رازیانه

یک لحظه ی درست در برابر این همه ستاره ی این همه باران بى سوال، یا چند آسمان بلند وُ چند ترانه از خواب کودکى، تو حاضرى باز آوازى از همان پسینِ پُر بوسه بخوانى!؟ من دلم گرفته، خوابم اب گهواره ام ش ته است، حالا چه وقت گفتن از پرنده، از قفس، از قفس هاى در بسته است!؟ پس بیا به خاطر یک گل سرخ، یک لحظه ی درست، یک یادِ ساده از همان سالِ بوسه ها، برویم بالاى بالاى آسمان، پشت پیراهنِ بى الفباى نور، دست بر خاطراتى از ماه دلنشین بپرسیم: تو حاضرى باز آوازى از همان شب پر گریه بخوانى!؟ ماه هم دلش گرفته، خوابش اب، گهواره اش ش ته است. دیگر چه وقت گفتن از رودِ گریه وُ آن راز سر بسته است؟!

اطلاعات

چند شب پیش در جاده ... وقتی در یک مسیر هفت ساعته فقط ده مین وقت گیرم آمد که مال خودم باش،مال جاده،شب،تاریکی،رویا،فکر...با خودم فکر رفتن پدر شد حسرتی ابدی، رفتن اش شد علت مهمی که م با خودم کارهایی را که نباید م و هرگز نباید می و بعد فکر تو باید باشی....تو...همین تو...توی خودم....تو که یک لحظه نبودنت مثل تصور جهان بدون پدر یک کابوس ناتمام است.... پ.ن: تو زودتر بروز کردی بانوی تنهایی ام

اطلاعات

به سرنوشت فکر میکنم، پشت پنجره نگاهم سوی شب روی چرخ های ماشین هایی که به تاخت میتازند تا به نمیدانم کجایی برسند که شاید ندانند پشت آن رسیدن چه نرسیدنهایی درانتظارشان است؛ به سرنوشت خودم و تو فکر میکنم که چرا این همه چرخ خورد و چرخ خورد ودر ا به جایی رسیدیم که یک پنجره پایان تمام درهای دنیاست روبه خوشبختی ما روبه رسیدن به ساده ترین کلام که من حتی جرات نکنم برایت بنویسم...چقدر دلم برایت تنگ است... وحتی همین کلام هم یک بار سنگین باشد بر دوشم که نکند بااین همه ن یتی اطرافیانت حتی همین جمله هم بر منو تو حرام باشد. آه زندگی با تمام لحظات طلایی اش بر ما حرام شده و من چقدر دلم خواسته که کافرباشم به هر انچه که تکه ای از من را بر من حرام دانسته باشد. یک عاشیق دارد از رادیو اوای تو سوز اواز میزند و چنگ ساز میزند بر دلم و بغضی لابه لای گلویم روی تپش های قلبم کنار پلک هایم دل دل میکند من اما تمام این بغض ها را هنوز برای شانه های تو کنار گذاشته ام که نمیدانم کی وقت سربازی اش برسد برای خدمت به دل سنگینم دراین چندسال که باور نمیکنم چگونه تاب اورده ام روزهایش را آه سرنوشت اگر یک لحظه جایمان عوض میشد بازهم با ما چنینی بی رحمانه... چنین بی رحمانه... چنین ... چرخ های ماشین دور سرم میچرخند و دستی نیست تا بلندش کند نگاهش کند و بگوید ا ین روز پاییز است بیا باهم در خیابان قدم بزنیم.

اطلاعات

سمن بویان غبار غم چو بنشینند بنشانند پری رویان قرار از دل چو بستیزند بستانند به فتراک جفا دل ها چو بربندند بربندند ز زلف عنبرین جان ها چو بگشایند بفشانند به عمری یک نفس با ما چو بنشینند برخیزند نهال شوق در خاطر چو برخیزند بنشانند سرشک گوشه گیران را چو دریابند در یابند رخ مهر از سحرخیزان نگردانند اگر دانند ز چشمم لعل رمانی چو می خندند می بارند ز رویم راز پنهانی چو می بینند می خوانند دوای درد عاشق را ی کو سهل پندارد ز فکر آنان که در تدبیر درمانند در مانند چو منصور از مراد آنان که بردارند بر دارند بدین درگاه حافظ را چو می خوانند می رانند در این حضرت چو مشتاقان نیاز آرند ناز آرند که با این درد اگر دربند درمانند درمانند پ .ن: فال حافظ و یلدا از من بال پرواز و لبخند امشب از تو

اطلاعات

امروز وقتی برگشتم مادرم با تمام وجود بوسیدم.خاهرم بوسیدم.دوستم که شب عروسی اش بود در آغوشش محکم فشارم داد. من اما... من اما دلتنگی هایم را پشت پیچ های زاده داود جا گذاشته بودم... پشت ساعت ده صبح هر روز این چند روزه... چند سال پیش سر کلاس وقتی همه داشتند با توضیحات مختلف می گفتند که در مراسم زار، جن از بدن انسان بیرون می رود من وقتی اصرار داشتم که همه ی مراسم زار ناصر تقوایی می تواند در یک مراسم عروسی یا پارتی شبانه در یک تخلیه روحی هم اتفاق بیفتد هرگز فکر نمی در ح سرخوشی چند پیک و اپسلت و و وسط یک نور فلاشر با موسیقی یک خاننده ناشی به تو فکر کنم انگار تخلیه روح من تویی ...تو ....که مرا از همه بدی ها بدر و به همه خوبی های جهان آشفته اطرافم می رسانی در اشتباهند آنان که فکر می کنند همه چیز عادت می شود.تو مرا فراتر از مرزهای عادت به خودت عادت داده ای بانو جان

اطلاعات

میدانی صندلی بوی تو را گرفته.. میدانی وقتی انکه باجای خالی ات مانده صبح روزی که دیگر تو نیستی تا روی صندلی ات بنشینی، وقتی خواسته صندلی را سر جای اولش برگرداند یک لحظه حس کرده تو پشت سرش ایستاده ای و مشامش لبریز از حضور تو شده، برگشته ناباورانه صندلی ات رابو کشیده دیده عطر توست که نشسته انجا و آنکه جا مانده بود همین طور با دستان پراز وسایل این چندروز که هرروز با خود بردیم و اورده بودیم، سرش را تکیه میدهد به جای خالی تو و هی بو میکشد بو میکشد بو میکشد و مثل همیشه بی انکه بیشتر ازاین ها جسارت طلب داشته باشد نجیبانه تنها پیشانی بر صندلی ات میگذارد و باموهایش عطر تورا نوازش میکند و تو اینجایی و در سکوت تماشایش میکنی.

