㋡ مادمازل با طعم هلو ㋡

اههههههههههههههههههههههه به خدا دیگه خسته شدم هرروز یه مشکلی واسه وبم پیش میاد اخه مشکلاتشم خنده دارهههههههههه فک کنین ... رولینک دختر بهاری به بالا اصلا نمیتونم کلیک کنم ینی نمیتونم برم تو وباشون فقط از طریق نظراتشون میتونم برم تو وبشون به نظرتون مشکل از قالب وبلاگه؟؟؟؟؟؟؟؟ ینی عوضش کنم؟؟؟؟؟؟؟؟؟ تورو خدا یه چیزی بگین قالبمم عوض ولی بازم درست نشد...

اطلاعات

اههههههههههههههههههههههه به خدا دیگه خسته شدم هرروز یه مشکلی واسه وبم پیش میاد اخه مشکلاتشم خنده دارهههههههههه فک کنین ... رولینک دختر بهاری به بالا اصلا نمیتونم کلیک کنم ینی نمیتونم برم تو وباشون فقط از طریق نظراتشون میتونم برم تو وبشون به نظرتون مشکل از قالب وبلاگه؟؟؟؟؟؟؟؟ ینی عوضش کنم؟؟؟؟؟؟؟؟؟ تورو خدا یه چیزی بگین

اطلاعات

اااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا میبینین توروخدا ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟ تابستون عین برقو باد دمشو گذاشت رو کولشو دبرو که رفتیم کمترازیه ماه دیگه دوباره باید پابزاریم به این مدرسه ی بیصصصصصصصصصاحاب ازالان بوی گندش مماغمو ازارمیده البته اگه اون تیکه هرهرو کرکر بادوستان رو فاکتور بگیریم به خدا اگه الان مهربودا هنوز تو زنگ خانم ................... داشتیم دعا دعا میکردیم زنگ بخوره شانس که نداریم

اطلاعات

آخرین جستجو ها