پرتوی بر ظلمت

یکی از مفاهیم کلیدی در فهم الهیات ی «ملکوت خداوند» است. عالمان و مبلغان یت پولسی/تبشیری با استناد به کتاب مقدس مدام از ملکوت خدا دم زده و انسان ها را بدان بشارت می دهند. مراد از ملکوت خداوند چیست؟ در دایره المعارف مصور یت آمده: «عیسی در روح القدس، ملکوت خداوند را معرفی می کند که یک مکان نیست؛ بلکه حضور مستمر خداوند در زندگی های ماست و آرامش و سرور کامل را می پراکند»[1]. جوهر پیام عیسی، طلوع «ملکوت خداوند» یا «ملکوت آسمان» بود. تعالیم عیسی تا حدودی با آموزه های یهودی سازگار بود. عهد عتیق آکنده از کلام انی است که وعده ی فرارسیدن عصر الاهی را می دادند و این عصر به شیوه های گوناگون تفسیر می شد. عبارت «ملکوت خداوند» در عهد عتیق نیامده است. امّا یهودیت دین انتظار است - انتظار آمدن ، انتظار حاکمیت مستقیم خداوند در قلمرو بازسازی شده ی داوود، که حدود هزار سال پیش از عیسی می زیست، و انتظار حاکمیت خداوند بر قلمروی آسمانی. پیام عیسی را باید با توجّه به پس زمینه ی تعالیم انه ی عهد عتیق تفسیر کرد. نویسندگان عهد جدید عیسی را در این پرتو می دیدند؛ به تحقیق رساندن پیشگوییهای عهد عتیق به دست عیسی یکی از مضامین اصلی در اناجیل است. چنین است که انجیل مرقس با کلمات زیر آغاز می شود: ابتدای انجیل عیسی میسح پسر خدا. چنانکه در اشعیا نبی مکتوب است: «اینک رسول خود را پیش روی تو می فرستم، تا راه تو را پیش تو مهیا سازد. صدای نداکننده ای در بیابان که راه خداوند را مهیا سازید و طرق او راست نمایید. صدای نداکننده در بیابان یحیای تعمید دهنده بود که راه را برای عیسی مهیا می ساخت، و آمرزش گناهان به تعمید توبه را موعظه ...

اطلاعات

اختلاف عهدین در اقامت بنی در مصر یکی از اختلافات واضح در کتاب مقدس، مدت اقامت قوم بنی در سرزمین مصر است. در سفر وج این مدت را 430 سال ذکر کرده اند: «و توقف بنی که در مصر کرده بودند، چهارصد و سی سال بود.»[1]. اما در سفر پیدایش خداوند خطاب به ابراهیم (علیه السلام) این مدت را 400 سال بیان می کند: «پس به ابرام گفت: یقین بدان که ذُریت تو در زمینی که از آن ایشان نباشد، غریب خواهند بود و آن ها را بندگی خواهند کرد و آن ها چهارصد سال ایشان را مظلوم خواهند داشت.» [2]. با قطع نظر از اختلاف بسیار زیادی که عهدین مرتکب شده اند، نکته قابل توجه این است که جناب ف ال در کتاب خود می نویسد: «هردوی این اعداد اشتباه است زیرا مفسرین و مورخین هم اقرار کرده اند که مدت اقامت بنی در مصر دویست سال بوده است!»[3]. ______________________ پی نوشت: [1]. سفر وج 12: 40 [2]. پیدایش 15: 13 [3]. انیس الاعلام، ف ال ، انتشارات کتاب فروشی مرتضوی، تهران، ج 2، ص 133. @n_masihiat

اطلاعات

آیا حواریون نیز قادر به شفای بیماران بوده اند⁉ متی در انجیل خود چنین روایت کرده است: « آنگاه عیسی دوازده شاگرد خود را نزد خود فراخواند و به ایشان قدرت داد تا ارواح ناپاک را بیرون کنند و هر نوع بیماری و مرض را شفا دهند.»[1]. اما بررسی بخش های دیگر کتاب مقدس و به خصوص انجیل متی نشان می دهد که حواریون عیسی قدرت شفای بیماران را نداشته اند. متی در بخشی دیگر از انجیل خود، داستان جمعیت بزرگی را بیان می کند که برای شفای بیماری خود، نزد عیسی حاضر می شوند. آنچه در این داستان نمود بیشتری دارد این است که این جمعیت بزرگ تصریح کرده اند که آنان جهت شفای بیماری خود نزد شاگردان عیسی رفته و چون آنان را از داشتن قدرت شفای بیماری و درد و مرض، عاجز دیدند، به سوی عیسی آمده اند. «وقتی از تپه فرود آمدند، با جمعیت بزرگی روبرو شدند که منتظرشان بودند. از آن میان، مردی آمده، در مقابل عیسی زانو زد و گفت: ، به پسرم رحم کنید؛ او غشی است و حمله های سخت به او دست می دهد، به طوری که خود را در آب وآتش می اندازد. من او را نزد شاگردان شما آوردم، ولی ایشان نتوانستند او را شفا دهند.»[2]. آیا این تناقض گویی در کتاب مقدس نیست؟ راستی کدام روایت متی درست است و کدام یک نادرست است؟ __________________________________ پی نوشت: [1]. ترجمه ی تفسیری کتاب مقدس، متی 10: 1. [2]. همان، متی 17: 14-16.20@n_masihiat

اطلاعات

انجیل متی و ارتباط عیسی با شهر ناصره یکی از اشکالاتی که با توجه به بخش های مختلف کتاب مقدس، بر انجیل متی وارد است، مربوط به میلاد عیسی است. متی داستان میلاد عیسی را چنین تعریف کرده است: «پس از مرگ هیرودیس، در مصر فرشته خداوند در خواب بر یوسف ظاهر شد و به او گفت: برخیز و کودک و مادرش را بردار و به سرزمین بازگرد، چون ی که قصد قتل کودک را داشت، خودش مرده است. باز در عالم خواب به یوسف وحی رسید که به یهودیه نرود. پس او به ای جلیل رفت و در شهر ناصره ن شد. باز در اینجا پیشگویی انبیا جامه عمل پوشید که: «او ناصری خوانده خواهد شد.»[1]. همان طور که در انتهای این عبارت آمده عیسی در ناصره طبق پیشگویی انبیاء الهی به دنیا آمده است. حال اینکه از بررسی کتاب مقدس، چنین فهمیده می شود که ادعای متی چیزی جز کذب و بهتان نبوده است. هیچ یک از انبیای گذشته به استناد کتاب مقدس، در مورد بعثت ی از ناصره سخنی به زبان نیاورده و درجایی ذکر نشده است. یوحنا در انجیل خود از این پیشگویی چنین روایت می کند: «به او جواب دادند: مگر تو هم جلیلی هستی؟ برو کتاب آسمانی را با دقت بخوان تا ببینی که هیچ ی از جلیل ظهور نمی کند. پس ازاین سخن، همه برخاستند و به خانه های خود رفتند.»[2]. _________________________ پی نوشت: [1]. ترجمه ی تفسیری کتاب مقدس، متی 2: 19-23. [2]. همان، یوحنا 7: 52. @n_masihiat

اطلاعات

 • مطالب مشابه عیسی کجا به دنیا آمده است؟
 • کلمات کلیدی مسیح ,کتاب ,عیسی ,مقدس، ,ناصره ,آمده ,عیسی مسیح ,کتاب مقدس، ,دنیا آمده ,میلاد عیسی
امکان رؤیت خدا از منظر کتاب مقدس آیا کتاب مقدس همانند قرآن رؤیت خدا توسط انسان را منتفی می داند؟ یا اینکه معتقد است انسان می تواند خدا را ببیند⁉ بررسی کتاب مقدس نشان می دهد که بین عهد عتیق و عهد جدید از کتاب مقدس بر سر امکان رؤیت خداوند، اختلاف و تناقض آشکاری وجود دارد. در عهد قدیم، سفر پیدایش چنین آمده است: «یعقوب گفت: در اینجا من خدا را روبرو دیده ام و با این وجود هنوز زنده هستم. پس آن مکان را فنیئیل ( «چهره خدا») نامید.» [1]. اما عهد جدید امکان دیدن خداوند را محال دانسته و وقوع آن را رد می کند. یوحنا در انجیل خود تصریح می کند که هیچ قادر به دیدن خدا نیست: « ی هرگز خدا را ندیده است؛ اما عیسی، فرزند یگانه خدا، او را دیده است زیرا همواره همراه پدر خود، خدا می باشد. او هر آنچه را که ما باید درباره خدا بدانیم، به ما گفته است.»[2]. اگرچه این نوع تناقض در کتاب مقدس چیز بی سابقه ای نیست اما یان باید بگویند که بالا ه آیا خداوند دیدنی نیست و عبارت عهد عتیق که قائل به امکان دیدن خدا شده، اشتباه و غلط است؟ یا اینکه همان گونه که عهد عتیق بیان داشته خداوند قابل دیدن است و عبارت عهد جدید که آن را غیرممکن می داند، غلط و اشتباه است⁉ ___________________________ پی نوشت: [1]. ترجمه ی تفسیری کتاب مقدس، پیدایش 32: 30. [2].همان، وج 33: 11. @n_masihiat

اطلاعات

یت پولسی/تبشیری بر این باور است که کتاب مقدس به تمامه الهام خداوندی و درست است. یت تبشیری بر مبنای کتاب مقدس عیسی را خ در لباس انسان می داند که دو جنبه ی الهی و انسانی دارد! علم و قدرت عیسی از دریچه ی نگاه یان بیکران است. یان می گویند که عیسی خداست! عالمان و مبلغان ی ادعا می کنند که هر آموزه ای را که تبلیغ و ترویج می کنند، مستند و بر پایه ی کتاب مقدس است. اگر چنین است و واقعا آنان به کتاب مقدس ایمان دارند و بر پایه ی آن حکم صادر می کنند، آیه ی ذیل را توضیح دهند. « یهوه می گوید که «شما و بنده من که او را برگزیده ام شهود من می باشید. تا دانسته ، به من ایمان آورید و بفهمید که من او هستم و پیش از من خ مصوّر نشده و بعد از من هم نخواهد شد»*. در این آیه همانگونه که به روشنی دیده می شود، عهد عتیق از کتاب مقدس، تنها یک خدا را معرفی می کند که همو (یهوه) همیشه حی و حاضر است. براستی عیسی که به باور یان خداست، چه نسبتی با یهوه و کتاب مقدس دارد؟ آیا در زمانی که او به عنوان خدا در زمین حاضر گردید، یهوه از چنین مقامی استعفا داده بود؟! به تعبیر ظریف مصور هم بایستی خوب توجه کرد! یان معتقد هستند که عیسی در چنین صورتی، همان خداست و گویی خدا در این صورت به زمین آمده است؛ این درحالی است که در این آیه به صراحت بیان شده که پیش از یهوه «خ مصور نشده» و بعد از او هم نخواهد شد. _____________ * اشعیا 43: 10.

