خدایا من واقعا عمق فاجعه را تا این حد نمی دانستم من . ی از کلمه (والا)خبری نداشت همش کار من بود هی تو آ نظرات و نوشته والا فرستادم حالا هر نظری متنی میبینم آ ش همین کلمه هست یعنی همه گناه ها منه که این کلمه رو رواج دادم خدایا توبه توبه

تنها چیزی که می تونه دیوارها رو جابه کنه «کلمه» ست. وقتی یک «گمان» دور فکر آدم رو دیوار می کشه تا دنیا رو، «آینه» رو، آینده و حال رو، جور دیگه ای، اون طور که نیست، ببینه، تنها چیزی که به داد آدم می رسه یه چیزه: «کلمه» وقتی احساس آدم توی دالون های بی سر و تهِ خیالاتش نشت نکرده باشه و رنجِ هر لحظه ی زندگی شو «نقد» در همون «آن» پرداخت کرده باشه. کم کم در خودش «شمعی نحیف» پیدا می کنه که تحمل بادهای «هیاهو» رو نداره و برای روشن موندنش باید «با خودش خلوت کنه». خلوت که شد می بینی که چیزی های «به ظاهر مخالف» کنارت نشستن و دوستانه دارن «احوال پرسیِ ک نه» می کنن.وقتی می خوای این احوال پرسی رو توصیف کنی «کلمه» به دنیا میاد. مثل «زینب». وقتی «مصیبت» و «زیبایی» از هم دلبری می ی این«رفاقت» رو به زبون آورد و کلمه ای گفت که پیش از اون «فکرش رو هم نمی شد کرد» که ممکنه وجود داشته باشه...زینب... کلمه ها به دنیا میان برای نشون دادنه رفاقت هایی که «گمان» می کنی نمی تونه وجود داشته باشه. کلمه به دنیا میاد برای رهایی از «گمان». هر روز که با خودت خلوت کردی خدا تولد کلمه ای رو بشارت می ده. کلمه ای از جنس همان شمعِ نحیف. کلمه ای حاصل رفاقتِ بی مرز. «رفاقتِ مطلق»

بی رحم ترین کلمه "تنفر" است آن را از بین ببریم سرکش ترین کلمه "هوس" است با آن بازی نکنیم خود خواهانه ترین کلمه "من" است از آن حذر کنیم ناپایدارترین کلمه "خشم" است آن را فرو ببریم بازدارترین کلمه "ترس" است با آن مقابله کنیم با نشاط ترین کلمه "کار" است به آن بپردازیم پوچ ترین کلمه "طمع" است آن را در خود بکشیم سازنده ترین کلمه "صبر" است برای داشتنش باید دعا کنیم روشن ترین کلمه "امید" است به آن امیدوار باشیم ضعیف ترین کلمه "حسرت" است توجهی به آن نداشته باشیم تواناترین کلمه "دانش" است آن را فراگیریم محکم ترین کلمه "پشتکار" است ایکاش آن را داشته باشیم سمی ترین کلمه "غرور" است باید در خود بشکنیمش

روز مرگی چه کلمه ی افسرده ای چه کلمه ی بدی ... آخه روز مرگی هم شد واژه "دل زنده گی" خوبه اصلا با این کلمه آدم شارژ میشه من دل زنده گی رو به روزمرگی ترجیح میدم فقط کافیه دیدمون رو به وقایع عوض کنیم تا در هر روز ... دل زنده گی رو تجربه کنیم ... نه روز مرگی رو + البته به لطف خدا

۱- بین تمام کلمات تنها یک فاصله تایپ کنید. نه بیشتر و نه کمتر؛ ۲- بین حروف یک کلمه، فاصله تایپ نکنید. کلمه ای مانند «می شود» را با نیم فاصله بنویسید. همین طور است کلماتی مانند «گیومه ها»، «زیاده خواه» و... همچنین کلمه ای مثل «ای-میل» نیز از آنجا که یک کلمه است نباید فاصله ای داخلش داشته باشد. ۳- بین علایمی مانند «نقطه»، «ویرگول»، «نقطه -ویرگول» (یا سِمی کُلُن)، «دو نقطه» و کلمه ماقبل شان فاصله تایپ نشود. و بعد از آنها تنها یک فاصله تایپ شود. ۴- بین «پرانتز» و کلمه ی داخل پرانتز فاصله تایپ نشود و بین پرانتز و کلمات خارج پرانتز تنها یک فاصله تایپ شود. این قانون همچنین برای «گیومه»، «آکولاد» و «کروشه» نیز صادق است. ۵- اگر کل جمله ای را داخل پرانتز یا گیومه قرار می دهید، نقطه ی آ جمله را داخل پرانتز (یا گیومه) قرار دهید. اما اگر تنها کلمه (یا کلمات) انتهایی جمله داخل گیومه هستند، نقطه را بیرون گیومه بگذارید. «علامت تعجب» و «علامت سئوال» هم از همین قانون تبعیت می کنند. نکته 5 رو حتما در مورد رفرنس ها بکار بگیرید.. منتظر نظرات سازنده شما هستیم..

