نوشته ها و یادداشتهای مطبوعاتی ونداد الوندی پور (سینمایی، اجتماعی ...)

رئیس جمهور آلمان و رانت خورهای مااقتصاد > اقتصاد - برخی خبرها واقعا حسرت برانگیزند؛ خبرهایی که آدم را به یاد تفاوتهایی می اندازند که باعث می شوند یک کشور پیشرفته باشد و کشوری دیگر جهان سومی. تفاوتهایی که باعث می شوند اکثریت مردم یک کشور در رفاه زندگی کنند و اکثریت مردم کشوری دیگر، نه...ونداد الوندی پور: ماجرا را اکثرا می دانید: رئیس جمهور آلمان کریستیان وولف در زمانی که رئیس ک نه محلی ای نیدرزا ن بود با استفاده از نفوذش یک وام مسکن 500 هزار یورویی کم بهره گرفته بود. رو مه بیلد این خبر را کشف کرد و خواست آن را چاپ کند. رئیس جمهور خبردار شد و در یک پیام تلفنی مدیر رو مه را تهدید کرد که در صورت چاپ این خبر از او شکایت خواهد کرد. رو مه بیلد توجهی نکرد و هم ماجرای وام را چاپ کرد و هم موضوع تهدید را. پس از آن سیل انتقادات به سوی رئیس جمهور جاری شد و تعداد زیادی از مردم و سیاستمداران خواهان استعفای او شدند. یک نکته را هم باید در پرانتز گوشزد کرد: وولف در سال 2010 کل مبلغ وام را پس داد. این نکته هم شایان ذکر است که او وام را برای یدن خانه می خواست نه کارخانه و سرمایه گذاری.از نظر منتقدان، او نه حق داشت وام مسکن کم بهره بگیرد و نه حق تهدید مدیر یک رو مه را. گرفتن وام ضوابطی دارد که همه باید رعایت کنند؛ چه فرماندار یک ای و چه مردم عادی. و رو مه ها حق دارند در مورد هر خواستند افشا گری کنند و ی حق برخورد با آنان را ندارد.حال این وضعیت را با وضعیت کشور خودمان مقایسه کنید. در اینجا وام گرفتنهای میلیاردی طولانی مدت کم بهره _یا حتی بی بهره_ برای برخی مثل آب خوردن است و گرفتن یک وام چند میلیونی برای ید یک خانه س ...

اطلاعات

غریزه ی معطوف به مرگ«آسمان زرد کم عمق»ونداد الوندی پوریکی از فرضیه های مهم فروید «غریزه ی مرگ» است که فروید، متأثر از نام یکی از خدایان یونان که تجسمی بود از مرگ، نامش را «تانتوس» (thantos) گذاشت. نیرویی که در وجود انسان ها نهفته و با غریزه ای قرینه، یعنی «غریزه ی زندگی» (غریزه ی عشق) یا «اروس» (eros)، که آن هم نام یکی از خدایان بود، در تقابل و کشمکش است؛ کشمکشی که حاصلش در نهایت رفتارهای انسانی را شکل می دهد و استیلای هر کدام از آن ها بر دیگری، موجد خصوصیات روانی و رفتاری خاصی می شود. فروید با فرض این که موجودات زنده از مواد غیرزنده ساخته و زاییده شده اند در توضیح غریزه ی مرگ می گوید: همه ی موجودات زنده ذاتا تمایل به بازگشت به نقطه ای دارند که حیات از آن زاده شده، یعنی طبیعت غیرارگانیکی که قبل از پیدایش موجود زنده وجود داشته است. از نظر او، همه ی امیالی که به بقا و تکامل و تکثیر انسان کمک می کنند (نظیر غریزه ی )، جزء اروس و هر میلی که به نابودی و مرگ و تجزیه او می انجامد، جزء تانتوس است. به عقیده ی او در درون هر انسان هم میل به زنده بودن و داشتن حیاتی جاویدان وجود دارد هم تمایلی (بیش تر ناخودآگاه) به مرگ و نابودی؛ تانتوس بیش از هر چیز در رفتارهای تهاجمی و ویرانگر نمود پیدا می کند و اروس در میل . رفتار تهاجمی هم می تواند بیرونی باشد هم درونی (مازوخیسم و خودکشی). یکی از مهم ترین روان شناسانی که پس از فروید به این فرضیه پرداخت، ژاک لاکان بود. به عقیده ی لاکان غریزه ی مرگ از نوستالژی بازگشت به دنیای ایده آل و هماهنگِ گم شده ای که در دوره ی پیش ادیپی (قبل از پنج سالگی) وجود داشت ناشی می شود. همچنین ...

اطلاعات

آخرین جستجو ها