اطلاعات

کتاب مقدس شامل دو بخش است: عهد عتیق و عهد جدید. یت تبشیری/پولسی به هر دو بخش ایمان دارد و بر پایه ی آن معرفت سازی و عمل گرایی می کند. یکی از مفاهیم بنیادین که برگرفته از کتاب مقدس است، مفهوم محبت است. یان به شدت بر این موضوع تاکید نموده و یکی از وجوه تمایز و تکامل یت بر را بر این اساس تبیین می کنند. با نگاهی اجمالی به برخی از آیات کتاب مقدس؛ اما همین موضوع حیاتی در باور یت تبشیری با تناقض و ناهمخوانی روبرو می شود. به طور نمونه به این دو آیه از عهد عتیق بنگرید: «تنبیه آشکار از محبت پنهان بهتر است»[1] . «وقتی برای محبت و وقتی برای نفرت . وقتی برای جنگ و وقتی برای صلح »[2]. در این آیات و نظایر آن محبت در عرض برخی مفاهیم دیگر و در جای خود، به عنوان امری خوب ارزشگذاری شده است؛ اما به طور نمونه در عهد جدید مثل این آیه: «امّا من به شما می گویم که دشمنان خود را محبّت نمایید و برای لعن کنندگان خود برکت بطلبید و به آنانی که از شما نفرت کنند، احسان کنید و به هر که به شما دهد و جفا رساند، دعای خیر کنید» محبت در همه حال به عنوان امری خوب ارزشگذاری شده است. آیا این تناقض نیست؟ ____________________ پی نوشت ها [1]. امثال سلیمان 27: 5. [2]. جامعه 3: 8. [3]. متی 5: 44.

اطلاعات

 • مطالب مشابه محبت، محدود یا نامحدود؟
 • کلمات کلیدی برای‌ ,وقتی‌ ,محبت ,مسیحیت ,کتاب ,وقتی‌ برای‌ ,عنوان امری ,مسیحیت تبشیری ,کتاب مقدس
یت تبشیری/پولسی بر این باور است که عیسی خداست! این فرقه برای اثبات مدعای خود دلایلی دست و پا کرده است؛ به طور نمونه آقای دیوید بست، کشیش تبشیری، چنین ادعایی دارد که اگر بخواهیم مدعای وی را صورت بندی کنیم فکر می کنم چنین باشد. م ۱: عیسی (علیه السلام) دو گونه سخن رانده است. یکی سخنان اخلاقی و دیگری غیراخلاقی. م ۲: در سخنان غیراخلاقی، عیسی (علیه السلام) ادعاهایی کرده که از توان و قدرت انسان خارج است و تنها از خدای بزرگ برمی آید. م ۳: عیسی (علیه السلام) دروغ گو و فریبکار نیست. در نتیجه حضرت عیسی (علیه السلام) خداست![1]. یکی دیگر از ادله ی که ممکن است اینان اقامه کنند، مبتنی بر این آیه از کتاب مقدس است که: «پدر پسر را محبّت می نماید و همه چیز را بدست او س است»[2]. آنان ممکن است که بگویند که در این آیه از کتاب مقدس آمده که پدر(خدا)، به پسر(عیسی) محبت نموده و در نتیجه همه چیز را به او س و این یعنی الوهیت عیسی ! اما خوب است که گویندگان این سخن به این آیه هم بنگرند: «هر که احکام مرا دارد و آنها را حفظ کند، آن است که مرا محبّت می نماید؛ و آنکه مرا محبّت می نماید، پدر من او را محبّت خواهد نمود و من او را محبّت خواهم نمود و خود را به او ظاهر خواهم ساخت»[3]. آیا بر پایه ی این استدلال، هر احکام عیسی را حفظ کند –که در این صورت مورد محبت پدر واقع می شود- همه چیز بدو س می شود و او خدا می شود؟! _____________________ پی نوشت ها [1]. http://naghdemasihiyat. /post/33. [2]. یوحنا 3: 35. [3]. یوحنا 14: 21.

اطلاعات

 • مطالب مشابه با محبت انسان خدا می شود!
 • کلمات کلیدی عیسی ,مسیح ,محبّت ,علیه‌السلام ,می‌شود ,سپرده ,عیسی مسیح ,مسیح علیه‌السلام ,کتاب مقدس
یت پولسی/تبشیری بر این باور است که کتاب مقدس به تمامه الهام خداوندی و درست است. یت تبشیری بر مبنای کتاب مقدس عیسی را خ در لباس انسان می داند که دو جنبه ی الهی و انسانی دارد! علم و قدرت عیسی از دریچه ی نگاه یان بیکران است. از معجزات عیسی در نگاه آنان سخنان عیسی است. علی القاعده و منطقا بایستی عیسی با وجود الوهیت و علم فراوان اشتباه نکند و هر آنچه می گوید درست از کار درآید؛ اما اینگونه نیست. آنچه از ظواهر آیات کتاب مقدس به دست می آید آن است که عیسی چندان هم بی نقص و ضعف نیست. جملاتی سوال برانگیز دارد و ... به طور نمونه به این مورد بنگرید: «عیسی ایشان را گفت، هرآینه به شما می گویم شما که مرا متابعت نموده اید، در معاد وقتی که پسر انسان بر کرسی جلال خود نشیند، شما نیز به دوازده کرسی نشسته، بر دوازده سبط داوری خواهید نمود»[1] و این در حالی است که مستند به همین کتاب مقدس روشن می شود که یکی از حواریون بنام «یهودای اس یوطی» خیانت کرده و عامل لو دادن عیسی می شود. «طرح خیانت یهودا آنگاه یکی از آن دوازده که به یهودای اس یوطی مسمّی بود، نزد روسای کهنه رفته، گفت، مرا چند خواهید داد تا او را به شما تسلیم کنم؟ ایشان سی نقره با وی قرار دادند. و از آن وقت در صدد فرصت شد تا او را ب ان تسلیم کند»[2]. برای تکمیل این نوشته به این آیات نیز دقت کنید: «شام آ چون وقت شام رسید با آن دوازده بنشست. و وقتی که ایشان غذا می خوردند، او گفت، هرآینه به شما می گویم که یکی از شما مرا تسلیم می کند! پس بغایت غمگین شده، هر یک از ایشان به وی سخن آغاز د که خداوندا آیا من آنم؟ او در جواب گفت، آنکه دست با من در قاب فرو برد، همان مراتسلیم ...

اطلاعات

 • مطالب مشابه عیسی از خ تا انسان شدگی
 • کلمات کلیدی مسیح ,عیسی ,گفت، ,تسلیم ,انسان ,دوازده ,عیسی مسیح ,کتاب مقدس ,جواب گفت، ,گفت، هرآینه
آیا کتاب مقدس همانند قرآن رؤیت خدا توسط انسان را منتفی می داند؟ یا اینکه معتقد است انسان می تواند خدا را ببیند⁉️ بررسی کتاب مقدس نشان می دهد که بین عهد عتیق و عهد جدید از کتاب مقدس بر سر امکان رؤیت خداوند، اختلاف و تناقض آشکاری وجود دارد. در عهد قدیم، سفر پیدایش چنین آمده است: «یعقوب گفت: در اینجا من خدا را روبرو دیده ام و با این وجود هنوز زنده هستم. پس آن مکان را فنیئیل (چهره خدا) نامید.» [1]. اما عهد جدید امکان دیدن خداوند را محال دانسته و وقوع آن را رد می کند. یوحنا در انجیل خود تصریح می کند که هیچ قادر به دیدن خدا نیست: « ی هرگز خدا را ندیده است؛ اما عیسی، فرزند یگانه خدا، او را دیده است زیرا همواره همراه پدر خود، خدا می باشد. او هر آنچه را که ما باید درباره خدا بدانیم، به ما گفته است.»[2]. اگرچه این نوع تناقض در کتاب مقدس چیز بی سابقه ای نیست اما یان باید بگویند که بالا ه آیا خداوند دیدنی نیست و عبارت عهد عتیق که قائل به امکان دیدن خدا شده، اشتباه و غلط است؟ یا اینکه همان گونه که عهد عتیق بیان داشته خداوند قابل دیدن است و عبارت عهد جدید که آن را غیرممکن می داند، غلط و اشتباه است⁉️ کانال نقد و بررسی یت _____________________________ پی نوشت: [1]. ترجمه ی تفسیری کتاب مقدس، پیدایش 32: 30. [2].همان، وج 33: 11.

اطلاعات

موضوع تناقض یکی از اساسی ترین اشکالات کتاب مقدس است. با مشاهده ی تناقض در یک کتاب آن کتاب از ارزش علمی خود ساقط می شود چه رسد به ارزش الوهی و تقدسش. در کتاب دوم سموئیل آمده است: «جاد نزد داود آمده، او را مخبر ساخت و گفت: آیا هفت سال قحط در زمینت بر تو عارض شود، یا سه ماه از حضور دشمنان خود فرار نمایی و ایشان تو را تعاقب کنند، یا وبا سه روز در زمین تو واقع شود. پس الآن تشخیص نموده، ببین که نزد فرستنده خود چه جواب ببرم.» [1]. این داستان تاریخی در اول تواریخ هم ذکرشده است: «پس جاد نزد داود آمده، وی را گفت: خداوند چنین می فرماید برای خود اختیار کن: یا سه سال قحط بشود، یا سه ماه پیش روی خصمانت تلف شوی و شمشیر دشمنانت تو را درگیرد، یا سه روز شمشیر خداوند وبا در زمین تو واقع شود.»[2]. همان طور که روشن است، در کتاب دوم سموئیل، جاد به حضرت داود (علیه السلام) اعلام می کند که باید بین هفت سال قحطی و موارد دیگر، یکی را انتخاب کند و این درحالی است که در کتاب اول تواریخ بین سه سال قحطی و موارد دیگر باید یکی را برگزیند. _________________________ پی نوشت [1]. دوم سموئیل 24: 13. [2]. اول تواریخ 21: 11- 12.

اطلاعات

یت تبشیری/پولسی عیسی را خدا می داند. «کتاب مقدس» عنوان مجموعه نوشته هایی است که یان آنها را مقدس می شمارند. این اولین جمله ایست که توماس میشل نویسنده ی کتاب «کلام ی» که یک کشیش ی معاصر و از راهبان فرهیخته ژِزوئیت و آشنای به زبان عربی و فرهنگ ی است در فصل 1 کتابش تحت عنوان: «کتاب مقدس، وحی و الهام» می آورد و البته این نظر شاذی هم نیست؛ به طور مثال: تیسن هم معتقد است که کتاب مقدس به طور کامل از سوی خدا، الهام گردیده و نفس خدا در آن دمیده شده است[1]. یان بر پایه ی همین کتاب برای خدایشان، عیسی ، معجزاتی را بر می شمرند؛ اما آنچه جای تعجب است، آن که این معجزات به جای آن که مقام عیسی را بالا برد، به شدت بدان لطمه می زند. به این مورد بنگرید: « بامدادان چون از بیت عَنْیا بیرون می آمدند، گرسنه شد. ناگاه درخت انجیری که برگ داشت از دور دیده، آمد تا شاید چیزی بر آن بیابد. امّا چون نزد آن رسید، جز برگ بر آن هیچ نیافت زیرا که موسم انجیر نرسیده بود. پس عیسی توجّه نموده، بدان فرمود، از این پس تا به ابد، هیچ از تو میوه نخواهد خورد. و شاگردانش شنیدند»[2]. در این داستان، عیسی که الگوی اخلاق و حکمت است به درختی بی زبان که در فصل رویش نیست و از اصل و اساس درک و شعوری ندارد تا مخالفت کند، نفرین می کند! از قضاء نفرینش هم کارساز می افتد؛ چراکه: « صبحگاهان، در اثنای راه، درخت انجیر را از ریشه خشک یافتند. پطرس به خاطر آورده، وی را گفت، ای ، اینک، درخت انجیری که نفرینش کردی خشک شده!عیسی در جواب ایشان گفت، به خدا ایمان آورید،زیرا که هرآینه به شما می گویم هر که بدین کوه گوید منتقل شده، به دریا افکنده شو و در دل خود شکّ ند ...

