اساتید اخلاق

اگر شب یلدا در ماه های عزا مانند محرم و صفر افتاد، تکلیف چیست؟جواب:انجام واجبات و مستحبات، در همه ی ایام سال و ماه، خوب است و اثر مثبت در کمال و سعادت دارد؛ و انجام محرمات و مکروهات در همه ی ایام سال و ماه، بد است و اثر منفی در کمال و سعادت دارد. باید محتوای همه ی سال (چه بلندترین و چه کوتاهترین شب باشد) را منهاجی کنید.موفق باشید

اطلاعات

آخرین جستجو ها