اطلاعات

اگر بونه میگیرد دلم... اگر بونه دستم داده ای و هی یادت می اورم چرا دلگیرم و چرا نبودی و چرا نپرسیدی..نه از آن جهت است که بازخواستت کرده باشم یا توقعی داشته باشم که بشود با توجیهات خواب بودن یانرسیدن پیامهایت حلش کنم، دراینها که هیچ اشکالی نیست، مشکل اصلی جایی است میان گره گلویم که پیچیده روی صندلی کنار دستم وقتی که دارم به جای خالی ات نگاه میکنم به جایی که دیگر حالا حالاها پرنخواهد شد، و به شانه های مردی که دیگر اینجا روی این سن کنارم نخواهد نشست، و میان حرکت های خوب پارسا لابه لای حرکاتش و نگاه های خاص منو تو بغض می کنم که چرا نیستی تا باهم از ته دل بخندیم و دانه دانه صحنه ها را تحلیل کنیم؛ میدانی! بهانه گیری من گاهی ازسر لج ک نه ای سربرون می کشد که اینطور وقتها دلش میخواهد تمام دنیارا بهم بریزد و زار زار در میانه یک نمایش طنز به حال خویش بگیرد، یا از فشار دردی که شانه هایش را میلرزاند تصمیم گرفته باشد جای دیدن نمایش مورد علاقه اش بخوابد. میدانی چیست! گاهی بی انکه بدانم چرا! باتو قهرم... ولی تو بی انکه بدانی چرا همیشه با من آشتی باش.

اطلاعات

شهر خالیست.. حتی برگی بر شاخه ای نمانده.. درختها دلتنگ ترین شاخه های اویزان شهرند.. اسمان غبرن.. ابرها چنان درهم و سیاه لابه لای هم کز د که چشمی جرات نگاهشان را ندارد مباد بارانی سیاه بگیرد... هیچ ماشینی در رفت و امد نیست.. هیچ چراغ قرمزی سرچهار راه عبور تند زمان روی نگاه ما روشن نیست.. هیچ ص نیست.. هیچ دری به اغاز روز باز نشده.. شهر امروز بی طلوع حضورت اغاز شد... و من که در شهرِخودم بی تو قدم میزدم غریبه ترین شهروند شهر بودم که میل گریز داشت..پس به خانه گریختم و چشمانم را بر روز بستم.

اطلاعات

در این چند روز اخیر خیلی فکر کرده ام ،وقتی از تو جدا شدم ،وقتی راننده هی حرف می زد و با سرعت می رفت که مرا برساند.پشت فرمان در یک جاده شش ساعته.موقع غذا خوردن میان خنده های همه،وقتی به ماه و ستاره نزدیک به زمین این شهر نگاه می . موقع خاب،حتا شاید در خاب هایم.وسط سوال یک نفر وقتی لبم ناخودآگاه از فکر لبخند می زد و او می پرسید به چه فکر می کنی و امروز در نوک تپه های یکریز شن کویر و تنهایی ام....به دو دست دور صورتم،به یک فشار ریز روی مچم.به یک لبخند و یک دریا نگاه ات... فکر اگر همیشه بودی چگونه این همه ....این همه تبلور حس در دست هایت و لبخندم و نگاهت را تاب می آوردم...

اطلاعات

خواب بد دیدم... و حالا تو تنها ی هستی که الان باید اینجا باشی تا من بهت پناه بیارم و بگمت که چقدر از این خواب های سیاه این شکلی بیزارم..بهت بکم که خسته ام و دیگه تاب این همه کابوس را ندارم بهت بکم که چقدر دلم هوا میخواد و خواب های خوش سالهای پیش را که هیچ دستهایش را دور گردنم حلق اویز نکرده بود و چنان سایه ای به هر جا که میرفتم دنبالم نمیکرد تا بازمانده نفس هایم را بگیرد. بهت بگم که حتی توی خواب هایم در بهشت هم که هستیم خداوندگاری می اید و تورا باخود میبرد و تن نحیف مرا به اتش میسپارد. خواب بد دیدم... بیا نفس های به شماره افتاده ام را به من بازگردان

اطلاعات

وقتی دستهایت کنار دستهایم نیم ثانیه ای وا پس مینهد، چنان خورشیدی فروزان که با تابش خویش هنگام غروب جان میکند، ازهمین بازمانده چنان اتشفشانی گداخته شعله میکشم، بی انکه انتظار چنین آتشی را در خویش داشته باشم چند ثانیه ای در این دنیای شگفت اور باقی می مانم اما تاب ماندنم نیست که در توان من نیست این همه اشتیاق و هیجان...پس کنار میکشم از درخشش افتاب در سرمای جانسوز تنم. . . . و تنم سرگردان مانده جایی ... فکر میکنم تمام انهایی که تو را برای خویششان میخواهند برای من هیچ هستند و ذره ای در مقابلشان احساس خطر نمیکنم جز یکی و آن یکی همین معشوقه ای بود که امروز با دیدنش جان از کف دادی.. ای من به قربان جانت کاش بدانی چقدر جان سلامتت برایم امید زندگی است و اگر حتی یک ثانیه اش را کم بیاورم.... وای بر من

اطلاعات

امروز....امروز...امروز... پس از یک شب سخت سرد زمستانی مثل یک عطر گل بهشتی که با هم یدیم در تمام روح و جسم و بند بند یک وجود خسته پیچیدی پیچشی که هرگز دل به باز شدنش نخاهم بست پیچشی که با هرگره اش هزاران گره در خود خوردم و خاهم خورد...