اطلاعات

 • مطالب مشابه معجزاتی د ستیز
 • کلمات کلیدی عیسی ,گوید ,درخت ,کتاب ,مسیح ,آنچه ,عیسی مسیح ,آنچه گوید ,درخت انجیری
خشونت در کتاب مقدس از موضوعات مهمی است که شمندان و عالمان ی ناگزیر از پذیرش آنند. آنها چون اصل این موضوع را نمی توانند انکار کنند، به توجیه آن روی آورده اند. به عنوان یک نمونه در عهد عتیق از مجموعه ی کتاب مقدس نگاهی به کتاب دوم سموئیل می اندازیم. در باب 12 تحت عنوان «اعقاب داود» چنین می خوانیم: «و یوآب با ربّۀ بنی عَمّون جنگ کرده ، شهر پادشاه نشین را گرفت . و یوآب قاصدان نزد داود فرستاده ، گفت که با ربّه جنگ و شهر آبها را گرفتم . پس الان بقیۀ قوم را جمع کن و در برابر شهر اردو زده ، آن را بگیر، مبادا من شهر را بگیرم و به اسم من نامیده شود. پس داود تمامی قوم را جمع کرده ، به ربّه رفت و با آن جنگ کرده ، آن را گرفت . و تاج پادشاه ایشان را از سرش گرفت که وزنش یک وزنۀ طلا بود و سنگهای گرانبها داشت و آن را بر سر داود گذاشتند، و غنیمت از حد زیاده از شهر بردند. و خلق آنجا را بیرون آورده ، ایشان را زیر ارّه ها و چومهای آهنین و تیشه های آهنین گذاشت و ایشان را از کورۀ آج زی گذرانید، و به همین طور با جمیع ای بنی عَمّون رفتار نمود. پس داود و تمامی قوم به اورشلیم برگشتند»*. ین در حالی است که عالمان و مبلغان ی در تحلیل خود از خشونت های صورت گرفته به دست گروهی از مسلمانان، آیات جنگ و قتال را عامل اصلی قساوت و سنگدلی مسلمانان بیان نموده و دین یت را عاری از این مسائل می دانند! _________________________ دوم سموئیل 12: 26-31.

اطلاعات

 • مطالب مشابه خشونت مقدس!
 • کلمات کلیدی داود ,قوم‌ ,ایشان‌ ,گرفت‌ ,کرده‌، ,مقدس ,تمامی‌ قوم‌ ,جنگ‌ کرده‌، ,کتاب مقدس
اخلاق رکن رکین در سعادت و سلامت جامعه است. اگر جامعه ای از اخلاق تهی شد، از آرامش و خوشبختی خالی شده است. با اخلاق حقوق پاسداری می شود، وظایف و مسولیت ها به صورت خ ر و به نحو درست انجام می گیرد و در یک کلام همه از جماد و گیاه و انسان روی خوش می بینند. یکی از ارکانش را اخلاق قرار داده است؛ هر چند مسلمانانی در طول تاریخ و در جایگاه و موقعیت های گوناگون، بدین رکن بی مهری فراوان نموده و چهره ی زیبای را با رفتار به دور از اخلاق زخمی ساخته اند! فرقه ی یت تبشیری/پولسی خود را جلو دار اخلاق و برترین دین و آیین می نامد. یان با شریعت میانه ی خوبی ندارند؛ هر چند برخی در سخن خود را ملتزم بدان می نامند. پولس به روشنی با شریعت به نبرد برخاسته است. او مدعی است که: « حقیقت امر این است که هرگاه بکوشیم نجات و سعادت الهی را از راه انجام احکام شریعت بدست آوریم، همیشه نتیجه اش این می شود که مورد خشم و غضب خدا قرار می گیریم؛ زیرا هیچگاه موفق نمی شویم آن احکام را کاملا رعایت کنیم. ما تنها زمانی می توانیم قانون شکنی نکنیم که اصلا قانونی وجود نداشته باشد. پس نتیجه می گیریم که خدا برکات خود را از راه ایمان به ما عطا می کند، همچون یک هدیه. حال، چه مراسم مذهبی را رعایت کنیم و چه نکنیم، اگر ایمانی مانند ایمان ابراهیم داشته باشیم، بی شک آن برکات نصیب ما نیز خواهد شد، چون از لحاظ ایمان، ابراهیم پدر همگی ماست». این در حالی است که در کتاب مقدس در کنار اخلاق شریعت هم خودنمایی می کند. بدین مورد بنگرید: «. موعظه بالای کوه درباره دعا و چون عبادت کنی، مانند ریاکاران مباش زیرا خوش دارند که در کنایس و گوشه های کوچه ها ایستاده، ...

اطلاعات

 • مطالب مشابه اخلاق+شریعت
 • کلمات کلیدی اخلاق ,شریعت ,عبادت ,عبادت کنی، ,اخلاق شریعت ,رعایت کنیم
دانشمندان امروزه از تاثیرات محیط، ژنتیک، تغذیه و تربیت بر جنین سخن ها می گویند و با شواهد و مستندات علمی ثابت می کنند که عوامل فیزیکی و متافیزیکی به موازات همدیگر در رشد و کمال جسمی و روحی-روانی جنین نقشی موثر دارد. آموزه های دینی هم بر فرض قرائت (خوانش) صحیح این مدعا را تایید می کند. به طور نمونه حتی همین کتاب مقدس کنونی بر چنین مدعایی صحه می گذارد. به نمونه ی زیر بنگرید : «و به من گفت اینک حامله شده ، پسری خواهی زایید، و الان هیچ و مسکری منوش ، و هیچ چیز نجس مخور زیرا که آن ولد از رحم مادر تا روز وفاتش برای خدا نذیره خواهد بود»[1]؛ اما آنچه جای بسی تعجب و نیز سوال دارد آنکه چگونه بخشی از کتاب به صراحت به تاثیر چنین عواملی اعتراف می کند و در بخشی دیگر به صراحت آن را نقض می کند. به این مورد دقت کنید: « و لوط از صوغر برآمد و با دو دختر خود در کوه ن شد زیرا ترسید که در صوغر بماند. پس با دو دختر خود در مَغاره سُکْنی گرفت . و دختر بزرگ به کوچک گفت : پدر ما پیر شده و مردی بر روی زمین نیست که برحسب عادت کل جهان ، به ما در آید. بیا تا پدر خود را بنوشانیم ، و با او همبستر شویم ، تا نسلی از پدر خود نگاه داریم . پس در همان شب ، پدر خود را نوشانیدند، و دختر بزرگ آمده با پدر خویش همخواب شد، و او از خو دن و برخاستن وی آگاه نشد. و واقع شد که روز دیگر، بزرگ به کوچک گفت : اینک دوش با پدرم همخواب شدم ، امشب نیز او را بنوشانیم ، و تو بیا و با وی همخواب شو، تا نسلی از پدر خود نگاه داریم . آن شب نیز پدر خود را نوشانیدند، و دختر کوچک همخواب وی شد، و او از خو دن و برخاستن وی آگاه نشد. پس هر دو دختر لوط از پدر خود حامله شدند. و ...

اطلاعات

 • مطالب مشابه کتاب مقدس از توارث تا تناقض
 • کلمات کلیدی دختر ,شراب‌ ,کوچک‌ ,همخواب‌ ,بزرگ‌ ,کتاب ,نگاه‌ داریم‌ ,شراب‌ نوشانیدند، ,شراب‌ بنوشانیم‌، ,کوچک‌ گفت‌ ,گفت‌ اینک‌
آموزه ی فدا، از باورهای پایه در الهیات یت تبشیری/پولسی است. عالمان و مبلغان ی همگان را به ایمان به و کاری که او بر روی صلیب کرد، فرا می خوانند. اگر بر دیواره های سست آموزه ی فداء ترکی نشیند، شالوده ی فرقه ی یت تبشیری فرو می ریزد. بر طبق این آموزه، حضرت آدم و حوا مرتکب گناه شدند. این گناه به گونه ای شبه ژنتیک به فرزندان حضرت آدم، نسل به نسل منتقل می شود. انسان ها هر عملی انجام می دادند از شر این گناه رهایی نمی یافتند. عیسی به جهان آمده و به صلیب رفته تا این گناه انسان بخشیده شود. این در حالی است که در کتاب مقدس آیاتی وجود دارد که به روشنی بیان شده که ی بار گناه ی را به دوش نمی کشد. در کتاب مقدس آیاتی وجود دارد که در آن هر مسول عملکرد خود معرفی می شود. قربانی جرم و گناه برابر تلقی می شوند و ... یکی از آیاتی که در تضاد با شه ی فداء (همه پاسوز جرم و گناه –به فرض – یکی) است، آیه ی زیر است: «و اگر چیزی از گوشت ذبیحه سلامتی او در روز سوم خورده شود مقبول نخواهد شد و برای ی که آن را گذرانید محسوب نخواهد شد، نجس خواهد بود. و ی که آن را بخورد گناه خود را متحمل خواهد شد»*. _____________________ * لاویان 7: 18.

اطلاعات

قبح و زشتی برخی از موضوعات و مسائل تا بدانجاست که هیچ عقل سالمی در آن تردید روا نمی دارد. نوشیدنی مست کننده ( مسکر) یکی از آن چیزهاست. عالمان و مبلغان یت تبشیری که مدعی پیروی از کتاب مقدس اند و آن را «مقدس» می شمرند، منطقا و بر پایه ی آموزه های کتاب مقدس –حتی اگر عقل نداشته باشند!- بایستی قبح و پلشتی آن را بپذیرد؛ زیرا در کتاب مقدس به طور روشن چنین می گوید؛ به طور نمونه به این مورد بنگرید: «و بنی بار دیگر در نظر خداوند شرارت ورزیدند، و خداوند ایشان را به دست فلسطینیان چهل سال تسلیم کرد. و شخصی از صُرعَه از قبیلۀ دان ، مانوح نام بود، و زنش نازاد بوده ، نمی زایید. و فرشتۀ خداوند به آن زن ظاهر شده ، او را گفت : اینک تو حال نازاد هستی و نزاییده ای . لیکن حامله شده ، پسری خواهی زایید. و الان باحذر باش و هیچ و مسکری منوش و هیچ چیز نجس مخور». اما با کمال تعجب یت تبشیری باز بر پایه ی کتاب یکی از معجزات عیسی را ساخت ناب می داند! «و در روز سوم، در قانای جلیل عروسی بود و مادر عیسی در آنجا بود. و عیسی و شاگردانش را نیز به عروسی دعوت د. و چون تمام شد، مادر عیسی بدو گفت، ندارند. عیسی به وی گفت، ای زن مرا با تو چه کار است؟ ساعت من هنوز نرسیده است. مادرش به نوکران گفت، هر چه به شما گوید ید. و در آنجا شش قدح سنگی برحسب تطهیر یهود نهاده بودند که هر یک گنجایش دو یا سه کیل داشت. عیسی ب ان گفت، قدحها را از آب پر کنید. و آنها را لبریز د. پس ب ان گفت، الآن بردارید و به نزد رئیس مجلس ببرید. پس بردند؛ و چون رئیس مجلس آن آب را که گردیده بود، بچشید و ندانست که از کجا است، لیکن نوکرانی که آب را کشیده بودند، می دانستند، رئیس مج ...

