چکاد آزاد شان مسلمان

آنچه به عنوان نقد بر منهاج فردوسیان، گفته و نوشته شده یا گفته و نوشته خواهد شد، باید از ی عبور داده شود که نُه «ت» را از آن حذف کند، سپس در باقیمانده ی سخن یا نوشته، نگریسته شود، اگر چیزی باقی مانده بود، مورد ارزی قرار گیرد، پس اگر جوابش داده شده بود، معلوم می شود اشکالی قدیمی و کهنه است و جواب مجدد لازم ندارد. اما اگر جوابش داده نشده بود، معلوم می شود اشکال جدیدی است و جا دارد جواب داده شود.و اما نُه «ت» که باید در اولین مرحله، از نقدهایی که بر نظام جامع تربیتی منهاج فردوسیان نوشته می شود، حذف گردد، به قرار زیر است:اول: توهین؛ به معنی فحاشی است. عباراتی همچون به کار بردن نام حیوانات برای انسان. یکی از ابت ترین حربه های منتقدینی که رذ ذاتی و دنائت تربیتی دارند، دست انداختن به سلاح فحاشی است. کلمات رکیک و ناسزا که به نظر خودشان نقد است ولی در حقیقت، است و زیبنده ی اهل تقوا و طهارت نیست.دوم: تحقیر؛ به معنی کوچک شمردن است. عبارتی که مشرکان و چندگانه پرستان به اعظم (صلی الله علیه وآله وسلم) می گفتند و قرآن کریم، چنین گزارش می دهد: «وَ إِذَا رَآکَ الَّذِینَ کَفَرُوا إِن یتَّخِذُونَکَ إِلَّا هُزُوًا أَ هَذَا الَّذِی یذْکُرُ آلِهَتَکُمْ» (سوره ی انبیاء، آیه ی ۳۶) ترجمه: و انی که کافر شدند چون تو را ببینند، فقط به مس ه‏ات می‏گیرند [و می‏گویند] آیا این همان است که خدایانتان را [به بدی] یاد می‏کند؟تحقیر در نقدها، به عبارات مختلفی رسوخ می کند، مثل این که می گویند: اینهمه عالم دینی و مرجع تقلید، نتوانسته اند نظام جامع تربیتی ارائه بدهند و یک نفر طلبه ی معمولی توانسته است؟ فحوای این سؤال، ...

اطلاعات

  • مطالب مشابه نقدی بر نقدهای منهاج فردوسیان!
  • کلمات کلیدی منهاج ,فردوسیان ,معنی ,الَّذِینَ ,قرآن ,آیه ی ,منهاج فردوسیان ,جامع تربیتی ,منهاج فردوسیان، ,نظام جامع ,قرآن کریم ,جامع تربیتی منهاج ,تربیتی منه

آخرین جستجو ها