اطلاعات

برای آدمی مثل من که همیشه سعی کرده در لحظه زندگی کند هم همیشه لحظاتی هست که با خودم فکر کنم کم گذاشته برای لحظه ام انگار...گاهی باید دور شد تا بعضی چیزها را فهمید. ب گفتم شاید فردا یکی از آن نیم ساعت های معروفمان را گرفتیم و امروز وقتی منتظر آمدنت بودم . وقتی پیام زدی باورت میشه داریم به یکی از نیم ساعت هامون می رسیم؟ یکی از همون نیم ساعت هایی که بعد یک روز بدو بدو به هم می رسیم تا فقط نیم ساعت را باهم باشیم؟ باید اعتراف کنم آن لحظه نمیفهمیدم.نمیفهمیدم شاید چون بی تاب رسیدنت بودم.... اما بعد از رفتن .توی تا ی...توی راه...توی سینما...پشت فرمان و حتا همین حالا دارم به یک نیم ساعت شگفت انگیز در امروزم فکر می کنم.آری برای آدم در لحظه ای مثل من هم گاهی پیش می آید که می فهمد در یک لحظه خاص است اما بعد که دور می شود شگفتی اش را حس می کند. راستش خیلی فکر کرده ام که بتوانم یک خط بنویسم شگفتی امروز چه شکلی بود.توصیفش کنم و یا واژه اش را بیایم کلی توصیف دارم و واژه که هیچ کدام لیاقت امروز را ندارد جز اینکه بگویم : امروز را فقط می شود در امروز خلاصه کرد...

اطلاعات

وقتی تسبیحت افتاد کنار دستم، انگار که رشته رشته های دستهات بود که گره خورده بود توی دستهام، بعد از این همه روز فاصله با تمام انچه که در توان داشتم برای پنهان رشته شده نخی که دانه های دلتنگی ام را سرداده بود توی پلکهایم، تسبیحِ توی دستان تو مگذاشت سر نخ از دستانم رها نشود توی هوا، بغضم نترکد، تسبیح چنانی صورتم را در آغوش گرفت و نرم نرمک دانه های اشک را به فاصله چندثانیه قل داد روی انگشتهایم که دلم میخواست یک عمرجا بمانم، توی یک دست فیروزه ای که روی سبز قبای دلم، دلتنگیهایم را دانه به دانه نخ میکرد. پی نوشت: به تاریخ اولین دیدارتو پای شعر فروغ

اطلاعات

شانه ات ...شانه ات...شانه ات تپش های ابدیست در من شانه ات شور شیدایست شانه ات سرشار شادیست شانه ات آتشیست گرم در عمق سرمای جهانم شانه ات تپش های یک گرفتاری بزرگ است خارج از همه ی ولوله های اعصار مردم جهان که من خود را بدان انداخته ام تا از هر زندانی رها باشم جز خود آن... پ.ن : راست میگفتی،راز صدو پنجاه از آن شانه هایت بود

اطلاعات

دارم میبینم.. یک خبرنگاری که افتاده دست به کمک یکی از اونها که مجبورش د یک انگشتش رو قطع کنه، فرار میکنه و وقتی میرسه تو کشورش و شب رو باعشق قدیمیش میگذرونه و بغضش رو تمامی رنجی رو که برده توی اغوشش نجوا میکنه و میگه: تواون لحظاتی که باور کرده بودم دیگه لحظات ا ه و وقت مردنم رسیده چشمهام رو که بستم تنها تصویری که جلوی چشمم اومد تو بودی فقط تو ... دارم فکر میکنم میتونه اون تصویر اونقدر قدرتمند بوده باشه که زن رو به فرار ترغیب کنه و با تمام نیرو خودش رو برسونه به وطنش! یا اینکه اون تصویر ا ین تصویری باشه که اون تو لحظات ا زندگیش دیده و بعد مرگ رو نوشیده اما همه ترس هاش لابه لای تصویر ی به نفس های ا ش زندگی بخشیده، پس یعنی همین که میشه گفت "من تا ا ین دم حیات باتوام.. حتی اگر کنارت نباشم"

اطلاعات

اشتباه بانو جان...بر من ببخشایید حماقتم را... حالا که فکر میکنم چه سیزده و چه پانزده سال،هر دو خنده دار است برایم اگر از لحظه تولدم هم می شناختمت بازهم دیر شده بود... داستان های من و ما آنقدر زیاد هست که هرچه زمان زیادتر باشد کمتر است و من از خفه شدن داستان ها در نطفه مثل جهان بی تو نفرت دارم و هراسانم.

اطلاعات

قدم میزنم قدم میزنم قدم میزنم کنار پاهای تو قدم میزنم، کنار شانه های تو قدم میزنم، کنار نفس های تو قدم میزنم، قدم میزنم روی خی قدم میزنم...؛ کنار تو جای من قدم میزند، باتو قدم میزند با نگاهت قدم میزند، با دستانت قدم میزند، با شانه هایت قدم میزند، با منی تو با او قدم میزنی، باتوام من بی تو قدم میزنم.

اطلاعات

اشتباه از خودم بود ، اگر اینطور اعتیادِ به کشیدنِ یادت هوایت صدایت مشغولم نمیکرد حالا به وقت نداشتنت اینقدر تن لرزه نداشتم، اینقدر نفسم تنگ نمیشد، اینقدر خمار ثانیه ای از لب های تو نامم را شنیدن نبودم. گفته بودند چیز خوبی نیست، به دوش کشیدن خاطر ی لبالب قلب و روحت، گفته بودند مده ساز دل را به دلدار، کوک مکن مده دلت را به دلش، گفته بودند و من نیز سربه زیر پذیرفته بودم تا آنکه جان به لبم رساند جانش که چسبیده بود به جانم و هرجا که رفتم آمد ، شد هوا شد خونِ در رگها، شد نبض هستی، شد دم و بازدم تمام لحظاتی که خاطرش سیگار روی لبم شده بود، نخ به نخ، پشتِ سرهم تمام نفسم را می بلعید و نبودش روحم را میان دستانم حلقه حلقه دود میکرد و ته مانده های من زیر پای زمان در گذر بی او خا تر میشد.

اطلاعات

این شب ها بعد از این همه روز بی قراری و گه گاه درد پاهایم شده همره م.به قول اون دوست انگار دارم با خدا عشق بازی میکنم...یکی ،دو شب دارم فکر میکنم کار از بی قراری و درد گذشته دیگر حس نمیکنم این همه بی قراری بعد این همه مدت از آن ،همان زهرماری باشد.انگار بی قراری هایش روایت دیگری دارد.نمیدانم انگار شبیه عشق های دوره نوجوانی و یا رفتن سر یک قرار با اولین زنده گی که پاهایت بی قرار رسیدن به سروقت قرار باشد...میدانی چه میگویم نه؟ انگار پاهایم بی قرار همراه پاهایت شدن هستند...انگار این بی قراری پاها جز با لحظه های بودنت آرام نمی شود...

