شعر ها و دلنوشته هایم

شهر داران را خبر از حال پیمانکار نیست چشم آنان خواب رفته گوییا بیدار نیست ما خمار مبلغ ناچیز و آنان بی خبر کارمان خو ده و رونق دراین بازار نیست کارم این است ماس و ماس و ماس غم فراوان بر دل ما هیچ غمخوارنیست سفره هامان خالی از مهرو محبت گشته است هیچ دارویی برای این تن تبدار نیست حالیا شاید خدا هم بی خبر از حال ماست طاقت پشت خمیده زیر این آوار نیست اشک وغم بر چهره ی ما خوب بیداد می کند گریه دیگر پیش هر بر دل ما عار نیست هر چه ما گفتیم و گفتند نیست حتی یک ریال آنطرف دیدیم که هست و جای هیچ انکارنیست می رود این روزگار و ما بدین حال می رویم بهر مظلومان ی اینجا ی هم یارنیست #مهرداد_شیاسی

اطلاعات

  • مطالب مشابه شهرداران
  • کلمات کلیدی نیست  ,التماس

آخرین مطالب

آخرین جستجو ها