اطلاعات

 • مطالب مشابه از پلشتی تا اعجاز
 • کلمات کلیدی شراب ,عیسی ,گفت، ,کتاب ,مجلس ,خداوند ,رئیس مجلس ,بدیشان گفت، ,مادر عیسی ,قانای جلیل ,کتاب مقدس
مسلمانان شیعی بر اساس مبانی الهیاتی خویش بر این باورند که ان و ان از خاستگاه(صلب و رحم)ی پاک بر می آیند. یکی از ان الهی که در باور شیعیان دارای طهارت مولد است، حضرت داود است. این در حالی است که یان که مهمترین منبع شناختی شان کتاب مقدس است، چنین نسب نامه ای را برای او ترسیم می کنند: «و لوط از صوغر برآمد و با دو دختر خود در کوه ن شد زیرا ترسید که در صوغر بماند. پس با دو دختر خود در مَغاره سُکْنی گرفت . و دختر بزرگ به کوچک گفت : پدر ما پیر شده و مردی بر روی زمین نیست که برحسب عادت کل جهان ، به ما در آید. بیا تا پدر خود را بنوشانیم ، و با او همبستر شویم ، تا نسلی از پدر خود نگاه داریم . پس در همان شب ، پدر خود را نوشانیدند، و دختر بزرگ آمده با پدر خویش همخواب شد، و او از خو دن و برخاستن وی آگاه نشد. و واقع شد که روز دیگر، بزرگ به کوچک گفت : اینک دوش با پدرم همخواب شدم ، امشب نیز او را بنوشانیم ، و تو بیا و با وی همخواب شو، تا نسلی از پدر خود نگاه داریم . آن شب نیز پدر خود را نوشانیدند، و دختر کوچک همخواب وی شد، و او از خو دن و برخاستن وی آگاه نشد. پس هر دو دختر لوط از پدر خود حامله شدند. و آن بزرگ ، پسری زاییده ، او را موآب نام نهاد، و او تا امروز پدر موآبیان است . و کوچک نیز پسری بزاد، و او را بن عَمّی نام نهاد. وی تا بحال پدر بنی عمون است» . ______________ پی نوشت * پیدایش 9: 30-38.

اطلاعات

عد به صورت ساده یعنی آن که هر و هر چیزی بدانچه شایستگی و سزای آن را دارد، برسد. عد یک اصل انسانی است که ضروری و مقبول همه ی انسان ها در طول تاریخ است. قوانین حقوقی و قضایی در جوامع پیشرفته با تلاش فراوان بناست عادلانه وضع شوند. یت تبشیری/پولسی خود را نه فرقه که دینی پیشرو تبلیغ می کند. یت تبشیری همگان را دعوت به خود می نماید. عالمان و مبلغان ی کتاب مقدس را به تمامه الهام الهی و مقدس می شمرند. آنان با ارجاع به کتاب مقدس موعظه می کنند، ارشاد می کنند، سفارش می کنند، برنامه می دهند و مدعی ترویج اخلاق و عد ند. آیه ی زیر یکی از آموزه های کتاب مقدس است که منطقا و بر پایه ی تقدس کتاب مقدس بایستی مورد باور یان باشد: « نزد آنها سجده مکن ، و آنها را عبادت منما، زیرا من که یهوه ، خدای تو می باشم ، خدای غیور هستم ، که انتقام گناه پدران را از پسران تا پشت سوم و چهارم از آنانی که مرا دشمن دارند می گیرم»* . حال یان توضیح دهند که این آیه آیا عادلانه است؟! اخلاقی است؟! نشان از مکتبی پیشرو است؟! __________________ * وج 20: 5.

اطلاعات

 • مطالب مشابه عد ِ کتاب مقدسی
 • کلمات کلیدی کتاب ,مقدس ,است؟ ,می‌کنند، ,کتاب مقدس ,مسیحیت تبشیری
یت تبشیری/پولسی مدعی اخلاق است. نقد جدی این فرقه بر ، بی اخلاقی آن است! با مروری اجمالی بر مجموعه ی کتاب مقدس به مواردی از بی اخلاقی و بالاتر از آن ضد اخلاقیات بر می خوریم که به هیچ روی توجیه پذیر و قابل دفاع نیست. کتاب مقدس اعمال خلاف اخلاقی را گاه به ان و انبیاء نسبت می دهد که در مورد انسان های عادی هم به شدت مشمئز کننده است. به این مورد بنگرید: « و پسران نوح که از کشتی بیرون آمدند، سام و حام و یافث بودند. و حام پدر کنعان است . اینانند سه پسر نوح ، و از ایشان تمامی جهان منشعب شد. و نوح به فلاحت زمین شروع کرد، و تا تانی غرس نمود. و نوشیده ، مست شد، و در خیمۀ خود گردید. و حام ، پدر کنعان ، برهنگی پدر خود را دید و دو برادر خود را بیرون خبر داد. و سام و یافث ، ردا را گرفته ، بر کتف خود انداختند، و پس پس رفته ، برهنگی پدر خود را پوشانیدند. و روی ایشان باز پس بود که برهنگی پدر خود را ندیدند. و نوح از مستی خود به هوش آمده ، دریافت که پسر کهترش با وی چه کرده بود. پس گفت : کنعان ملعون باد! برادران خود را بندۀ بندگان باشد. و گفت : متبارک باد یهوه خدای سام ! و کنعان ، بندۀ او باشد. خدا یافث را وسعت دهد، و در خیمه های سام ن شود، و کنعان بندۀ او باشد. و نوح بعد از طوفان ، سیصد و پنجاه سال زندگانی کرد. پس جمله ی ایام نوح نهصد و پنجاه سال بود که مرد»*. __________________ پی نوشت *سفر پیدایش 9: 18- 29.

اطلاعات

تثلیث اساس ترین باور یت تبشیری/پولسی است که پایه ی تمامی باورها و مناسک این فرقه را شکل می دهد؛ اما این باور پایه به شدت نامفهوم، دارای تناقض ( ( paradox) و پیچیده است! دنیز ماسیون در قرآن و کتاب مقدس درون مایه های مشترک در تلاش است تا آن را مفهومی روشن و به دور از شرک توصیف کند. وی در توضیح این واژه می نویسد: واژه ی trinité (تثلیث) برگرفته از trias یونانی، برای نخستین بار در اوا سده ی دوم میلادی از سوی تئوفیل انطاکی به کار رفت. یکی از کهن ترین اعتقاد نامه های ایمان کاتولیک عبارت «clemens trinitas » (تثلیث رحمان) است که بدین گونه آغاز می شود: تثلیث رحمن، خدای واحد، پدر، پسر و روح القدس که منشاء واحد، ذات واحد و قدرت واحد است. ما نمی گوییم که خدای پدر، خدای پسر و روح القدس سه خدا هستند؛ بلکه پارسایانه به یک خدا اقرار می کنیم. آموزه ی تثلیث در اعتقادنامه ی quicumque دعایی مربوط به سده ی ششم میلادی خلاصه شده است. مجمع اسقفان که در سال 533 در قسطنطنیه برگزار شد، تکریم و تقدیسِ طبیعت یا ذات واحد پدر، پسر و روح القدس را به عنوان منبع واحد قدرت و تثلیث با ماهیت واحد و الوهیت واحد در سه شخص متمایز دانست. در طول شش سده ی نخست میلادی حدود بیست تصنیف مختص به موضوع تثلیث نوشته شد (آگوستین کتاب خود را در نخستین سال های سده ی پنجم تدوین کرد). این آموزه ی اصیل ی در سده ی هفتم هنگام ظهور به روشنی تعریف شده بود و مفهوم شرک آمیزی نداشت و اینک تعریفی از کلیسای سده ی سیزدهم که متضمن اصطلاحاتی همانند اصطلاحات قرآنی است. پیر لومبارد در کتاب احکام (sentencs) خود می نویسد: واقعیت اعلی (summa res یعنی خدا)، پدر، پسر و روح القدس است. این واقعیت ن ...

اطلاعات

یت تبشیری/پولسی خود را ادامه دهنده و تکمیل کننده ی دین و آیین یهود می داند. کتاب مقدس یان که شامل دو بخش است، بیشترینه ی آن (عهد عتیق) از اسفار خمسه (تورات) گرفته تا داستان پادشاهان و انش مربوط به باورها و آیین یهود است. عهد جدیدِ کتاب مقدس در مقایسه با عهدعتیق بخش کوچکی (کمتر از 1/3) از تمامی کتاب که مورد باور یان است را شکل می دهد. باور یان به تورات مستند به نگاه عیسی بدان چنین است: «گمان مبرید که آمده ام تا تورات یا صُحُف انبیا را باطل سازم. نیامده ام تا باطل نمایم، بلکه تا تمام کنم»[1]. یهودیان یان را چگونه می بینند؟ «اپیفان یادآوری می کند که صفت ناصری هم چنان که بر پیروان یک فرقه ی ی عامل به آداب مذهب یهود اطلاق شده، گاه به همه ی یان نیز تعمیم یافته است. او می افزاید که یهودیان در لعن خود بر یان این واژه را به کار می برند؛ چنان که در متن دوازدهمین دعای آمده و بُن سیروِن آن را نقل کرده و زمان آن را سده ی اول دانسته است، بدین شرح است: باشد که مرتدان را امیدی نباشد! قدرت عجب و کبر را بی درنگ در روزگار ما ریشه کن ساز! و ناصریان و بدعت گزاران در یک لحظه نابود گردند! از کتاب زندگان پاک شوند! و در شمار صالحان نوشته نشوند! متبارک باشی تو که متکبران را به سر فرود آوردن وا می داری!»[2] _______________________ پی نوشت ها [1]- متی 5: 17. [2]- قرآن و کتاب مقدس درون مایه های مشترک، دنیزماسیون، ترجمه ی فاطمه سادات تهامی، تهران، دفتر پژوهش و نشر سهروردی، 1379، ص 750.

اطلاعات

یکی از مسائل مهم در الهیات ی، مساله ی تمایز اقانیم (اشخاص) سه گانه در تثلیث است. «مساله ، تمایز یا وحدت جوهری اعضای سه گانه ی تثلیث است. آریوس بر این باور بود که پدر، پسر و روح القدس به لحاظ جوهری اموری متمایز و بیگانه از هم اند و هیچ مشارکت و جنبه ی وحدتی میان آنها وجود ندارد. از طرف دیگر آباء راست کیش در مقابل این بدعت آریوسی بر وحدت جوهری پدر و پسر و روح القدس تاکید و نام «خدا» را بر هر سه اطلاق د. این امر در واقع به لحاظ تاریخی تداوم یا احیای همان سنتی است که ابتدا روح القدس را با ازلی یکی و سپس آن را با خدا برابر دانست. در این صورت اگر هر سه عضو تثلیث از یک طرف دارای «خدا» و از طرف دیگر دارای کارکردی ی ان اند، مساله ی تمایز آنها را چگونه می توان مطرح یا حل کرد؟ تمایز میان پدر و دو عضو دیگر را آباء از قبل مشخص کرده بوند: وجود پدر معلول علل و اسب نیست؛ اما لوگوس و روح القدس معلول پدر هستند. اما مساله ی تمایز میان لوگوس و روح القدس که هر دو معلول پدر و با او برابر و شایسته ی عنوان خدا تلقی می شد، محل بحث و مناقشه شد و در نهایت دو نوع تمایز مطرح گردید: 1. تمایز لفظی. در عهد جدید و نزد آباء کلیسا در وصف پدید آمدن روح القدس و لوگوس از اوصاف و اصطلاحات متمایزی استفاده شده است. 2. تمایز علی. در عهد جدید، ازلی که آباء آن را با لوگوس یکی گرفتند، پدید آمده از پدر قلمداد می شود؛ اما درباره ی روح القدس گاهی گفته می شود که روح القدس «از آنچه از آنِ من است خواهد گرفت». آباء کلیسا از جمله ترتولیان معتقدند که روح القدس از پدر به واسطه ی پسر (لوگوس) آفریده شده؛ پس پسر بر روح القدس تقدم دارد؛ اما هنگامی که یت ...