ساعت۷ و چهل بادگیر قرمز ...کوچه تاریک چشم تو چشم دستاش ابهتش لپاش پر حرفیشو داستان زندگیش صاف و سادگیش...پیتزااااا...اون گاز اول از پیتزاش

نوشتن صفحات۱۲،۱۳،،۱۴،۱۵ دفتر مشق خلاق(تمیز ومرتب راس ساعت معین نوشته شود) نقاشی کلماتی که صدای اول آنها (ب)ونقاشی کلماتی که صدای آ آن ها (م)باشد (از هر کدام ۵) تا کشیده شود برای خواندن کتاب فارسی به غیر ازگفتن اسم تصاویرکه همان کلمه سازی می باشدبایستی جمله سازی،صدای اول،صدای آ ، بخش کلمات راشروع کنند لطفاازیک بخشی شروع تا سه بخشی هاوهر کلمه که بخش می کند صدای اول وآ ش هم بگوید از امروز به دانش آموزان گفته شد بایستی ساعت شروع واتمام کارهایشان را مادران بنویسند اگرشمااز آنهاراضی باشیدبه آنها ستاره داده می شود

هوس می کنی بنویسی، باشی، دنیای کلمه ها را دوباره زنده کنی تا بلکه جان روزهای رفته ات را به صدفی که لابد نامش دل است برگردانی، که نیم-مرده نباشد. کلمه ها می توانند تنفس باشند، چون می توانند حضور بسازند. می توانند هم بمیرانند و افسرده کنند.تقصیر کلمه ها نیست. تویی که به کلمات جان می دهی. همین تویی که می خواهی با کلمات زنده شوی. به بهانه ی کلمات. با همین جانی که فکر می کنی مرده است... پ.ن. کی می شود زنده باشی؟ زنده شوی در لحظه لحظه ها و واژه هایت جان بگیرند و جان ببخشند؟ می شود دیگر منتظر نباشی؟ می شود جان لحظه ها را دوباره صید کنی و در واژه هایت-در جانت بدمی؟

در میان کلمات به گذر واژهای برمیخوریم که برای انسان پیرامونی از مفهاهیم هست که شای این مفهایم به نظر انسان یک کلمه ساده باشد ولی وقتی موری به آن کلمه میشود که برمیخوریم به اون ذات کلمه که زندگی انسان را برمیگیرد به طور مثال وقتی که کلمه احیا ویا شبهای احیا را در نظر بگیریم که متوجه این جمله میگردیم به طوری هست زندگی انسان را به خود امیخته احیا که میاید یعنی دوباره زنده شدن انسان یا هر چیز دیگر که برای خود کلمه پراز نشاط هست نشاط از چه لحاظ از این هدف دوباره سرگشته چه سری است بین خدا دوباره میخواهی بندگان که در گونگون کنی پاک دراین شب مخصوص به احیا

اگر کلمه دوستت دارم نمایشگر عشق خ من نسبت به توست اگر کلمه دوستت دارم راضی کننده و تسکین دهنده قلبهاست اگر کلمه دوستت دارم پایان همه ج هاست اگر کلمه دوستت دارم نشانگر اشتیاق راستین من نسبت به توست اگر کلمه دوستت دارم کلید زندان ست پس با تمام وجود فریاد میزنم * دنیای زیبای من دوستت دارم *

برخی کاربران هنگام ورود به بخش مدیریت وبلاگ خود و پس از زدن نام کاربری و کلمه عبور صحیح با مشکل مواجه می شوند.در چنین ح ی پس از ورود نام کاربری و کلمه عبور کاربر مجددا به فرم ورود نام کاربری و کلمه عبور بازخواهد گشت بدون آنکه توضیح یا پیام خاصی درباره اشتباه بودن کلمه عبور دریافت کند. این مشکل به دلیل اختلال در مرورگر اینترنت کاربر در دریافت کوکی از سایت است. بقیه در ادامه ی مطلب

فلان کلمه فصیح نیست! چه ی فصاحت یک کلمه را مشخص می کند؟ درک این مطلب برای عموم بلاغتیون دشخوار است که نظام و کُلِ یک مجموعه را در نظر بگیرند، از این رو، دچار ایراداتی از این نوع اند. اگر فلان کلمه در گویشی خاص در متن معیار از فصاحت کلام می کاهد، دلیل بر عدم فصاحت کلمه نیست! درک هارمونی و تناسب، نیاز به ادراک ِ سیستم هاست. براطلاق، جنون این قبیله، ظرافتِ آرمونیکال را طلب است. ✹ و صدالبته که این دقیقه، منحصر به بلاغتِ ما نیست، چه ما مردمی هستیم که از ادراک کل در تغافل یم. |*||عُنوان،|| مِصرَعی اَز غَزَلِ ف الدین ِ عراقی اَست.|

آخرین مطالب

آخرین جستجو ها