اطلاعات

تب رو دوست دارم، یک اتفاق گرم می یاد روی پیشونیت رو میبوسه و بعدش خودش رو پخش میکنه تو تنت، تنت میشه کوره اتیش، اتیش ها شعله میکشن تو چشمهات، چشمهات خمار میشه و بی حرکت و تسلیم به درجه حرارتی که تصاحب ات کرده به روبه رو پشت پنجره ای خالی چشم میدوزی به ی که امده با یک بغل خنکای نگاهش شعله های اتیش رو از تو چشمهات بکشه بیرون؛ تب رو دوست دارم وقتی که لپهام گل میاندازه و دیگه لارم نیست بعد از روزها فاصله وقتی که میینمش سرم و بیاندازم پایین یا روم رو بگیرم اونطرف تا نفهمه سرخی رگهای قلبم سرخ و تپنده افتاده روی گونه هام شدم دختر چهارده ساله ای که اولین .... پشت در مدرسه منتظرش؛ تب رو خیلی دوست دارم چون میتونم وقتی دارم میلرزم و چپیدم زیر پتو و چشمهام بسته است و هیزم های اتش، تو بسترم روشن شده، هذیون بگم و هذیون هام رو با جسارت تموم بنویسم و به سی و نه و نیم درجه دماسنج بخندم و بگم تو که تب نیستی ! چراباید از تو بترسم! من و او بارها گداخته ترین حرارت ها را در کوره جانمان صیقل داده ایم و صدایمان در نیامده ، تو چه میدانی! تب سرماخوردگی با تب ی دیگر تفاوتشان از کجا تا کجاست!!؟!!

اطلاعات

کلاویه ها دارند موسیقی لاچینی رو لابه لای موهام می نوازند، موهای اشفته روی نازبالشت تب دارم گره خورده و دستهام زیر لپهای معروفم جمع شده، ز له چند ریشتری افتاده تو جونم و هرچی پتو جلودستم بوده افتاده روم ولی هنوز میلرزم؛ سرما همیشه تو بدن آدمها یک طور منحصر به فردی ظهور میکنه، مثلا بعضی ها کف دستشون نوک انگشتهاشون سرد میشه، بعضی نوک دماغشون، بعضی ها سرما میافته تو زانوهاشون یا پیشانی و سینوس هاشون، میدونی من سرما رو همیشه از کدوم قسمت بدنم زودتر حسش میکنم؟ کف پام... کف پام... نمیدونستی نه! اولین حس سرما همیشه از کف پام شروع میشه بعد که یک کوهستان برفی و یخ زده کف پام رو پوشوند نوبت به انگشتهام میرسه و در ادامه ... حالا پیدا کنید پرتغال فروش را...

اطلاعات

کاشکی فردا مقصدم سوی چشمان تو بود که انتظارم را میکشید؛ این چمدان دیگر برای هیچ نقطه ای از زمین بی قرار رفتن نیست. ساعتهاست نشسته ام کنار لباس ها و ده ریزهای سفر بی انکه بدانم فقط زمان را کشته ام و هنوز هیچ کاری نکرده ام، مادر میپرسد: از صبح تا حالا چه میکنی که هنوز تمامش نکردی! فکر میکنم از صبح تا حالا چه می ..! جز هوایی دیار تو شدن به ذوق شهری که وطنم تنم شده..! اینبار این چمدان را مسافر ناتمام خواهد بست، چه میدانم! شاید دیگر به هیچ ایستگاهی نرسیدم که آنجا هیچ میزبانی به شوق مسافرش پشت خط های انتظار لحظه شماری نمیکند.

اطلاعات

امدیم نبودید رفتیم هیچ کجای جهان دیگر بی تو رفتنی نیست باید بیایی تا بیایم بمانم ورنه تمام امدن هایم نصفه کاره نرسیده مقصد را زیر قدمهای نیمه کاره مسافر له میکند. . . . کویر لوت م بی تو تشنه و بی رهگذر گاه طوفان شنی جاده تماشایم را به سوی تو می بندد گاه گداخته خورشیدی بی مبالغه سوزان ام کرده روی جگر تب کرده ام تاول میکارد کلات کلات روی هم انباشته میشوم و به فرسایش روزها و سالهای بی تو به تپه ماهوری در ا ین نقطه جهان می رسم که به انتظار امدنت کویر شد.

اطلاعات

دلتنگی واسه تو.. تو گلوم نبض شده افتاده روی نبض کاروتیدم، کنار گردنم جنب آن غده زیر گلو که چنگ میزند دلم را، دلتنگی واسه تو.. نبض شده افتاده روی مچم روی آن سر گ جریان یافته از حسی پمپاژ شده به قلبم، دلتنگی واسه تو نبض شده افتاده کنار برگ برگ کلماتی که یک روز تمام روی هر شاخه ای را ک نگاه ای سرمازده بود که بهارِ تورا کم داشت ؛ پاییز، فریاد در سکوت شد و هیچ واژه ای را نیافت برای توصیف بار سنگین نبودنت یا این همه بودنت! دلتنگی واسه تو نبضِ.. اگر نزنه مرگه.. اگر بزنه هم مرگه .. و تنها راه نجاتش یک بار صدا زدن نام توست و شنیدن نامت نامم از زبان تو

اطلاعات

دلتنگی تو جان است...جان من برگ نیست که با نسیم تکان خورد ابر نیست که با باد برود موج نیست که نرسیده برگردد اشک نیست که بریزد و تمام شد دلتنگی تو ریشه های زندگی اند که چنان شاخه شاخه از دل خاک بیرون می زنند ریشه در جانم میکشد و تا تنور گرم نگاهت آرام میگیرد و با هر پلکت پرنده ای در من آواز خان به پرواز در می آید...