اطلاعات

 • مطالب مشابه از تمایز تا تناقض
 • کلمات کلیدی تمایز ,روح‌القدس ,لوگوس ,تثلیث ,آباء ,میان ,مساله‌ی تمایز ,تمایز میان ,«پدید آمده ,آباء کلیسا ,مسیح ازلی
کتاب مقدس از جایگاه ویژه ای نزد یان برخوردار است. گروهی از عالمان و مبلغان ی به گونه ای سخن می گویند که گویی این دیدگاه و باور غیر قابل خدشه و نزد همگان مسجل است. توماس میشل، کتاب مقدس را مجموعه ی نوشته هایی می داند که یان آنها را مقدس می شمارند.[1]. هنری تیسن هم بر این باور است که کتاب مقدس به تمامی آن از سوی خدا، الهام و نفس خدا در آن دمیده شده است[2]؛ اما با ظهور دوره ی روشنگری، شه ی داشتن جایگاه ویژه برای کتاب مقدس زیر سوال رفته و این بیشتر به سبب پیش فرض های عقل گرایانه در این دوره و توجه روز افزون به مطالعات نقادانه ی کتاب مقدس است. در موضوع الهام در این دوره شماری از رویکردها مطرح شده است؛ به طور نمونه جی. اچ. هردر (1744- 1803) به عنوان ی که ابعاد مهم و خاصی از نهضت اصلاح دینی را پیش بینی کرد و معتقد بود که شه ی الهام را باید در قالب معنایی هنری یا زیباشناسانه تفسیر کرد، یکی از آن هاست. وی در کتاب «روح شعر عبری» (1782- 1783) اظهار داشت که مناسب ترین الگوی الهام کتاب مقدس را آثار هنری ارائه می دهد. دقیقا همان گونه که می توان رمان، شعر یا نقاشی را امری «الهام شده» دانست، همین شه نیز در مورد کتاب مقدس می تواند صادق باشد. از این رو الهام دستاوردی بشری تلقی می شود، نه موهبتی الاهی. هردر استدلال می کند که هر قدر کلام خدا به شیوه ای بشری خوانده شود، خواننده به درک خدا نزدیک تر می شود. این بحث هردر که تجربه ی دینی از طریق شعر، موسیقی و هنر منتقل می شود، منجر به تاکید بر کتاب مقدس به عنوان شعر و نه الهام گردید؛ در نتیجه هردر به شعر قداست می بخشد و ویژگی شعری متون مقدس را تضمین کننده ی ح وحیانی و مقدس آن م ...

اطلاعات

ایمان اصلی اساسی در تمامی ادیان است. یت تبشیری/پولسی خوانش ویژه ای از ایمان به دست می دهد. آیا کتاب مقدس این خوانش را تایید می کند؟ بگذارید با آیاتی از کتاب مقدس (عهد جدید) پاسخ دهیم. « پس اگر خدا علف صحرا را که امروز هست و فردا در تنور افکنده می شود چنین بپوشاند، ای کم ایمانان آیا نه شما را از طریق اُولی؟»[1]. « عیسی چون این سخن را شنید، متعجّب شده، به همراهان خود گفت، هرآینه به شما می گویم که چنین ایمانی در هم نیافته ام.»[2]. « پس عیسی به یوزباشی گفت، برو، بر وفق ایمانت تو را عطا شود، که در ساعت خادم او صحّت یافت.»[3]. « ناگاه مفلوجی را بر بستر خوابانیده، نزد وی آوردند. چون عیسی ایمان ایشان را دید، مفلوج را گفت، ای فرزند، خاطر جمع دار که گناهانت آمرزیده شد.»[4]. « عیسی بی درنگ دست آورده، او را بگرفت و گفت، ای کم ایمان، چرا شک آوردی؟»[5]. « عیسی ایشان را گفت، به سبب بی ایمانی شما. زیرا هرآینه به شما می گویم، اگر ایمانِ به قدر دانه دلی می داشتید، بدین کوه می گفتید از اینجا بدانجا منتقل شو، البتّه منتقل می شد و هیچ امری بر شما محال نمی بود.»[6]. « و هر آنچه با ایمان به دعا طلب کنید، خواهید یافت.»[7] این ها تنها چند آیه از آیات فراوان در اناجیل و ... از کتاب مقدس، بخش عهد جدید است که آورده شد. همان طور که از این آیات بر می آید: 1. ایمان و آثارش منتسب به خدای عالم است. حضرت عیسی (علیه السلام) هم به خدای هستی ارجاع می دهد؛ در حالیکه یت تبشیری/پولسی تنها سخن از ایمان به و تاثیر آن می رانند! 2. ایمان انحصاری قوم و گروه خاصی نیست. 3. ایمان مقول به تشکیک (دارای شدت و ضعف) و تاثیر و پاداشی برابر با خود دارد. 4. کارکرد ا ...

اطلاعات

 • مطالب مشابه ایمان در انجیل متی
 • کلمات کلیدی ایمان ,عیسی ,گفت، ,کتاب ,کتاب مقدس ,تبشیری پولسی ,مسیحیت تبشیری ,مسیحیت تبشیری پولسی
عالمان و مبلغان یت تبشیری/پولسی بر تقدس کتاب مقدس و الهامِ الهی آن تاکید می کنند؛ به طور نمونه هنری تیسن بر این باور است که کتاب مقدس به تمامی آن از سوی خدا، الهام و نفس خدا در آن دمیده شده است[1]. با نگاهی گذرا به مجموعه ی کتاب مقدس –اعم از عهد عتیق و جدید- اما موضوعات و مسائلی رخ نشان می دهد که ما را در پذیرش این مدعا دچار تردید می کند. براستی ممکن است خدای دانا و مهربان معجزه ی خود را ناب ساختن قرار داده و در کتاب آسمانی الهام کند؟! به این داستان که دقیقا از انجیل یوحنا گزارش می شود، دقت کنید! «و در روز سوم، در قانای جلیل عروسی بود و مادر عیسی در آنجا بود. 2 و عیسی و شاگردانش را نیز به عروسی دعوت د. 3 و چون تمام شد، مادر عیسی بدو گفت، ندارند. 4 عیسی به وی گفت، ای زن مرا با تو چه کار است؟ ساعت من هنوز نرسیده است. 5 مادرش به نوکران گفت، هر چه به شما گوید ید. 6 و در آنجا شش قدح سنگی برحسب تطهیر یهود نهاده بودند که هر یک گنجایش دو یا سه کیل داشت. 7 عیسی ب ان گفت، قدحها را از آب پر کنید. و آنها را لبریز د. 8 پس ب ان گفت، الآن بردارید و به نزد رئیس مجلس ببرید. پس بردند؛ 9 و چون رئیس مجلس آن آب را که گردیده بود، بچشید و ندانست که از کجا است، لیکن نوکرانی که آب را کشیده بودند، می دانستند، رئیس مجلس داماد را مخاطب ساخته، بدو گفت، 10 هر ی خوب را اوّل می آورد و چون مست شدند، بدتر از آن. لیکن تو خوب را تا حال نگاه داشتی؟ 11 و این ابتدای معجزاتی است که از عیسی در قانای جلیل صادر گشت و جلال خود را ظاهر کرد و شاگردانش به او ایمان آوردند»[2]. _____________________________ پی نوشت ها [1]. http://naghdemasihiyat. /post/108 به نقل از جستارهایی درباره ی ...

اطلاعات

عالمان و مبلغان یت تبشیری/پولسی مدعی توحید هستند. آقای استوارت الیوت، نویسنده ی کتاب راز تثلیث می نویسد: «هیچ حقیقتی واضح تر و صریح تر از این در کتاب مقدس تعلیم داده نشده است که تنها یک خدای واقعی، زنده و حقیقی وجود دارد. در غیر این صورت، حتماً به این تصور می افتادیم که بیشتر از یک خدا وجود دارد و این موضوعی است که کتاب مقدس پیوسته آن را رد می کند»[1]. آنان در همان حال که دم از یک خ می زنند، حضرت عیسی (علیه السلام) را هم خدا می دانند! توضیح آنان این است که عیسی کلمه ی خدا و چیزی جدای از او نیست. او «در ابتدا کلمه بود و کلمه نزد خدا بود و کلمه خدا بود»[2]. فقط زمانی را « جسم گردید و میان ما ن شد، پُر از فیض و راستی؛ و جلال او را دیدیم، جلالی شایسته ی پسر یگانه ی پدر»[3]. یان بر این باورند که: «خدا را هرگز ی ندیده است؛ پسر یگانه ای که در آغوش پدر است، همان او را ظاهر کرد»[4]. این که کتاب مقدس می گوید «در آغوش پدر» بود با تفسیر عالمان ی به معنای یکی بودن خدا و عیسی است! مشکل چیست؟ مشکل حل ناشدنی این است که ادعای یان تبشیری مبنی بر الوهیت (خ ) عیسی و یکی بودن وی با خدا قبل از تجسم و بعد از عروج به آسمان با خود کتاب مقدس در تناقض و تضاد است؛ به طور نمونه به این آیه بنگرید! «عیسی ایشان را گفت، هرآینه به شما می گویم شما که مرا متابعت نموده اید، در معاد وقتی که پسر انسان بر کرسی جلال خود نشیند، شما نیز به دوازده کرسی نشسته، بر دوازده سبط داوری خواهید نمود»[5]. براستی اگر حضرت عیسی (علیه السلام) خود خدا و با خدا یکی است چگونه جدای از او بر کرسی نشسته و به قرینه ی بافتِ آیه ی مذکور، نشستنی چون دیگر حواریون نیز د ...

اطلاعات

یت تبشیری/پولسی ادعا می کند که حضرت عیسی (علیه السلام) خداست؛ به طور نمونه: آقای دیوید بست، کشیش ی در کتابش می نویسد: «او [عیسی ] ادعا می کرد که قدرت دارد گناهان مردم را ببخشد، نه تنها گناهانی که بر ضد شخص او مرتکب شده اند بلکه تمام گناهان را. ادعا می کرد که با خدا مساوی است، خود را هم شان خدا معرفی می کرد و حتی ادعای هم ذات بودن با خدا را داشت. می گفت: "من و پدر یک هستیم" (یوحنا۱۰ :۳۰) یا "پیش از آنکه ابراهیم پیدا شود من هستم!" (یوحنا۸: ۵۸) وبا این سخنان نام منحصر به فرد خدا را برای خود به کار می برد...»[1]. آقای بست و همفکرانش در پی خداسازی! حضرت عیسی (ع) از این طریق و با ارجاع به کتاب مقدس هستند؛ اما کتاب مقدس به روشنی چیز دیگری می گوید. مطالب زیر عینا از کتاب مقدس، عهد جدید، کتاب اعمال رسولان است: «1 در ساعت نهم، وقت ، پطرس و یوحنّا با هم به هیکل می رفتند. 2 ناگاه مردی را که لنگ مادرزاد بود می بردند که او را هر روزه بر آن درِ هیکل که جمیل نام دارد می گذاشتند تا از روندگان به هیکل صدقه بخواهد... 7 و دست راستش را گرفته، او را برخیزانید که در ساعت پایها و ساقهای او قوّت گرفت... 11 و چون آن لنگِ شفا یافته به پطرس و یوحنّا متمسّک بود، تمامی قوم در رواقی که به سلیمانی مسمّی است، حیرت زده بشتاب گِردِ ایشان جمع شدند. 12 آنگاه پطرس ملتفت شده، بدان جماعت خطاب کرد که ای مردان ی، چرا از این کار تعجّب دارید و چرا بر ما چشم دوخته اید که گویا به قوّت و تقوای خود این شخص را امان ساختیم؟ 13 خدای ابراهیم و اسحاق و یعقوب، خدای اجداد ما، بنده ی خود عیسی را جلال داد که شما تسلیم نموده، او را در حضور پیلاطس انکار کردید، هنگام ...

