فصله بارونی بودا

00:00 سلام نمی بینمتون کاش خیلی خوش حال باشین امشب یلدای من با قبل فرقی نداره خودمم ، چای و دستی که به قلم نمیره امشبم نقاششی میکشین؟ امشبم سفره کتاباتونو پهن میکنین؟ امشبم ا ین کوکبو گوش میدین؟ کاش نه ادمه تنهاست که برا یلدا برنامه میچینه اینا همه بی معنین وقتی خیلی خوشحال باشین و خوشح ون کنن خوش به حال دمایی که یلدا براشون کوتاه ترین شب ساله با عزیزتریناشون جای شمام فال میگیرم یلداتون مبارک

اطلاعات

  • مطالب مشابه یلدا
  • کلمات کلیدی یلدا ,امشبم
00:00 سلام مادرم اومده مشهد .... نتایج ارشدو امشب زدن ... کاش یه جای خیلی خوب قبول شده باشین ... گرچه گفته بودین قصدشو ندارین ... نمی دونم چرا حس میکنم ادامه میدین یکم بی ثباتم .. .مبهم ... این روزا خدارو شکر دلم تنگ شده...دلم میخواست چیزی میگفتین ...

اطلاعات

  • مطالب مشابه 00:00
  • کلمات کلیدی
00:00 سلام مادرم اومده مشهد .... نتایج ارشدو امشب زدن ... کاش یه جای خیلی خوب قبول شده باشین ... گرچه گفته بودین قصدشو ندارین ... نمی دونم چرا حس میکنم ادامه میدین یکم بی ثباتم .. .مبهم ... این روزا خدارو شکر دلم تنگ شده...دلم میخواست چیزی میگفتین ...

اطلاعات

  • مطالب مشابه 00:00
  • کلمات کلیدی

آخرین مطالب

آخرین جستجو ها