اطلاعات

باید اعتراف کنم که الان که پشت خطی و مهسا وحدت داره از ضبط ماشین پخش میشه و تو داری لباس از کدوم لباس فروشی نمیدانم کجا انتخاب می کنی و من توی تاریکی توی ماشین رو به ماه نشستم و امیدوارم ماه امشب به اندازه همه دل های خسته بزرگ بشه و اگه دلش میخاد بهشون نور بتابه اینقدر ....اینقدر...اینقدر کلافه ام که هیچ چی نمیتونه آرومم کنه ،جز اینکه... شانه ات مجابم می کند... پ.ن: گاهی هیچی برای بیان احساست عمیق ترین واژه دنیاست

اطلاعات

اینکه من ساعت ۵صبح به نام سبز قبا برات پیام گذاشته باشم و الان بیام ببینم که توهم ب به همین اسم برام پیام گذاشتی جز یک خنده عمیق از ته دل که لابه لای دنیایی دلتنگی برام بسازه، چیزی بهتر ازاین هست؟ حالا دیگر نام های منو تو هم مشترک شده مثل دنیایی اتفاق مشترک که همه اش را خالقی بزرگ با مهارت تمام برایمان افریده فقط مانده سکه ا را بیاندازد و برگ برنده ما را هم رو کند.

اطلاعات

چه چیزها که دلم میخواست میتوانستم اینجا بنویسمش و مثل همین امشب انقدر بین دست و دلم نچرخد و ا هم زیر چرخهای وجدانم له نشود؛ انگار نه انگار که این همه ساعت است دارد از دلم سرریز میشود. کاش گاهی شبها تنها میتوانستیم بی هیچ خیال ناارامی در سکوت شب بی کلام و خاموش کنار هم ارام گیریم، یک لیوان چای بریزیم برای هم، بنشینیم کنار اتشی سرخ و از سرمای این روزگاران کنار تن هم از هایی سرد رهاشویم. باز میلرزد دلم دستم باز گویی در جهان دیگری هستم باز سردمه...

اطلاعات

سلام سبز قبای من... اگر حال مرا می خاهید،بگویمتان کمی سبزی قبای شما را با ماست محلی مادرجان به هم زده ایم و روبه ساحل پرحادثه ای نشسته ام ساحلی که همه حوادث مواج اش از چشمان تو شروع می شود نگران نباش سبز قبای من نه منتظر نامه ای در بطری ونه قایقی در افق ام تنها منتظر پرنده ای هستم که نامش مرا یاد قبای سبز چین دار تو می اندازد

اطلاعات

امشب دیگر قرار نیست ی حتی سایه اش از کنار پنجره اتاقم رد بشه؛ پس دیگه چیزی هم تاب و تاب نمیزند به ذوق یک لحظه احساس انتظارش،که شاید از این کوچه بگذرد،بگذرد یکی ازهزاران قدمهایی که هرروز از زیر این پنجره گذر میکنند ولی تنها یکی از آنهاست که رد نمیشه همون جا میایسته و سربالا تماشات میکنه؛ راستی اون چطور تونسته تواین تاریکی اینقدر دقیق نگاهت کنه که حتی شال روی شانه هات رو دیده باشه! فکر نمی چشمهاش تو شب تاریک هم اینقدر خوب منو روشن ببینه،حالا که بهش فکر میکنم گونه هام گل می اندازه قلبم بیشتر میتپه یک چیزی درون قلبم خالی میشه و یک نگاه زیبای مشتاق قل میخوره روی ضربان قلبم لیز میخوره؛ میدونی قلب جای عجیبیه... و قل خوردن چیزی توی قلب، مثل حس شنا ِ، وقتی که روی آب خو دی و احساس سبکی تا توی خونت هم راه باز کرده، بالشت زیر سرت آبِ و خودت هم در آغوش اب رهاشدی بی اینکه ترس از غرق شدن داشته باشی؛ یک چیزی در من اتفاق افتاده ... یک چیزی شبیه به اقیانوس شدن... پایان ندارد این وسعت بیکران ... وهرچه پیش بروی عمیق تر و بی انتها تر از قبل پیش میرانی. من از تو هیچ نمیخواهم تنها قلبت را زنده نگهدارو بگذار صدایش گوشهایم را کر کند.

اطلاعات

 • مطالب مشابه راز بیست
 • کلمات کلیدی چیزی ,قلبم
رضا کیانیان در کتاب بازیگری سه نکته مهم رو میگه که بازیگر رو در سینما محدود میکنه و در پایان میگه تنها بازیگران خلاق می توانند از محدودیت ها فرار کنند و متفاوت باشند ...از لحظه ای که از فرودگاه راه افتادم به محدودیت هام فکر می و به اینکه هدف از محدودیت های من بزرگتره...و هدف رویایی بود از سالیانی پیش...پنجره ی همه نویسندگان و شاعران و سازان بزرگ دنیا که رویای من بود.پنجره ای که همانقدر که مرا می توانست خوشحال کند. برای رسیدن به زیر آن و خیره شدن به آن حتمن تورا... اینقدر با یقین می گویم تورا چون شاید قبل از اینکه به آنجا بیایم خودم را جای تو گذاشته بودم می دانستم هر دو طرف پنجره در یک لحظه می تواند برای هر دو سحر انگیز باشد ....یک لحظه ای که همیشه در ذهنم در دو طرفش ایستاده بودم...میدانی باید اعتراف کنم همیشه شیرینی واقعیت بر رویا چونان دریا در مقابل قطره شگفت انگیز است... وقتی زیر پنجره ایستادم و طعمش رفت زیر زبانم حس رویاها ارزش جنگیدن دارند....همیشه دارند وقتی آمدم میخاستم مثل مثال کیانیان بازیگر خوبی باشم و برای رسیدن به پنجره دلتنگ رویایم بودم و وقتی برگشتم فهمیدم باید با دلتنگی بودن در شهر بی پنجره بجنگم.... میدانی...رازیانه،رازیست از ناگفته هایی که فقط ما میدانیم و میتوانیم بدانیمش....ما، ...

اطلاعات

قصه پنجره قصه ای که سالهاست شروع شده، پنجره ای که کنار یک دیوار کاهگلی قدیمی جاخوش کرده بوده و منتظر مسافری بوده که انطرف پنجره به انتظارش ایستاده باشد، طلوع هر صبحی که دمید پنجره باز شد و انتظار شیرین مسافری در چهارچوب خانه اش جان گرفت؛ روزی رسید که مسافر امد، ناباورانه امد، پنجره گشوده شد ها کنار رفت و پرنده ای لب بام پنجره لانه کرد. و حالا... هر روز ِ این قصه همین است، پنجره ای کنار دیواری کاهگلی با خیال پرنده ای که به اشیانه اش بازگشته و نگاهی به جای خالی او زیر پنجره سبز شده .

