احتشام نامه

دریای نور(حضرت فاطمه زهرا (س)) یا فاطمه تو منبعی دریای نوری از نور بالاتر چه گویم، فوق نور و کل نوری نامت آرامش دهد، کان سروری زهرا، تو از هر چه بدی هست، پاک و دوری با بود پیغمبر جهانی شعر و شوری یا فاطمه تو معنی عقل سلیمی و شعوری در نزد خلاقت عزیزی و شکوری انسان نه، بالاتر، تو انسیه حوری کفو علی هستی و در کار علی سنگ صبوری *** یا فاطمه تو کوثری، یاسین و تینی تو هم کلام وحی و جبرئیل امینی الگو برای جمله نسوان درزمینی در نزد داور روز خلقت بهترینی عالم به علم داوری، اهل یقینی زهرا تو رضوانی و جنّات برینی تو ی و بنیان دینی تو شافع ی وجنت آفرینی تو نامداری در ا با حق قرینی *** تو کوثری زهرا خدا کرده ثنایت انا عطینا حق فرستاده برایت گفته هزاران بار احمد جان فدایت جبرئیل دربان تو شد، درب سرایت بهر تو کرده خلق مولا را خدایت حق دوست دارد فاطمه، بانگ و صدایت تسبیح گویی، کائنات گردد فدایت من مانده ام حیران گدایم بر عطایت *** زهرا تویی، عالم فدای خنده ی تو بعد از خدا شد شیعیانت بنده تو دلهای مشتاق جهان آکنده ی تو ماییم زهرا جان همه شرمنده تو سوزد جهان ز آن کوچه و روبنده ی تو شد ارغوانی صورت تابنده تو *** یا فاطمه، بر چرخ گرردون محور هستی بر ان دین حق تو مادر هستی دست خدا را فاطمه تو دلبر هستی بعد از خدا در روز م داور هستی بر مصطفی و مرتضی تو یاور هستی همتا نداری، هرچه گویم فاطمه تو بهتر هستی از کل مردان خ تو سر هستی در پیشگاه حق تویکتا گوهر هستی *** زهرا ندیده چشم هستی همچنانت باشدکلید قفلها زهرا، زبانت یارا نباشد هیچ را با بیانت حق کرده جبرئیل امین را سایه بانت نشناخت قدر تو و راز نهانت گریان شدی، گر ...

اطلاعات

  • مطالب مشابه حضرت فاطمه ا هرا (س)
  • کلمات کلیدی زهرا ,فاطمه ,مادرم ,سلام ,مولا ,سلمان ,خانم زهرا ,زهرا سلام ,مادرم زهراست ,زهراست مادرم ,زهرا زهرا ,زهراست مادرم زهراست ,مادرم زهراست مادرم ,بهتر
سرود تولد زمان (عج) عاشقم بدان من بروی تو ساقیایده باده طهور کن تو جشن ما را پر از سرور داده حق به نرجس عجب گلی گلبن جنان داده سنبلی یوسف جنان مهدی آمده عشق عاشقان مهدی آمده نور آسمان آمده زمین حجتی که حق داده این چنین یابن العسگری را منم غلامم بر لبم بود ذکر این کلام احتشام محزون در آرزو هستی تو بر عالم آبرو بسته ام بر آن تار موی تو باده ائی از آن لمعات نورمهدی مهدی حسن کرده او ظهور چهره اش فروزان چه کاکلی از وجود زهرا و از علی جوان مهدی آمده حجت زمان مهدی آمده یافته صفائی جهان از این هاله ائی ز نور است ومه جبین بسته در کمندش شدم مدام مهدی یا بیا عمر و شد تمام مانده تا ببیند رخت نکو عاشقان ز وصل تو گفتگو ای عزیز زهرا –مهدی - ای گل ما خلق و خوی زهرا- مهدی- ای گل ما لاله روی زهرا- مهدی- ای گل ما آرزوی زهرا- مهدی- ای گل ما آبروی زهرا- مهدی- ای گل ما گفتگوی زهرا -مهدی- ای گل ما ماه روی زهرا –مهدی- ای گل ما خلق و خوی زهرا- مهدی- ای گل ما لاله روی زهرا- مهدی- ای گل ما آرزوی زهرا- مهدی- ای گل ما آبروی زهرا- مهدی- ای گل ما گفتگوی زهرا -مهدی- ای گل ما ماه روی زهرا –مهدی- ای گل ما مقدمت مبارک مقدمت مبارک مقدمت مبارک مقدمت مبارک مقدمت مبارک مقدمت مبارک مقدمت مبارک مقدمت مبارک مقدمت مبارک مقدمت مبارک مقدمت مبارک مقدمت مبارک مقدمت مبارک مولودی حضرت قائم باز این بلبل شوریده چه شوری دارد نغمه عشق بخواند چه عجب با دل شاد لیک هر گوشه هر محفل این عالم را بود این ماه یقینا مه شعبان که چنین روز مولود بود و چه عجب مولودی شد جهان روشن از این روز بسان رخ او باشد او ختم ان بجهانی وارث دین رسول است لوا در کف اوست شاد ...

