در راه کربلا

بسم الله الرحمن الرحیمسلام علیکمآیا ی که اهل احتیاط است با توجه به اینکه خیلی از فقها، فلسفه خواندن و شرکت در جلسات آن را حرام می دانند، می تواند در کلاس های فلسفه در حوزه و و یا در مقطع دبیرستان حضور یابد؟با تشکر بسیار.ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــباسمه تعالیسلام علیکمشرکت در درس فلسفه و یادگیری اختیاری آن، خلاف احتیاط است اما در شرایطی که محتاط، مجبور باشد، مثل این که جزء موادّ درسی اش باشد که جز با خواندن و قبول شدن در امتحانات آن، راهی به ارتقای تحصیلی نداشته باشد، می تواند به مقدار ضرورت، فرا گیرد و پس از امتحان دادن و برطرف شدن ضرورت، به فراموشی بسپارد.موفق باشید

اطلاعات

یکی از افتخارات زندگیم آشنایی و شناخت حاج فردوسی و منهاج فردوسیان است.

اطلاعات

آخرین جستجو ها