اطلاعات

یت تبشیری/پولسی می گوید خدای یگانه است؛ اما در همان حال مدعی است که خدا سه تاست. خدای پدر، خدای پسر(عیسی ) و روح القدس سه وجودی هستند که به عنوان سه شخص از یک حقیقت اند. این هر سه در عین تغایر و تفاوت حقیقی با هم اما با هم یک حقیقتِ وجودی را محقق می کنند. این امر معقول و قابل فهمیدن نیست؛ برای همین هم کرکگور ی می گوید: « یت، فهمیدنی نیست»[1]. یت تبشیری که برای خود رس تبلیغ و تبشیر را تعریف کرده به خوبی می داند که بدون به اشتراک گذاشتن باورهایش با عقل و فهم انسان های عاقل و فهمیده، در عمل طرفی برنخواهد بست؛ در نتیجه در تلاش و تکاپو برآمده تا آن را مفهوم(فهمیدنی) سازد. راهبرد یت تبشیری برای این کار استفاده از تمثیل است. آنان می خواهند با تمثیل و شبیه سازی و نشان دادن مشابه هایی، از استبعاد و ناممکنی آن بکاهند. در نوشته های پیشین برخی از تمثیل های مورد استفاده ی مبلغان و کشیشان و نقد جدی آن تقدیم شد. در این نوشتار یکی دیگر از تمثیل های مورد استفاده از سوی آنان مطرح و نقد می شود. تمثیل تثلیث به انسان عالمان و مبلغان ی می گویند که یت معقول شدنی است. می گویند چرا فکر می کنید نمی شود که یک چیز در عین یکی بودن، سه چیز باشد و سه چیز در عین سه چیز بودن، یک چیز باشد؟ آنان انسان را مثال می آورند. می گویند که انسان یک جسم دارد و یک روح و یک اسم. آقای حسین یک جسم دارد که مثلا 170 سانت طول دارد و سبزه است و با موهای سیاه و یک روح دارد که صفاتی مثل شجاعت، راستگویی و ... از ویژگی های آن است و یک اسمی دارد که با آن، این جسم دارای چنین روحی را می شناسیم و صدا می زنیم. عالمان و مبلغان ی می گویند که همان گونه که در آقای ...

اطلاعات

 • مطالب مشابه تثلیث از اعا تا حقیقت 4
 • کلمات کلیدی تمثیل ,مسیحیت ,خدای ,تبشیری ,انسان ,می‌گویند ,مسیحیت تبشیری ,مسیحی می‌گویند ,تمثیل‌های مورد ,مبلغان مسیحی ,مبلغان مسیحی می‌گویند
یت تبشیری/پولسی در نظام هستی شناختی اش بر وجود روح القدس به عنوان موجودی به تمامه خدا و یکی از سه ضلع مثلث تثلیث تاکید دارد. تفاوت همه ی یان سراسر دنیا به صورت مسلم و تغییر ناپذیر با مسلمانان و یهودیان در خصوص این باور است که این خدای یگانه ی حقیقی، اتحادی همیشگی از سه شخص پدر و پسر و روح القدس است[1]. به باور یت تبشیری، ذات خدای یگانه در سه شخصِ به طور کامل خدا نمایان می شود. اگر این سه شخص –آنگونه که عالمان و مبلغان ی می گویند- به طور کامل خدا باشند در این صورت بایستی از هر جهت برابر باشند و دیگر دلیلی برای برتری یکی بر دیگری وجود ندارد. آیا تصویری که کتاب مقدس از این سه شخص به دست می دهد ی ان است؟ در این نوشتار به شناسایی روح القدس از منظر انجیل متی پرداخته می شود. با دقت در تع ر و نسبت سنجی ها به خوبی نمایان می شود که روح القدس در سطح و رتبه ی برابری با عیسی نیست. بنگرید! 1)- «امّا ولادت عیسی چنین بود که چون مادرش مریم به یوسف نامزد شده بود، قبل از آنکه با هم آیند، او را از روح القدس حامله یافتند»[2]. 2)- «امّا چون او در این چیزها تفکّر می کرد، ناگاه فرشته خداوند در خواب بر وی ظاهر شده، گفت، ای یوسف پسر داود، از گرفتن زن خویش مریم مترس، زیرا که آنچه در وی قرار گرفته است، از روح القدس است»[3]. 3)- «من شما را به آب بجهت توبه تعمید می دهم. لکن او که بعد از من می آید از من تواناتر است که لایق برداشتن نعلین او نیستم؛ او شما را به روح القدس و آتش تعمید خواهد داد»[4]. 4)- «از این رو، شما را می گویم هر نوع گناه و کفر از انسان آمرزیده می شود، لیکن کفر به روح القدس از انسان عفو نخواهد شد»[5]. 5)- «و هرکه برخلاف پ ...

اطلاعات

یت تبشیری/پولسی به روح القدس به عنوانی شخصی که ذات خدای بی نهایت در او نمایان می شود، باور دارد. این شخص با شخصِ خدی پدر و خدای پسر(عیسی ) سه ضلع مثلث تثلیث را بر می سازند. در نوشته ی پیشین[1] به شناسایی روح القدس از نظرگاه انجیل متی پرداخته شود. از رهگذر این شناسایی این حقیقت بس مهم به راحتی و روشنی مکشوف شد که سه شخص شکل دهنده ی تثلیث که بایستی منطقا هم ارز باشند، به هیچ روی چنین نیستند. در آیات انجیل متی، روح القدس برتر از عیسی به تصویر کشیده شده است. در این نوشتار با ارجاع به انجیل مرقس از مجموعه ی عهد جدیدِ کتاب مقدس و روح القدس شناسی، گونه ای ناهمخوانی معنا دار بین این انجیل و انجیل متی –به عنوان دو انجیل همنوا- به چشم می خورد. 1)- « من شما را به آب تعمید دادم. لیکن او شما را به روح القدس تعمید خواهد داد»[2]. 2)- « لیکن هر که به روح القدس کفر گوید، تا به ابد آمرزیده نشود، بلکه مستحقّ عذاب جاودانی بُوَد»[3]. 3)- « و حال آنکه خود داود در روح القدس می گوید که خداوند به خداوند من گفت، برطرف راست من بنشین تا دشمنان تو را پای انداز تو سازم؟»[4]. 4)- « و چون شما را گرفته، تسلیم کنند، مین ید که چه بگویید و متفکّر مباشید بلکه آنچه در آن ساعت به شما عطا شود، آن را گویید زیرا گوینده شما نیستید بلکه روح القدس است»[5]. همانگونه که در آیه ی نخست (مرقس 1: 8) به روشنی دیده می شود، مرقس از قول یحییِ تعمید دهنده گزارش می دهد که عیسی مردم را با روح القدس –تنها با روح القدس- تعمید می دهد و این در حالی است که در انجیل متی « به روح القدس و آتش تعمید خواهد داد». بنگرید: «من شما را به آب بجهت توبه تعمید می دهم. لکن او که بعد ...

اطلاعات

در نوشته های پیشین به روح القدس شناسی کتاب مقدس(انجیل متی و مرقس) پرداخته شد و از این رهگذر برخی نکات قابل شیدن و پژوهش نمایان شد. در این نوبت به این موضوع از دریچه ی انجیل لوقا نگاه می کنیم. 1)- «زیرا که در حضور خداوند بزرگ خواهد بود و و مُسکری نخواهد نوشید و از شکم مادر خود، پر از روح القدس خواهد بود»[1]. 2)- «فرشته در جواب وی گفت، روح القدس بر تو خواهد آمد و قوّت حضرت اعلی بر تو سایه خواهد افکند، از آن جهت آن مولود مقدّس، پسر خدا خوانده خواهد شد»[2]. 3)- «و چون الیصابات سلام مریم را شنید، بچه در رَحم او به حرکت آمد و الیصابات به روح القدس پر شده»[3]. 4)- «و پدرش زکریّا از روح القدس پر شده، نبوّت نموده»[4]. 5)- «و اینک، شخصی شمعون نام در اورشلیم بود که مرد صالح و متقّی و منتظر تسلّی بود و روح القدس بر وی بود»[5]. 6)- «و از روح القدس بدو وحی رسیده بود که تا خداوند را نبینی موت را نخواهی دید»[6]. 7)- «یحیی به همه متوجّه شده گفت، من شما را به آب تعمید می دهم، لیکن شخصی تواناتر از من می آید که لیاقت آن ندارم که بند نعلین او را باز کنم. او شما را به روح القدس و آتش تعمید خواهد داد»[7]. 8)- «و روح القدس به هیأت جسمانی، مانند کبوتری بر او نازل شد و آوازی از آسمان در رسید که تو پسر حبیب من هستی که به تو خشنودم»[8]. 9)- «امّا عیسی پُر از روح القدس بوده، از اُردُن مراجعت کرد و روح او را به بیابان برد»[9]. 10)- « پس اگر شما با آنکه شریر هستید، می دانید چیزهای نیکو را به اولاد خود باید داد، چند مرتبه زیادتر پدر آسمانی شما روح القدس را خواهد داد به هر که از او سوال کند»[10]. 11)- « و هر که سخنی برخلاف پسر انسان گوید، آمرزیده شود. امّا ...

اطلاعات

آموزه ی تثلیث یکی از مهم ترین، بهتر است بگوییم اساسی ترین آموزه ی یت تبشیری/پولسی است. بر پایه ی این آموزه خدا یکی است که در سه شخص نمایان می گردد. این سه شخص(خدای پدر، خدای پسر یا عیسی و روح القدس) همه به طور کامل خدا و دارای اتحادی همیشگی هستند. یت تبشیری، دینی عقلی نیست؛ به همین دلیل کرکگور می گوید: « یت فهمیدنی نیست». آیا این آموزه در فرض چشم پوشی از عقل و رجوع به کتاب مقدس تایید می شود؟ تا انجایی که من می یابم و می فهمم پاسخ خیر است. کتاب مقدس به کرات و در جای جای عهد جدید به برتری خدای پدر بر پسر -به اذعان حضرت عیسی - گواهی می دهد. به موارد ذیل بنگرید: «عیسی جواب داد، اگر خود را جلال دهم، جلال من چیزی نباشد. پدر من آن است که مرا جلال می بخشد، آنکه شما می گویید خدای ما است»[1]. «عیسی بدو گفت، مرا لمس مکن زیرا که هنوز نزد پدر خود بالا نرفته ام. و لیکن نزد برادران من رفته، به ایشان بگو که نزد پدر خود و پدر شما و خدای خود و خدای شما می روم»[2]. «تا خدای خداوند ما عیسی که پدر ذوالجلال است، روح حکمت و کشف را در معرفت خود به شما عطا فرماید»[3]. «و هر زبانی اقرار کند که عیسی ، خداوند است برای تمجید خدای پدر»[4]. «و آنچه کنید در قول و فعل، همه را به نام عیسی خداوند ید و خدای پدر را بهوسیلة او شکر کنید»[5]. در این موارد و مانند آن نخست آن که به هیچ روی حتی کتاب مقدس هم حضرت عیسی را «خدا» معرفی نمی کند؛ بلکه نهایتا «خداوند» می شناساند که به معنی خدا نیست. موارد استعمال واژ ه ی خداوند در زبان و ادبیات فارسی معنای صاحب و مانند آن را نشان می دهد. دوم آنکه در این موارد و مانند آن، همچنان که هویداست، کتاب مقدس و ...

