عشقِ مطالعه

1. فضه دختر یکی از پادشاهان هند بود که در جنگ اسیر گردید و به آفریقا برده شد. سپس از طرف پادشاه حبشه یداری شد و نام «میمونه» به معنای «مبارک» برای او انتخاب شد. پس از چند سال پادشاه حبشه او را به عنوان کنیز همراه هدایای دیگری توسط جعفر طیار برای «صلی الله علیه و آله و سلم» فرستاد. «صلی الله علیه و آله و سلم» او را با دستور خداوند به دخترش حضرت زهرا «سلام الله علیها» بخشید و نامش را «فضه» گذاشت. 2. در نگاه علمی، آگاهی فضه به علم کیمیا نشانگر ظرفیت فکری بالای اوست. این جنبه آنگاه بیشتر خود را نشان داد که این تربیت یافته ی خانه ی وحی بیست سال تمام گفتارش جز با آیه های قرآن نبود! 3. چه تصوراتی با خود داشتم از خانه تنها دختر ! من از کودکی در قصر پادشاه هند بزرگ شده، و نوجوانی ام را در کاخ شاه حبشه سپری کرده بودم. گمان می اکنون که در خانواده ی ی قدم می گذارم در خانه ای مجلل خدمت خواهم کرد. آنچه چشمانم می دید باور نمی : خانه ای محقر با کمترین امکانات. زیراندازی که یک اتاق را پر نمی کرد، کاسه و مشک و سفره ای که گاهی خالی از نان بود و یک آسیاب دستی که بانوی خانه آن را می چرخاند. 4. به اتاق دیگری رفتم و خواندم و دست هایم را به سوی آسمان بلند نموده عرض : «الهی، من کنیز فاطمه زهرا «سلام الله علیها»، ت را دعوت اما فقیر هستم. من هیچ چیزی برای پذیرایی ندارم مگر آنکه تو این امر را بر من آسان کنی.» با تمام شدن دعایم سفره ای با انواع غذاها از آسمان نازل شد و من آن را برداشتم و نزد «صلی الله علیه و آله و سلم» آوردم و با اهل بیت «علیهم السلام» کنار سفره نشستیم و از آن خوردیم. بعد از تمام شدن غذا، «صلی الله علیه و آله ...

اطلاعات

  • مطالب مشابه دفتر خاطرات فضّه
  • کلمات کلیدی الله ,حضرت ,السلام» ,فرمود ,«علیه ,زهرا ,«علیه السلام» ,زهرا «سلام ,الله علیه ,«صلی الله ,«سلام الله ,امیرالمؤمنین «علیه السلام» , امیرالمؤمنین
1. "چرا احترامی که علمای شما برای کتاب صحیح بخاری قائل اند برای کتابِ احمدبن حنبل یا کتاب حاکم نیشابوری قائل نیستند؟! این دو نفر هم از علمای بسیار بزرگ و معتبر و درجه یک عامّه اند و کاملاً هم عقیده و هم مسلک شما هستند! چرا فقط صحیح بخاری و فقط آقای اسماعیل بخاری باید مورد توجه قرار بگیرد؟" "نمی دانم." "جوابش خیلی ساده است! چون صحیح بخاری شا اری است که در آن ذره ای از محبت خاندان و اهل بیت وجود ندارد و هیچ حدیثی در فضیلت این خاندان نیست. در عوض، حاکم نیشابوری و احمدبن حنبل کتاب هایی دارند که آلوده است به ذکر فضایل اهل بیت و تبلیغ محبت این خاندان. من قبول دارم که اسماعیل بخاری برای نوشتن این کتاب غسل و وضو داشته و پیش از شروع کارش رو به قبله ایستاده و خوانده، تردیدی در این نیست .. اما این آقا بعد از هر رو به قبله می نشست و خیلی هنرمندانه و انه و با مهارت خاص روایات مربوط به تاریخ و خلفا را جوری ی می کرد و به نحوی آن ها را کنار هم می چید که وقتی مردم عامّه این کتاب را به دست می گیرند و مطالعه می کنند دل آزرده نباشند." 2. "شما معتقدید صحیح بخاری تمام و کمال و بدون شک و تردید صحیح ترین کتاب موجود در میان دنیای است؛ در صورتی که این کتاب 446 حدیث از ی نقل کرده که به اعتراف تمام عامّه اصلاً مسلمان نبوده و در اوا عمر رسول الله مسلمان شده و در عوض 19 حدیث از ی نقل کرده که از شاخص ترین و بی نظیرترین و مهم ترین چهره های بوده. ی که درون کعبه به دنیا آمده، ی که پسرعموی رسول الله بوده، ی که از سیزده سالگی درون منزل رسول الله بوده، تربیت شده و پرورش یافت مستقیم رسول الله بوده، ی که با رسول الله هم کلام بوده، از رس ...

اطلاعات

  • مطالب مشابه پسران دوزخ، فرزندان ق ل
  • کلمات کلیدی رسول ,الله ,نماز ,بخاری ,بوده ,صحیح ,رسول الله ,صحیح بخاری ,حضرت محسن ,الله بوده، ,دنیا نیامده

آخرین جستجو ها