کمپ کدنویسی

چالش6:لورم ایپسوم چیست؟ لورم ایپسوم یک متن بی معنی که در سایت ها برای پر جای خالی استفاده میشودکار درخواستی:در واقع فقط باید چند کلمه ی اول لورم ایپسوم را در عنصر وارد کنید.کار تمام است

اطلاعات

چالش6:لورم ایپسوم چیست؟ لورم ایپسوم یک متن بی معنی که در سایت ها برای پر جای خالی استفاده میشودکار درخواستی:در واقع فقط باید چند کلمه ی اول لورم ایپسوم را در عنصر وارد کنید.کار تمام است

اطلاعات

گزینه ها:پیش نمایش (از طرف آوا وب) (از طرف آوا وب)

اطلاعات

دراین قسمت:دو چالش در یک قسمت! قسمتی پر چالش! فردا در دسترس خواهد بود.

اطلاعات

آخرین جستجو ها