رد شبهات ملحدین و ناباوران

ریچارد داوکینز قبله آتئیست ها معتقد است که استفاده از ک ن اگر به آنان آسیب جدی نزند اشکال ندارد... این هم سند و آدرس: http://www.thedailybeast.com/cheats/2013/09/10/richard-dawkins-pedophilia-s-okay.html بی خ یعنی بی اخلاقی و پایان تمام مکارم اخلاقی…

اطلاعات

آخرین جستجو ها