اطلاعات

یت تبشیری/پولسی می گوید خدای یگانه است؛ اما در همان حال مدعی است که خدا سه تاست. خدای پدر، خدای پسر(عیسی ) و روح القدس سه وجودی هستند که به عنوان سه شخص از یک حقیقت اند. این هر سه در عین تغایر و تفاوت حقیقی با هم اما با هم یک حقیقتِ وجودی را محقق می کنند. این امر معقول و قابل فهمیدن نیست؛ برای همین هم کرکگور ی می گوید: « یت، فهمیدنی نیست»[1]. یت تبشیری که برای خود رس تبلیغ و تبشیر را تعریف کرده به خوبی می داند که بدون به اشتراک گذاشتن باورهایش با عقل و فهم انسان های عاقل و فهمیده، در عمل طرفی برنخواهد بست؛ در نتیجه در تلاش و تکاپو برآمده تا آن را مفهوم(فهمیدنی) سازد. راهبرد یت تبشیری برای این کار استفاده از تمثیل است. آنان می خواهند با تمثیل و شبیه سازی و نشان دادن مشابه هایی، از استبعاد و ناممکنی آن بکاهند. در نوشته های پیشین برخی از تمثیل های مورد استفاده ی مبلغان و کشیشان و نقد جدی آن تقدیم شد. در این نوشتار یکی دیگر از تمثیل های مورد استفاده از سوی آنان مطرح و نقد می شود. تمثیل تثلیث به انسان عالمان و مبلغان ی می گویند که یت معقول شدنی است. می گویند چرا فکر می کنید نمی شود که یک چیز در عین یکی بودن، سه چیز باشد و سه چیز در عین سه چیز بودن، یک چیز باشد؟ آنان انسان را مثال می آورند. می گویند که انسان یک جسم دارد و یک روح و یک اسم. آقای حسین یک جسم دارد که مثلا 170 سانت طول دارد و سبزه است و با موهای سیاه و یک روح دارد که صفاتی مثل شجاعت، راستگویی و ... از ویژگی های آن است و یک اسمی دارد که با آن، این جسم دارای چنین روحی را می شناسیم و صدا می زنیم. عالمان و مبلغان ی می گویند که همان گونه که در آقای ...

اطلاعات

 • مطالب مشابه تثلیث از اعا تا حقیقت 4
 • کلمات کلیدی تمثیل ,مسیحیت ,خدای ,تبشیری ,انسان ,می‌گویند ,مسیحیت تبشیری ,مسیحی می‌گویند ,تمثیل‌های مورد ,مبلغان مسیحی ,مبلغان مسیحی می‌گویند
عالمان و مبلغان ی بر اساس استنباط از کتاب مقدس به وجودِ یک خدای آفریدگار باورمند هستند. این آفریدگار، یکتا، نادیدنی ست و شریک و همتا ندارد. آنان بر مبنای کتاب مقدس، خدای پسر(عیسی ) را در آغوش خدای پدر و در نتیجه خدا را یکتا می دانند[1]! یت تبشیری/پولسی در همان حال که دم از یکتایی خدا می زند، اما سخن از تثلیث می راند. تثلیث از سه اقنوم(شخص) در یک ذات دم می زند. بر اساس تثلیث هر سه شخص(خدای پدر، خدای پسر و روح القدس) خدای کامل هستند؛ هرچند خدا یکتاست! یت تبشیری برای فهماندن این موضوع دست به دامن تمثیل می شود. یکی از تمثیل های مورد استفاده ی ایشان با موضوع ژنتیک است. می گویند انسان بر اساس علوم تجربی و مشاهدات آزمایشگاهی محصول ژن هایی است که از مادر و پدر دریافت کرده است. «همانطور که هر فرزندی از ژن والدین خود می باشد و همه ی خصوصیات فیزیکی و روانی آنان را به ارث می برد، این پسر یگانه نیز تمام خصوصیات پدر را به ارث برده است و در اصطلاح الهیاتی ، هم ذات با اوست ». یت تبشیری با این تمثیل می خواهد تمثیل غیر قابل تصور و فهم را فهمیدنی سازد. پدر به عنوان یک شخص تمام آنچه را دارد از طریق ژن به فرزندش منتقل می سازد و مادر هم هر آنچه را داراست به فرزند منتقل می سازد و در نتیجه پدر و فرزند و نیز مادر و فرزند در عین دوئیت بودن اما در یک چیز مشترک و یکی هستند. نقد و اشکال نخست: در انتقال ژنتیک، تمام آنچه که در پدر و مادر هست به فرزند منتقل نمی شود؛ در نتیجه این سه کاملا در یک چیز مشترک و یکی نیستند. دوم: در این مثال خود پدر و مادر چگونه یکی می شوند؟ آن دو که ژن هایشان را از یک منبع نگرفته اند. سوم: با این تمثی ...

اطلاعات

 • مطالب مشابه تثلیث از ادعا تا حقیقت 5
 • کلمات کلیدی خدای ,تثلیث ,مادر ,فرزند ,تبشیری ,مسیحیت ,مسیحیت تبشیری ,فرزند منتقل ,تمام آنچه ,منتقل می‌سازد
سه دین یهودیت، یت و به دلیل ارتباطشان با حضرت ابراهیم (علیه السلام) به ادیان ابراهیمى مشهورند . پیروان این سه دین، خدای یگانه را می پرستند؛ هرچند زاویه و نوع نگاهشان به این وجود، متفاوت و تع رشان مختلف است. در ، کامل و مشهورترین نام این وجود «الله» است. واژه ی الله بر آن ذاتی اطلاق می شود که همه ی صفات کمالی را در بی نهایت خود داراست[1]. یت نیز به وجودی کامل باور دارد که آفریننده ی جهان است و دارای صفات کمالی در بی نهایت خویش است؛ اما این «خدای متعال» خ شخصی نیز هست که خود و نیت خود را بر نوع بشر در تاریخ آشکار ساخته است[2]. یت تبشیری/پولسی به عنوان فعال و شناخته شده ترین فرقه ی یت، بیشترین تمرکزش را بر این تشخص استوار ساخته و از رهگذر آن به تبلیغ و ترویج خود می پردازد. یت تبشیری این ویژگی و توانایی ارتباط زنده و نزدیک را به گونه ای انحصاری ازآنِ خود معرفی می کند! اگر این «شخص وارگی» در مقابل «شىءوارگی» باشد بدین معنا که بتوان با او در یک ارتباط دو سویه صحبت کرد، به او عشق ورزید، از او چیزی خواست و او نیز در مقابل، پاسخ داده و ع العمل نشان دهد، آموزه ای غریب و ناراست نیست. این نوع نگاه به خدای هستی در و برخاسته از متون دینی(قرآن کریم و روایات) نیز نمایان است. همه ی مواردی که خدای مهربان با تعبیر «یا ایها الذین آمنوا» و «یا ایها الناس» بندگانش را مورد خطاب و گفتگو قرار می دهد[3] یا به زیبا و امید بخش ترین شکلی خبر از مهربانی و بخشندگی هایش می دهد[4] و یا ما را به خواستن می خواند[5] و ه نی و مثال زدنی اش را یادآوری می کند[6] همه و همه تصویری را از خدای شخص واره ای به نمایش می گذراد که در یک ارتباط « ...

اطلاعات

 • مطالب مشابه خدا در نگاه تطبیقی بین و یت تبشیری
 • کلمات کلیدی مسیحیت ,خدای ,ترجمه‌ی ,تبشیری ,ارتباط ,مسیحیت تبشیری ,الهی قمشه‌ای ,استاد الهی ,الْکِتابِ الَّذي ,صفات کمالی
سوال: اگر یت تبشیری از ادیان توحیدی/ابراهیمی است؛ چرا غیر قابل پذیرش است؟ پاسخ: یت تبشیری خود را از ادیان توحیدی و کامل ترین می داند؛ اما به دلایلی غیر قابل پذیرش است. یکی از آن دلایل این است که مهم ترین اعتقاد و باور یت تبشیری به هیچ صورتی قابل فهمیدن نیست. ببینید! «اما تفاوت همه ی یان سراسر دنیا به صورت مسلم و تغییر ناپذیر با مسلمانان و یهودیان در خصوص این باور است که این خدای یگانه ی حقیقی، اتحادی همیشگی از سه شخص پدر و پسر و روح القدس است. این باور به عنوان تثلیث مقدس شناخته می شود»[1]. اشکال این است که مفهوم جمله ی پایه ای خدای یگانه ی حقیقی، اتحادی از سه شخص است، به شدت گنگ و مبهم است. نخست این که شخص به چه معناست؟ آیا یک موجود ذهنی و اعتباری است؟! اگر عیسی به عنوان یک شخص در الوهیت، موجودی اعتباری و غیر حقیقی باشد که سودی به حال یت و آموزه های فداء، عشای ربانی و ... ندارد. از موجود اعتباری که کاری ساخته نیست. اگر این سه شخص حقیقی هستند، اتحادشون به چه معناست؟ آیا این سه شخص(ناقص) باهم یکی می شوند[2](ترکیب) و یک خدا را ایجاد می کنند؟! مشکل این فرض این است که خدا نمی تواند مرکب و نیازمند اجزایش باشد. اگر هر کدام جداگانه یک خدای کامل است و در همان حال با دو شخصِ حقیقی کاملا خدا! جمع شده است، این چگونه با یگانگی می سازد؟ چرا متحد شده اند؟ _________________________ پی نوشت ها [1]. دایره المعارف مصور، یت مروری بر راز و رمزهای باوری دو هزار ساله، آن ماری بی بار، ترجمه ی حبیب بشیر پور و معصومه ی انصاری، سایان، تهران، اول، 1395، ص14. [2]. اتحاد: یکی شدن(فرهنگ لغت دهخدا).

اطلاعات

 • مطالب مشابه چرا یت تبشیری پذیرفتنی نیست؟
 • کلمات کلیدی مسیحیت ,تبشیری ,اعتباری ,حقیقی ,باور ,قابل ,مسیحیت تبشیری ,حقیقی، اتحادی ,یگانه‌ی حقیقی، ,قابل پذیرش ,ادیان توحیدی ,یگانه‌ی حقیقی، اتحادی ,خدا
یت تبشیری/پولسی در نظام هستی شناختی اش بر وجود روح القدس به عنوان موجودی به تمامه خدا و یکی از سه ضلع مثلث تثلیث تاکید دارد. تفاوت همه ی یان سراسر دنیا به صورت مسلم و تغییر ناپذیر با مسلمانان و یهودیان در خصوص این باور است که این خدای یگانه ی حقیقی، اتحادی همیشگی از سه شخص پدر و پسر و روح القدس است[1]. به باور یت تبشیری، ذات خدای یگانه در سه شخصِ به طور کامل خدا نمایان می شود. اگر این سه شخص –آنگونه که عالمان و مبلغان ی می گویند- به طور کامل خدا باشند در این صورت بایستی از هر جهت برابر باشند و دیگر دلیلی برای برتری یکی بر دیگری وجود ندارد. آیا تصویری که کتاب مقدس از این سه شخص به دست می دهد ی ان است؟ در این نوشتار به شناسایی روح القدس از منظر انجیل متی پرداخته می شود. با دقت در تع ر و نسبت سنجی ها به خوبی نمایان می شود که روح القدس در سطح و رتبه ی برابری با عیسی نیست. بنگرید! 1)- «امّا ولادت عیسی چنین بود که چون مادرش مریم به یوسف نامزد شده بود، قبل از آنکه با هم آیند، او را از روح القدس حامله یافتند»[2]. 2)- «امّا چون او در این چیزها تفکّر می کرد، ناگاه فرشته خداوند در خواب بر وی ظاهر شده، گفت، ای یوسف پسر داود، از گرفتن زن خویش مریم مترس، زیرا که آنچه در وی قرار گرفته است، از روح القدس است»[3]. 3)- «من شما را به آب بجهت توبه تعمید می دهم. لکن او که بعد از من می آید از من تواناتر است که لایق برداشتن نعلین او نیستم؛ او شما را به روح القدس و آتش تعمید خواهد داد»[4]. 4)- «از این رو، شما را می گویم هر نوع گناه و کفر از انسان آمرزیده می شود، لیکن کفر به روح القدس از انسان عفو نخواهد شد»[5]. 5)- «و هرکه برخلاف پ ...

