اقبال

نمیدونم از سال 94 گله کنم یا از بد حادثه هاش... اون از تابستونی که تورمضونش طمع یتیمی و دوباره بهم چشوند اونم از پاییز صفرش که غم از دست دادن برادرم و به دلم گذاشت. هر چه که بود گذشت ولی خیلی خیلی سخت گذشت میدونم که دیگه راهی رفتن شدی و سال نو در راه اومدنه امیدوارم که دیگه سالی مثل این سال و نبینم. تنها از پروردگار مهربان می خوام که سال جدید را برامون سالی پر از شادی و بهروزی قرار بدهد و دیگر غم و دردی نباشد. آمین پیشاپیش سال نو رو تبریک میگم با آرزوی بهترینها برای همگی آدم ها

اطلاعات

⇦ ⇦ ⇦ ⇦ ⇦ ⇦یادتون نره ✍

اطلاعات

سکوت آب مى تواند خشکى باشد و فریاد عطش سکوت گندم مى تواند گرسنگى باشد و غریو پیروزمند قحط همچنان که سکوت آفتاب ظلمات است اما سکوت آدمى، فقدان جهان و خداست ! غریو را تصویر کن عصر مرا در منحنى تازیانه به نیش خط ِ رنج همسایه ى مرا ! بیگانه با امید و خدا ، و حرمت ما را ، که به دینار و درم بر کشیده اند و فروخته تمام الفاظ جهان را در اختیار داشتیم و آن نگفتیم که به کار آید چرا که تنها یک سخن در میانه نبود آزادى ما نگفتیم تو تصویرش کن شاملو

اطلاعات

آخرین جستجو ها