اطلاعات

امروز سر خیابان کیانی بودی.توی بازار محلاتی بودی.سر گلفروشی های سر خیابان بودی.کنارم وقتی با پسرکی که دستش لای در جا ماند بودی.پسرک باربر توی بازار دنب می گشت کنارم.آقای بلوری سراغت را گرفت.توی گلفروشی حسین گنجشک توی ع مان دنب میگشت.دیگر خیابان چهار باغ را از روی شوخی هایمان هم می توانستم پیدا کنم از کنار ندامتگاه و قزل حصار هوس کرده بودم باز هم داستان توی زندان رفتن را تعریف کنم....امروز بودی...بودی ...بودی ....همه جا....همه جا تصویر تو بود..امروز فقط سه بار مجبور شدم جواب دهم به چه فکر می ....امروز....امروز....امروز.... می دانی عزیز دل...مهم رفتن و چطور رفتنم از ماشین نیست...مهم این است که من پیاده می شوم و ماشین می گیرم و میروم خانه و یا هر جای دیگر اما هیچکدام از هرجاهای دیگر نیستم....

اطلاعات

 • مطالب مشابه راز صدو پانزده
 • کلمات کلیدی بودی ,خیابان ,امروز امروز ,بودی بودی
طلبیده ، نه اینکه بخوام برم خودش اومده دستم رو کشیده داره میبره، خواسته که برم، همون جاده ای رو که باتو رفتم و تو گفتی بهشت و گفتی ادرسش رو ثبت کنم تو نقشه و... همون جایی که یکبار دیگر تو رو در من بارور کرد مثل همان روز اول مثل دوباره ئ برگشت مسافری که آب پشت سرش نریخته باشی، مثل آنکه از راه برسد بی سلامِ آغوشی برت دارد ببرد بالای قله و دست در دست تو آسمان را پر بگشاید، مثل پرنده ای در باد دلخوش به آشیان شانه های تو رسیده و نرسیده لانه کرده باشد، مثل بچه آهویی رمیده به بیشه خویش رسیده بوی جفت چشمانش را کشیده، مثل تک برگ نارنجی روی برهنگی درخت که دلخوشی شاخه هاست برای پیچ و تاب خوردن به پای ریشه ها تا پایان فصل سرد، برگم حالا میروم سر بر شانه های شاخه هایی بگذارم که آنجا نیست، تنها یادت را گره دستانم میکنم، تو مینشینی میرانی، من ادرس پیدا میکنم، تو فرمان میچرخانی من نگاهت میکنم روی برمیگردانم تو نگاهم میکنی و مومنانه نمیگذاریم اتصالی بین این دو پلک بنشیند که صاعقه قیامت است اگر تنها یکبار تلاقی نگاهم باتو به درازا بکشد.

اطلاعات

سایه ها... سایه ها... سایه ها... این آ ین بازمانده از ما ... ادمها تو فرودگاه همه شکلی دیگرند مثل ا ین روزنه نور که از لای ابرها خودش رو میکشونه بیرون ، چهره هاشون ابر سرگردان اسمونه که نمیدونه بمونه بباره یا بره نور بیاد جاش! ادمها شبیه به بالهای پرنده ای که خیز برداشته برای پ ولی بالهاش باز نمیشه، اصلا میدونی ادمها تو فرودگاه شبیه هیچ نیستند جز خودشون نه میشه چشمهاشون رو ازشون گرفت که وقت تماشا قلبهاشون تو چشمهاشون نتپه و نه دستهاشون رو که وقت گره خوردن اونقدر کور میشه که هیچ جوری نمیشه بازشون کرد و نه وقت خداحافظی بالا می یاد تا بشه تو هوا چرخوندش، ادمها سایه های پس افتاب اند که بی انکه بخواهند با طلوع خورشید سایه هاشان همدیگر را ترک خواهند کرد.

اطلاعات

 • مطالب مشابه صد و نوزده
 • کلمات کلیدی سایه ,ادمها
گاهی اینگونه ام چنان حلاج بردار بر صلیب یا رنج نا امیدانه سیزیف در لحظه ام لحظه ای که چشمم بر چراغ های خانه های مردمان کنار جاده ای که با فشاری ب دالی میگذرانی و میگذریم ماسیده است همین که نفس هایت را حتا زیر سقفی گذرا حس میکنم من خدایم...خ رنج کشیده اما در لحظه ای جاودانه

اطلاعات

شکلات ژله ای را که دندان زدم و مخصوصن جای دندانم را روی آن جا گذاشتم گذاشتم دهانت برای چند لحظه کوتاه نوک انگشتانم لبانت را لمس کرد جانم گر گرفت پیشانی ام را چسباندم به تکیه گاه صندلی ماشین و فکر به فریاد چند لحظه پیشت: وای ....خدایا من اولین دهنی زندگی ام را خوردم و فکر به اولین های ساده و سخت و جدی ام...بگذار بگویم امت جانا من دیروز اولین بار با تو پارک رفتم اولین بار با تو چای خوردم اولین بار با تو یک سفره ی هفت رنگ صبحانه ساده دیدم بعد از هزاران بار دریا رفتن باتو اولین بار دریا رفتم با تو اولین بار سینما رفتم با تو اولین بار در خیابان قدم زدم با تو اولین بار در کوچه های تاریک قدیمی یک شهر قدم زدم با تو اولین بار قدم زدم با تو اولین بار سالاد الویه خوردم و از آن صندلی پشت ماشین توی کویر هی زور میزدم یکی از لقمه هایی را که تو میگیری بردارم... اولین بار با تو نفس کشیدم...دیدم...شنیدم...حرف زدم... شیدیم...گریستم...از ته وجودم خندیدم... از انتهای وجودم امیدوار شدم و با تو ....با تو ....این زنده گی را دوست داشتم... امروز روی صندلی عقب وقتی ع میگرفتی خیره به افق با خودم فکر می یا ما خیلی احمقیم و یا خیلی پرطاقتیم....نمیدانم چه هستیم و چه نیستیم....شاید خیلی چیزهای دیگر هم باشیم اما هر چه هستیم،شک ندارم که خدا بیش از آنچه خودمان فکر می کنیم دوستان دارد

