کتابخانه اشرفی اصفهانی

روز ، بیست هشتم اردیبهشت، نخستین نشست کتابخوانِ کتابخانه، با حضور تعدادی از اعضا برگزار شد، در این نشست جناب آقای محمودرضا طهماسبیان کتاب «همسایه ها»، سرکار خانم معصومه طاهرخانچی کتاب «قصه های قرآن یا تاریخ انبیا»، جناب آقای محمد فهیمی کتاب «مربای شیرین» هوشنگ مرادی کرمانی و جناب آقای مهیار مرزبان کتاب «هدف زندگی» نوشته مرتضی مطهری را معرفی د. لازم به ذکر است این نشست ها هر ماه در کتابخانه با حضور علاقه مندان برگزار خواهد شد. منبع: http://ashrafilib. /

اطلاعات

روز دوشنبه مورخ هفدهم داد نود و پنج، کتابخانه اشرفی اصفهانی، دومین نشست کتابخوان سال 95 خود را برگزار کرد. در این نشست که به همت سرکار خانم قلی اف، برگزار شد، تعدادی از اعضا به معرفی کتاب پرداختند که به شرح ذیل است: 1. کتاب «مسئله حجاب» نوشته مرتضی مطهری توسط آقای احد سلامی 2. کتاب «شما که غریبه نیستید» نوشته هوشنگ مرادی کرمانی توسط آقای محمد فهیمی کیا 3. کتاب «تاریخ تشییع در ایران» نوشته رسول جعفریان توسط معصومه طاهرخانچی 4. کتاب «شاهنامه فردوسی» توسط آقای کریم رجب زاده

اطلاعات

آخرین جستجو ها