طعم گس دانشجو پزشکی

امسال برا المپیاد ثبت نام .. پارسال ثبت نام ولی یه تعداد از کلاس های فلسفه رو رفتم که شکیبا فلسفه بودن ... خیلی کلاس ها خوب بودن .. حتی دیروز داشتم ویس یکی از کلاسای پارسال رو گوش میدادم .. با گوش دادنش روحم تازه می شد ... هنوز نمی دونم امسال فلسفه برم یا حیطه علوم پایه ؟! باید تصمیم بگیرم و جدی شروع کنم. امسال باید برا این المپیاد خیلی زحمت بکشم .. حتی اگه شده شب و روز یکی کنم .. ولی دست از این المپیاد بر نمی دارم می جنگم برا طلای المپیاد !! البته قبلش باید برا فارما هفتهی بعد بجنگم :)) فراما رو بدم ان شاالله تا حد خیلی زیادی فارغ میشیم از این امتحانات.. هرچند که چند روز بعدش پاتو عملی هست :)) کلا امتحانات آزمایشگاهرو دوس دارم .. حس خوبی میدن بهم !! نمره هامم همیشه بالا 17 بوده !! به جز اون آزمایشگاه میکروب که بهتر هیچی نگم در مورد عزیز !! یا لطیف

اطلاعات

  • مطالب مشابه المپیاد
  • کلمات کلیدی المپیاد ,خیلی ,فلسفه ,امسال

آخرین مطالب

آخرین جستجو ها