اطلاعات

توسّل اگر تو درد منو دوا کنی توکه آگهی ز راز دل ما همه عاشقیم و بیقرار تو اگه تو دیده ی حق بین دلم اگه بین عاشقان خسته دل تو که معشوق جهانی گل من همه درد من توئی طبیب من بطلب عزیز فاطمه مرا مهر کن تو نامه عشق دلم دل و دیده مستحق دیدنت من روسیه کمینه بنده ام خانه امید من درگه تو بمریض عشق دوا نداد احتشامم به تو دارم جا اگه تو به عاشقت نگاه کنی چه شود حاجت ما روا کنی چه کنیم اشارتی بما کنی به رخ منوّرت صفا کنی نظری بما تو از وفا کنی اگه زیر لب منو صدا کنی تو دوای دل به عشوه ها کنی چه شود ز غم مرا رها کنی تو که کارها ره خدا کنی تو شهی کرم به این گدا کنی ریسمان گردنم تو دوا کنی چه شود اجابت دعا کنی تو چنین مریض را شفا کنی چه شود نظر به بینوا کنی خواهد آمد یار سیرین روی، سیمین بر، سنوبر برقد و بالا خواهد آمد جان جانان، روح ایمان، دلبر و دلدار دلها خواهد آمد منجی عالم، گل خاتم، ا دم، طبیب درد جانها خواهد آمد دین خدا، آن آشنا بادرد ما، بهر مداوا خواهد آمد یوسف زهرا، گل طاها، عزیز ما، دوای درد دنیا خواهد آمد ماه عالم تاب عالم، اسوه ی اولاد آدم منجی امروز و فردا خواهد آمد سید و سالار دنیا، شافع عصیان به عقبا، ناجی ما از جمیع این بلاها خواهد آمد افتخار شیعیان و آرزوی عاشقان و رونق دین خدا از بهر احیاء خواهد آمد بی بدیل است چون خلیل است عاشق رب جلیل است، یاور الله خواهد آمد همچو موسی کلیم است حاکم است و هم حکیم است همچون آواز طورسینا خواهد آمد چون سلیمان بنی فرمانده کل جهان است، در امان است، سرور و سالار کل ما سوالله خواهد آمد شافع کل جهان است او شفیع شعبان است چون ها از زمین و آسمان ها خواهد آمد ع ...

اطلاعات

یا رب به همه خوبی خوبان سوگند یا رب به همه مقدسات دو سرا یا رب به همه غمزدگان ره عشق یا رب به دو دیدگان پرگشته ز اشک یا رب به دو دیدگان طفلان یتیم یا رب بدل ما در نبشته به راه یا رب به دل ش ته از جور و جفا یا رب به نشستگان کشتی دل آب یا رب بحق جزا و آن شور و نوا یا رب شده دل زجرم و عصیان تاریک یا رب به توام امیدواری باشد یا رب شده احتشام دلخون، نظری بگذر ز خطا و جرم ما در عقبی بر نیک سرشتگان دوران سوگند بر عزت و اقبال عزیزان سوگند بر عشق و وفا به غم نصیبان سوگند در راه وفا به عشق جانان سوگند از اشک بسان ابر بهاران سوگند در راه عزیز بهتر از جان سوگند افتاده به گرداب وشان سوگند از لطف تو بر امیدواران سوگند بر عرش معلا به ان سوگند روشن بنما، به روح قرآن سوگند رحمان و رحیم به لطف و احسان سوگند بر حق رس رسولان سوگند بر حق و حقیقت شهیدان سوگند

اطلاعات

  • مطالب مشابه سوگند
  • کلمات کلیدی سوگند
حمد و ثنا از لبم سزای خدا شد هستی و موجود هر چه هست فنا شد کودک د د کجا و ک او متعالی و بی نظیر و تعالی در خور پندار نیست ذات و صفاتش رو تو ایا بنده عبد پاک خدا شو بنده چکارش بکار داور یکتا دست تولا بزن به درگه پاکش خالق امکان زکار بنده چه سودش عشق اگر خواهی احتشام به خالق غیر خدا هر چه در دل است رها شد غیر وجودش که باقی است و بقا شد مرتبت او کجا و عقل کجا شد واحد و یکتا و داور است و خدا شد واقف اسرار این و آن و اعلا شد غیر از این گر شدی خطای خطا شد گر که چنان شد ز راه عشق جدا شد خالق هستی ز بنده زود رضا شد بنده نیاز است به درگهش چو گدا شد درگه او پاک عشق پاک سزا شد

اطلاعات

آخرین جستجو ها