خیمه معرفت

سؤال: چگونه جمعی از صحابه ـ مانند سلمان و ابوذر ـ به مقامات عالیه رسیدند؟ و ما چگونه می توانیم به جای آنان برسیم؟ /جواب: بعد از سال های طلایی حضور معصومین (علیهم السلام) و بویژه در دوران درخشان حضور رسول خدا (صلی الله علیه وآله وسلم) آرام آرام انحرافات و دیدگاه ها به میدان آمد و به آشکارا و نهان، تحریف بر تحریف افزوده شد.یکی از این تحریف های بسیار ظریف که از چشم خیلی ها مخفی ماند و هنوز هم مخفی است، نوآوری در تربیت ی و الهی انسان است. بشریت در بستر زمان، به تکامل استعداد رسید. تکامل استعداد انسان برای درک حقایق عالم، از تکامل در فرستاده های خدا و آیین های جدیدی که عرضه نموده اند، قابل شناخت و ارزی است. این انسانی که در دوره های مختلف تاریخ به تحول و تکامل رسیده بود، با آمدن آ ین فرستاده ی الهی، به کمال استعداد خود رسید و دیگر محال است تا آمدن صاحب الامر (ارواحنا فداه) بیش از این تکاملی در استعدادها رخ دهد. (وگرنه لازم خواهد آمد که ختم نبوت باطل باشد و نیاز به جدیدی خواهد بود)پس انسان امروز با انسان هزار و چهارصد سال قبل، از یک استعداد برخوردار است؛ نه رشد کرده و نه نقصان یافته است. (دلایل قرآنی و روایی این نظریه در جای خود، بیان شده است)مردم مسلمانی که در عصر رسول خدا (صلی الله علیه وآله وسلم) زندگی می د، و توانستند به مراتب عالیه ی انسانی و الهی برسند، فقط از دو عنصر بهره ی کامل داشتند؛یکی، قبول ولایت الهیه ی رسول خدا (صلی الله علیه وآله وسلم)و دوم، عمل به فرمایشات و دستورات آن حضرت.یعنی جناب سلمان، ابوذر، اویس قرنی، کمیل، مقداد، عمار، مالک اشتر، رُشید هَجَری، صعصعه بن صوحان، زُهی ...

اطلاعات

آخرین جستجو ها