اطلاعات

 • مطالب مشابه راز صد و یازده
 • کلمات کلیدی اولین ,خیلی ,خوردم ,صندلی
میدونی عزیز دل این روزها... نه .. این سال کذایی تمام روزهاش منتظر همنفسم بودم ی که ازهر ی بهم نزدیکتره ی که ایمان دارم اینقدر که نفسش به نفس من بنده به هیچ نفسی اینچنین دم و بازدمیش نیست ، منتظرش بودم که یکروزی برسه خستگی هرچه دلتنگی که ازاین سالها جمع کنار شانه هاش به درکنم؛ وقتی یکروزی میرسه باوجود حال بدی که دارم فکر میکنم اگر کنارش باشم حتما دوای دردم میشه که جز اون کی میخواد بشه! واون از سر اجبار جایی میره که تمام فرصت من رومیکشه و حتی میتونه سریع خاتمه اش بده اما نمیده می مونه و لقمه میزنه به غذایی که روح گرسنه من روزهاست پس طعام حضورش دل ضعفه گرفته ، حالا اون لقمه میزنه و نمیدونه تو گلوی من چه بغض بزرگی نشسته؛ عزیز من تقصیری ندارد تقصیر از منه از منه افسارگسیخته از منی که روزهاست از من فاصله گرفته از منی که روزهاست نپذیرفتم به تمامی تمام انچه که خیال می مال منه مال من نیست؛ من گم شدم من تو هپروت خیال و وهمی خیالی گم شدم ، من ناباورانه دست انداختم تو حلق خودم و دارم تمام خودم رو بالا می یارم... باید برگردم... باید برگردم ازاین راهی که فکر کنم ی هست که کنار قلبم کنار نفس هام کنار نیازهای بی سامان دلم لانه کنه ، کبوتر بچه ای در قلبم میتپه بی اینکه بدونه تیری به دست خودش به سمتش نشانه رفته. من خسته ام همه باهم بگیییید خعییییلی.. خععععیییلی بیشتر از اونی که کنارته ونمیدونه همه دنیا خلاصه نشده تو ارامش هایی که اون دنبالشه... خیلی بیشتر ازتو که باتمام گرفتاری هات همین که میتونی حالا هروقت که صدام بزنی کنارت باشم..خیلی بیشتر از همراهم که فکر میکنه همه باردنیا روی دوش اقتصاد و سرزمینش. ...

اطلاعات

 • مطالب مشابه راز صد و شش
 • کلمات کلیدی تمام ,روزهاست ,خیلی بیشتر ,باید برگردم ,لقمه میزنه
چقدر حساس شدم چقدر گوشه گیر چقدر زود رنج چقدر تنها چقدر ... چقدر گرسنه ام... چقدر تشنه ام...چقدر خوابم نمی یاد... چقدر بی وبلاگمم... چقدر گرمم... چقدر سردمه.. چقدر شورم... چقدر... تلخ... چقدر سرم درد میکنه... چقدر چشمهام درد میکنه... چقدر خوبم من... چقدر خوبم... چقدر دوست دارم.

اطلاعات

 • مطالب مشابه راز صد و هفت
 • کلمات کلیدی چقدر ,چقدر خوبم ,میکنه چقدر
کز تو خودم، پتو رو پیچیدم دورم و پنجره رو باز ، نسیم چه هوشیارانه دارد منه این شبهای دلتنگ رو نوازش میکند، پاییزه! اره پاییزه . این اتفاق رو امروز بعداز چندروز خونه نشینی و بی حالیه جسم و روحم، قدمهای رها و سبکم تو پارک کشف کرد ؛ پاییز امروز بامن کنار برگها قدم برمیداشت. امروز پاییز به خانه ام امد. پشت پنجره اتاقمروی سنگفرش های خیابانم کنار درختان محله ام قدم گذاشت روی برگهای دلم خش خش خش خورد شد و دوباره جوانه زد پاییز... . . . وقتی تو نیستی... تمام جهان خالی است بی هیچ فصل و ماه و سالی زمان سقط میشود در من بی انکه بدانم ثانیه به ثانیه به عقربه هایی سرگردان حلقه اویز شده ام. پ .ن : روی مبل لم داده باشی سیگار بدست زیر نسیمی که از لابه لای توری پنجره به صورتت میخورد و نود ببینی و یکهو با وار وار تله پات بپری سمت تبلت و ببینی اینجا....فقط و فقط تو می توانی بفرستی و فقط من می توانم بگیرم پاییز جان....

اطلاعات

میدونی عزیز دل این روزها... نه .. این سال کذایی تمام روزهاش منتظر همنفسم بودم ی که ازهر ی بهم نزدیکتره ی که ایمان دارم اینقدر که نفسش به نفس من بنده به هیچ نفسی اینچنین دم و بازدمیش نیست ، منتظرش بودم که یکروزی برسه خستگی هرچه دلتنگی که ازاین سالها جمع کنار شانه هاش به درکنم؛ وقتی یکروزی میرسه باوجود حال بدی که دارم فکر میکنم اگر کنارش باشم حتما دوای دردم میشه که جز اون کی میخواد بشه! واون از سر اجبار جایی میره که تمام فرصت من رومیکشه و حتی میتونه سریع خاتمه اش بده اما نمیده می مونه و لقمه میزنه به غذایی که روح گرسنه من روزهاست پس طعام حضورش دل ضعفه گرفته ، حالا اون لقمه میزنه و نمیدونه تو گلوی من چه بغض بزرگی نشسته؛ عزیز من تقصیری ندارد تقصیر از منه از منه افسارگسیخته از منی که روزهاست از من فاصله گرفته از منی که روزهاست نپذیرفتم به تمامی تمام انچه که خیال می مال منه مال من نیست؛ من گم شدم من تو هپروت خیال و وهمی خیالی گم شدم ، من ناباورانه دست انداختم تو حلق خودم و دارم تمام خودم رو بالا می یارم... باید برگردم... باید برگردم ازاین راهی که فکر کنم ی هست که کنار قلبم کنار نفس هام کنار نیازهای بی سامان دلم لانه کنه ، کبوتر بچه ای در قلبم میتپه بی اینکه بدونه تیری به دست خودش به سمتش نشانه رفته. من خسته ام همه باهم بگیییید خعییییلی.. خععععیییلی بیشتر از اونی که کنارته ونمیدونه همه دنیا خلاصه نشده تو ارامش هایی که اون دنبالشه... خیلی بیشتر ازتو که باتمام گرفتاری هات همین که میتونی حالا هروقت که صدام بزنی کنارت باشم..خیلی بیشتر از همراهم که فکر میکنه همه باردنیا روی دوش اقتصاد و سرزمینش. ...