اطلاعات

یت تبشیری/پولسی به روح القدس به عنوانی شخصی که ذات خدای بی نهایت در او نمایان می شود، باور دارد. این شخص با شخصِ خدی پدر و خدای پسر(عیسی ) سه ضلع مثلث تثلیث را بر می سازند. در نوشته ی پیشین[1] به شناسایی روح القدس از نظرگاه انجیل متی پرداخته شود. از رهگذر این شناسایی این حقیقت بس مهم به راحتی و روشنی مکشوف شد که سه شخص شکل دهنده ی تثلیث که بایستی منطقا هم ارز باشند، به هیچ روی چنین نیستند. در آیات انجیل متی، روح القدس برتر از عیسی به تصویر کشیده شده است. در این نوشتار با ارجاع به انجیل مرقس از مجموعه ی عهد جدیدِ کتاب مقدس و روح القدس شناسی، گونه ای ناهمخوانی معنا دار بین این انجیل و انجیل متی –به عنوان دو انجیل همنوا- به چشم می خورد. 1)- « من شما را به آب تعمید دادم. لیکن او شما را به روح القدس تعمید خواهد داد»[2]. 2)- « لیکن هر که به روح القدس کفر گوید، تا به ابد آمرزیده نشود، بلکه مستحقّ عذاب جاودانی بُوَد»[3]. 3)- « و حال آنکه خود داود در روح القدس می گوید که خداوند به خداوند من گفت، برطرف راست من بنشین تا دشمنان تو را پای انداز تو سازم؟»[4]. 4)- « و چون شما را گرفته، تسلیم کنند، مین ید که چه بگویید و متفکّر مباشید بلکه آنچه در آن ساعت به شما عطا شود، آن را گویید زیرا گوینده شما نیستید بلکه روح القدس است»[5]. همانگونه که در آیه ی نخست (مرقس 1: 8) به روشنی دیده می شود، مرقس از قول یحییِ تعمید دهنده گزارش می دهد که عیسی مردم را با روح القدس –تنها با روح القدس- تعمید می دهد و این در حالی است که در انجیل متی « به روح القدس و آتش تعمید خواهد داد». بنگرید: «من شما را به آب بجهت توبه تعمید می دهم. لکن او که بعد ...

اطلاعات

در نوشته های پیشین به روح القدس شناسی کتاب مقدس(انجیل متی و مرقس) پرداخته شد و از این رهگذر برخی نکات قابل شیدن و پژوهش نمایان شد. در این نوبت به این موضوع از دریچه ی انجیل لوقا نگاه می کنیم. 1)- «زیرا که در حضور خداوند بزرگ خواهد بود و و مُسکری نخواهد نوشید و از شکم مادر خود، پر از روح القدس خواهد بود»[1]. 2)- «فرشته در جواب وی گفت، روح القدس بر تو خواهد آمد و قوّت حضرت اعلی بر تو سایه خواهد افکند، از آن جهت آن مولود مقدّس، پسر خدا خوانده خواهد شد»[2]. 3)- «و چون الیصابات سلام مریم را شنید، بچه در رَحم او به حرکت آمد و الیصابات به روح القدس پر شده»[3]. 4)- «و پدرش زکریّا از روح القدس پر شده، نبوّت نموده»[4]. 5)- «و اینک، شخصی شمعون نام در اورشلیم بود که مرد صالح و متقّی و منتظر تسلّی بود و روح القدس بر وی بود»[5]. 6)- «و از روح القدس بدو وحی رسیده بود که تا خداوند را نبینی موت را نخواهی دید»[6]. 7)- «یحیی به همه متوجّه شده گفت، من شما را به آب تعمید می دهم، لیکن شخصی تواناتر از من می آید که لیاقت آن ندارم که بند نعلین او را باز کنم. او شما را به روح القدس و آتش تعمید خواهد داد»[7]. 8)- «و روح القدس به هیأت جسمانی، مانند کبوتری بر او نازل شد و آوازی از آسمان در رسید که تو پسر حبیب من هستی که به تو خشنودم»[8]. 9)- «امّا عیسی پُر از روح القدس بوده، از اُردُن مراجعت کرد و روح او را به بیابان برد»[9]. 10)- « پس اگر شما با آنکه شریر هستید، می دانید چیزهای نیکو را به اولاد خود باید داد، چند مرتبه زیادتر پدر آسمانی شما روح القدس را خواهد داد به هر که از او سوال کند»[10]. 11)- « و هر که سخنی برخلاف پسر انسان گوید، آمرزیده شود. امّا ...

اطلاعات

در نوشته های پیشین به روح القدس شناسی کتاب مقدس(انجیل متی، مرقس و لوقا) پرداخته شد[1] و از این رهگذر برخی نکات قابل شیدن و پژوهش نمایان شد. در آن مقالات با تمرکز بر واژ ی روح القدس و نگاهی تطبیقی با آسیب هایی چون: «نابرابری سه ضلع تثلیث» ، «ناخوانی» و «تفاوت معنادار حجم و بسامد» روبرو شدیم. در این نوشتار با ارجاع به انجیل یوحنا به آسیب «تناقض» بر می خوریم. 1)- « و من او را نشناختم، لیکن او که مرا فرستاد تا به آب تعمید دهم، همان به من گفت بر هر بینی که روح نازل شده، بر او قرار گرفت، همان است او که به روح القدس تعمید می دهد»[2]. 2)- «امّا این را گفت درباره ی روح که هر که به او ایمان آرد او را خواهد یافت زیرا که روح القدس هنوز عطا نشده بود، چونکه عیسی تا به حال جلال نیافته بود»[3]. 3)- «لیکن تسلّی دهنده یعنی روح القدس که پدر او را به اسم من می فرستد، او همه چیز را به شما تعلیم خواهد داد و آنچه به شما گفتم به یاد شما خواهد آورد»[4]. 4)- «و چون این را گفت، دمید و به ایشان گفت، روح القدس را بی د»[5]. در این انجیل آنگونه که در مورد 2 بیان شده اعطای روح القدس به جلال یافتن عیسی مشروط شده است؛ در حالیکه به طور نمونه در انجیل لوقا آمده است که: «و پدرش زکریّا از روح القدس پر شده، نبوّت نموده»[6]. این آیه به روشنی در تناقض با آیه ی 7 از باب 39 انجیل یوحنا است که عطای روح القدس را وابسته به جلال یافتگی عیسی نموده است؛ چراکه زکریا قبل از عیسی و جلال یافتگی اش است. ______________________ پی نوشت ها [1].ن.گ: http://naghdemasihiyat. /post/95 و http://naghdemasihiyat. /post/96 و http://naghdemasihiyat. /post/97 . [2]. یوحنا 1: 33. [3]. یوحنا 7: 39. [4]. یوحنا 14: 26. [5]. یوحنا 20: 22. [6]. لوقا 1: 67.

اطلاعات

مساله ی گناه، شر و هبوط یکی از آموزه های یت تبشیری/پولسی، آموزه ی «گناه ازلی» است. به باور یت تبشیری انسان با خداوند در داشتن اراده ی آزاد(اختیار) مشابه است. منظور از اراده و اختیار، همان ظرفیت زندگی و تصمیم گیری آزادانه فارغ از تاثیر یا فشار خارجی است که در نهایت به هبوط انسان انجامید. در نتیجه ی این اراده ی آزاد، س یچی از قانون خداوند در دنیاهای انسانی و فرشته ای صورت گرفته و در این راستا مسیر نادرستی در هر دو طرح و دنیا پیموده شده است. گناه(عمل شر) حرکتی آگاهانه است که دوری از خداوند و طرد شدن از سوی او را در پی دارد. این طرد خداوند در حرکت نیروهای کیهانی جهان اثر می گذارد و به بی نظمی و فساد و ویرانی هر آن چیزی منجر میشود که خداوند آن را به عنوان «بسیار خوب و عالی» طرح ریزی کرده است. بنابراین شر از خود واقعیتی ندارد؛ بلکه به صورت آشکار ناشی از حضور نیافتن خداوند به دلیل گناه است. یت این تخطی از اراده ی الهی را «هبوط» می نامد و عمل اختیاری انسان برای جدا شدن از خدا را با عنوان «گناه ازلی» بیان می کند. همه ی نسل هایی که در پی آدم و حوا می آیند، وارث این وضعیت گناه و گمراهی هستند؛ در نتیجه با انحطاط اخلاقی و جسمی نظیر مرگ جسمی، بیماری، درد، ترس، سوءظن، تنهایی و احساس بیگانگی آمیخته و آلوده می شوند. انسان ها از مقام جانشینی خدا در آفرینش به سوی عامل تفرقه و سوء استفاده تغییر نقش یافتند. انسان ها از خدا و از یکدیگر جدا هستند و از نظر درونی هم ناقص و ناتمام اند. انسان ها در یک زمان در دو جایگاه قرار دارند: هم در جایگاه گنا اری بی شرم و هم قربانی ای مجروح که هرگز نمی توانند این ارتباط با خد ...

اطلاعات

 • مطالب مشابه آموزه ی گناه ازلی و راه حلی غیر منطقی
 • کلمات کلیدی انسان ,خداوند ,مسیحیت ,گناه ,عیسی ,خدای ,مسیحیت تبشیری ,زندگی‌اش انسانی ,انسانی کامل ,کامل باقی ,چگونه ممکن ,سراسر زندگی‌اش انسانی ,عنوان خدای
آموزه ی تثلیث یکی از مهم ترین، بهتر است بگوییم اساسی ترین آموزه ی یت تبشیری/پولسی است. بر پایه ی این آموزه خدا یکی است که در سه شخص نمایان می گردد. این سه شخص(خدای پدر، خدای پسر یا عیسی و روح القدس) همه به طور کامل خدا و دارای اتحادی همیشگی هستند. یت تبشیری، دینی عقلی نیست؛ به همین دلیل کرکگور می گوید: « یت فهمیدنی نیست». آیا این آموزه در فرض چشم پوشی از عقل و رجوع به کتاب مقدس تایید می شود؟ تا انجایی که من می یابم و می فهمم پاسخ خیر است. کتاب مقدس به کرات و در جای جای عهد جدید به برتری خدای پدر بر پسر -به اذعان حضرت عیسی - گواهی می دهد. به موارد ذیل بنگرید: «عیسی جواب داد، اگر خود را جلال دهم، جلال من چیزی نباشد. پدر من آن است که مرا جلال می بخشد، آنکه شما می گویید خدای ما است»[1]. «عیسی بدو گفت، مرا لمس مکن زیرا که هنوز نزد پدر خود بالا نرفته ام. و لیکن نزد برادران من رفته، به ایشان بگو که نزد پدر خود و پدر شما و خدای خود و خدای شما می روم»[2]. «تا خدای خداوند ما عیسی که پدر ذوالجلال است، روح حکمت و کشف را در معرفت خود به شما عطا فرماید»[3]. «و هر زبانی اقرار کند که عیسی ، خداوند است برای تمجید خدای پدر»[4]. «و آنچه کنید در قول و فعل، همه را به نام عیسی خداوند ید و خدای پدر را بهوسیلة او شکر کنید»[5]. در این موارد و مانند آن نخست آن که به هیچ روی حتی کتاب مقدس هم حضرت عیسی را «خدا» معرفی نمی کند؛ بلکه نهایتا «خداوند» می شناساند که به معنی خدا نیست. موارد استعمال واژ ه ی خداوند در زبان و ادبیات فارسی معنای صاحب و مانند آن را نشان می دهد. دوم آنکه در این موارد و مانند آن، همچنان که هویداست، کتاب مقدس و ...

اطلاعات

آخرین جستجو ها