سیر الی الله

سلامکیفیت دعا به چه صورت است؟ آیا در هر بار دعا ، فقط یک خواسته را باید گفت و فقط با هر دعا یک خواسته مستجاب می شود؟ به طور مثال، اول ماه به جمکران می روم و محور دعایم این است که این ماه جدید را خدا برایم خوب و با برکت و با ایمان و دور از گرفتاری قرار بدهد. ب که به مسجد جمکران رفتم، یک درد هم داشتم و اینجا دو تا دعا شد. در چنین شرایطی تکلیف چیست؟ نحوه دعا چگونه و به چه کیفیت است؟ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــباسمه تعالیسلام علیکمدعا، مغز و اصل و مخ عبادت است و به ما دستور داده اند همه چیزمان را در دعا از خدای تعالی بخواهیم و البته در راستای تحقق آن نیز تلاش کنیم. پس هر گاه موقعیت دعا برایتان پیش آمد، مانند زمان هایی که دلتان می شکند و اشکتان جاری می شود؛ همچنین در مواقعی که امید استجابت می رود، مانند بعد از های واجب، هنگام آمدن باران، وقتی رزمندگان با سربازان کفر برای جنگ رو به رو می شوند، هنگام خوانده شدن خطبه ی عقد و موارد دیگر که در قواعد نظری منهاج فردوسیان آمده است، دعا برای همه چیز را غنیمت بشمارید. دعا را جدّی بگیرید و حتی اگر مشکل و نیازی ندارید، برای مشکلات دیگران و نیازهای نیازمندان دعا کنید و همچنین ادامه یافتن عافیت و بی نیازیتان را از خدای تعالی بخواهید. پس هیچ موقعیتی را با یک دعا رها نکنید؛ بلکه تا جایی که به ذهنتان می رسد و به دلتان می افتد، دعا کنید. البته یک دعای اصلی و اساسی و پایه هست که باید همواره مدّ نظر داشته باشید و در تمام شرایط و زمان ها و مکان ها از خدای متعال بخواهید و آن، رسیدن به «فردوس اعلی» و همسایه شدن با خداوند تبارک و تعالی و ...

اطلاعات

حاج فردوسی آن رحمت خداست که در عصر غیبت، منجی بشریت شده اند.

اطلاعات

آخرین جستجو ها