اطلاعات

 • مطالب مشابه راز صد و شش
 • کلمات کلیدی تمام ,روزهاست ,خیلی بیشتر ,باید برگردم ,لقمه میزنه
با عنوان مطلب : "راز صد و دو" یادم میره که اومده بودم چی بنویسم! یادم میافته که چه رازهایی با تو دارم با خیال تو با چشمهای تو با دستهای تو با شانه های تو با تپش های قلب تو با تمام واژه های نیمه کاره تو که نتوانستی تمامش کنی وحلق اویز سکوت شد. و به بی نهایت راز های شگفت انگیزی که در گلوگاه پرنده ای خفقان گرفته حتی توان یکی نغمه خوانی اش را ندارد. راز های من باتو به اندازه تمام لحظاتی که افریدگار طرحمان را میکشید و به انسانیتمان عقل و هوش و جسم و روح میبخشید بزرگ است و بی انتها و افرینش جفتی از مخلوق را چنین هنرمندانه شایسته است تمام مخلوقات و فرشتگان به وقت زایش این راز به قامتماش سجده کنند. گوشت را بیار... به گمانم ما خود راز افریدگاری هستیم که هنوز رازش را فاش نکرده است.

اطلاعات

به وقت این ساعت... دلتنگتم به وقت این ساعت میخواهمت به وقت این ساعت دلم صدایت میزند میگویی جانم! به وقت این ساعت لبریزم از تو از تمام هجاهای نامت که اغشته به عطر توست در خیابانی بی انتها زیر لب روبه سکوت سیاه شب چشم در چشم ماه_ باردار از نطفه رنج من صدایت میزنم و خودم را از گره های بغضی ناتمام به دار میاویزم.

اطلاعات

تو بمان یک امشب را با من شاید که نباشد فردا بنشین ای رویای شیربن امشب بنشان اتش ها به سرم سودای بی سامان عشق به دلم طوفان ها مفروشی عشق بی پروای مرا کن مدارا با دل تنگم تو بمان یک امشب را بامن تو بمان یک امشب را بامن شاید که نباشد فردا بتراشم زدل سنگ دل سنگ تو را شیرینم در دل بی ستون صدای جنون منو عشق و خون بنشین ای رویای شیرین امشب بنشان اتش هاااااا قربانی گوش جانم را گرفته هی می پیچاند سمت خودش هی دل از دستم میرود هی .. هی من به قربان این اواز میشوم و اتش می افکنم بر دلم

اطلاعات

منو نگاه کن... این طوری نه.. کامل نگاهم کن... زل بزن تو چشمهام ببین من کی ام؟؟؟ من همونی نیستم که به اراده تو به تپش های قلب تو اون سر شهر داشتم اینجا برای تو حرف میزدم!! من همونی نیستم که تو صداش زدی بی اینکه بشنوه گفته جانم! من همونم عزیزکم بونه نگیر اگه دلتنگمی تقصیر دارم نکن اگه دلتنگمی منگه نده جاش دل بده دل بده به دلم دلدار من.

اطلاعات

 • مطالب مشابه نگاهم کن
 • کلمات کلیدی همونی نیستم
دیروز گفتم دیدن فروشنده بی تو حسرت بزرگیست امشب اینقدر موقع دیدن سقراط وول خوردم که صدای یک نفر در آمد باید اعتراف کنم حسرت نیست درد است...همان دردی که مرا به پیچیدن در خود واداشت نمیدانم ولی میدانم برای این حسرت و دردها صبوری واژه کمی است...

اطلاعات

نشستم تو ماشین دارم فکر میکنم..هی فکر میکنم..هی فکر میکنم آ ین باری که اینقدر برای آمدن ی انتظار کشیدم کی بود؟ آ ین باری که به انتظار آمدن ی این همه حس عجیب و غریبه در دلم چنگ میخورد کی بود! این دل آشوبه پیچش گرفته در من از ترس اتفاقی شوم یا ترس از دست دادن لحظه هایی که دیگر ممکن نیست حالا حالاها تکرار شود، این نیاز دیدنت از ناکجا آباد بطنی آغشته به به حضورت که سالهاست تو را باردار شده و حالا از حمل این همه نیاز گوشه ماشینی کز کرده و کلمات شاملو را زیر لب میکند " ما یده ایم ماتا مرزهای خستگی یده ایم" و کلاویه های پیانو از پخش صوت در سرم هوار شود و با تمام وجود سعی کنم دلم نلرزد به ارامش تو درخواب فکر کنم، چشمانم را ببندم به خوابت بیایم آهسته صدایت بزنم.. هی جانا... من اینجایم..برایت شانه آورده ام تا سر خستگی هایت را زیر افتاب گرم و سرخ تابستانی قلب هامان در کنی؛ بیا تا آسمان ابری نشده و ما به زیر سقف هایمان گریزان نشدیم! بیا تا دیر نشده تا باران بی امان بغضی در قفس اسمان رها نشده.. چشمانت را باز کن و مرا از این انتظار کشنده رها کن.

اطلاعات

در زندگی اندک ساعت هایی وجود دارد که لحظه به لحظه اش ناب است.و اندک تر آدم هایی روی کره زمین این ساعت ها را تجربه می کنند. ساعت هایی که خاص است و شاد و مثل فرفره در گذر.ساعت هایی که یادت می رود کی پولت را بالا کشیده ،با کی مجبوری دم خور باشی ،با کی مجبوری بجنگی،چقدر بد اری، چقدر گرفتاری ،چقدر خسته و مانده و دردمند و دغدغه مندی...و من جزو همان اندک آدم هایی هستم که میتوانم گاه گاهی این ساعت ها را تجربه کنم و بار سنگین زندگی را کمی کنار بگذارم و یادم برود که بوده ام.که هستم،که دلم میخاسته بشوم و نشدم و بعد از ساعتی باز آن بار را بردارم و به امید رسیدن به دگر ساعتی اینچنین باز قدم بردارم. ساعاتی که همراه می شوی با یار...یار....یار....و همه ی جهانت می شود یار ....یار....یار...

اطلاعات

 • مطالب مشابه راز هشتاد و سه
 • کلمات کلیدی ساعت ,هایی ,اندک ,ساعت هایی

آخرین جستجو ها